Rekonstrukce ulice Štefánikova - Rýdlova v Říčanech

Doprava bude ve městě omezena a dočasně řízena dalšími dopravními značkami. Prosíme, počítejte při cestě do školy i domů s komplikacemi v dopravě a jízdu časově přizpůsobujte. Podrobnosti najdete na www.ricany.cz nebo v Říčanském kurýru „Březen/2014“. Děkujeme za pochopení.                           Vedení města Říčany

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky