Stav a ochrana půd a udržitelný rozvoj

Navštívili nás doc. RNDr. PaedDr. Milada  Š vecová, CSc. z Přírodovědecké fakulty v Praze a ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Přednášky byly bohaté na nové informace. Dověděli jsme se o možných důsledcích špatného hospodaření na půdách, udržitelném rozvoji, melioracích, ekologii i environmentalistice. 

Největším významem uskutečněné přednášky však bylo uvědomění si, proč máme naši modrou planetu chránit, jak se sami můžeme na její „záchraně“ podílet a jaké jsou vize do budoucna. A pokud se alespoň na chvíli zamyslíme nad problémy, které nám byly předloženy, měla přednáška smysl.

Poděkování patří zejména přednášejícím, kteří přijali naše pozvání.


EKO.JPG
Aktualita vložena 26. 6. 2017
karasekvgyri.cz

Události

listopad21
Pedagogická rada
říjen29
Podzimní prázdniny
září24
Poznávací zájezd Francie
září22
Basketbalový turnaj pro veřejnost