První schůze Žákovského zastupitelstva města Říčany a volba starosty

Schůzi vedl pan starosta, který v úvodu seznámil přítomné s programem i s významem a pravomocemi ŽZ a také všem přítomným zvoleným žákům předal jmenovací dekrety. Zvolení žáci z různých říčanských škol se navzájem představili a krátce pohovořili i o své kandidatuře a o programu, kterému by se chtěli ve své funkci věnovat. V průběhu schůze byl jednomyslně schválen model vedení ŽZ – 1 starosta, 2 místostarostové. Následně došlo k volbě starosty ŽZ a nás potěšilo, že starostkou byla zastupiteli zvolena Anežka Kabátová, studentka septimy našeho gymnázia. Anežko, blahopřejeme!

D. Řeháková

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů