Rekonstrukce ulice Štefánikova - Rýdlova v Říčanech

Doprava bude ve městě omezena a dočasně řízena dalšími dopravními značkami. Prosíme, počítejte při cestě do školy i domů s komplikacemi v dopravě a jízdu časově přizpůsobujte. Podrobnosti najdete na www.ricany.cz nebo v Říčanském kurýru „Březen/2014“. Děkujeme za pochopení.                           Vedení města Říčany

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů