Sbírka na Fond Sidus

Výnos ze sbírky je určen na vybavení 
dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním 
pacientům.

Gymnázium 
Komenského náměstí 1, Říčany, 251 01 

vydaný dne 19.2.2014 11:36 Sidus1.jpg

Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada