Stav a ochrana půd a udržitelný rozvoj

Navštívili nás doc. RNDr. PaedDr. Milada  Š vecová, CSc. z Přírodovědecké fakulty v Praze a ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Přednášky byly bohaté na nové informace. Dověděli jsme se o možných důsledcích špatného hospodaření na půdách, udržitelném rozvoji, melioracích, ekologii i environmentalistice. 

Největším významem uskutečněné přednášky však bylo uvědomění si, proč máme naši modrou planetu chránit, jak se sami můžeme na její „záchraně“ podílet a jaké jsou vize do budoucna. A pokud se alespoň na chvíli zamyslíme nad problémy, které nám byly předloženy, měla přednáška smysl.

Poděkování patří zejména přednášejícím, kteří přijali naše pozvání.


EKO.JPG
Aktualita vložena 26. 6. 2017
karasekvgyri.cz

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky