Síla lidskosti

který vypráví doslova strhující příběh o záchraně 669 dětských životů sirem Nicholasem Wintonem.

Tento britský gentleman vynaložil v období před vypuknutím 2. světové války veškeré úsilí, aby odeslal do bezpečí své rodné země (ostatní dotázané evropské státy s výjimkou Švédska a právě Británie poskytnutí azylu odmítly), co možná nejvíce nevinných dětských bytostí z tehdejšího Československa, protože si ukládal za povinnost uchránit je před chladnokrevným zaházením německých nacistů. Vypravil celkem 8 vlaků s téměř 700 dětmi, které naposledy objaty svými rodiči odjely vstříc náručím náhradních rodin v naději na přežití, i když ony samy to vlastně ani netušily. Wintonův devátý transport, plánovaný na přelom srpna a září 1939, však z důvodu započetí války už proběhnout nestihl.

Snímek, oceněný mj. Mezinárodní akademií televize, umění a věd v New Yorku, vyvolal v sále říčanského kulturního domu nezvyklou atmosféru, v několika případech dokonce dohnal až k slzám. Ve chvíli, kdy se do tmy rozsvítily desítky mobilů na stvrzení atraktivity filmu, byla završena další úspěšná produkce s nesporným přínosem pro nejmladší generaci. Program pak pokračoval besedou s panem Tulisem, který divákům ochotně zprostředkoval pocity ze setkání s dodnes žijícím Nicholasem Wintonem i několika zachráněnými dětmi, zodpověděl jednotlivé dotazy a nabídl možnost podepsat petiční list pro udělení Nobelovy ceny míry tomuto skromnému sto čtyřletému hrdinovi. 

A.Sekeráková, 4.A

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země