Středočeské kolo EO

V pátek 22. září vyrazil náš tříčlenný tým Gymnázia Říčany ve složení Michal Barták z oktávy a kvintánky Kateřina Podlucká a Marie Šebková spolu s paní profesorkou  D. Řehákovou hájit barvy GyRi do Podblanického ekocentra ČSOP ve Vlašimi. Zde se konal ve dnech 22.-23.9. již 23. ročník krajského kola ekologické olympiády.

Na většině vědomostních soutěžích si každý účastník napíše nějaký test a pak už jen čeká na zveřejnění výsledků. Ekologická olympiáda se však výrazně liší. Účastníci nesoutěží „na vlastní pěst“, ale ve tříčlenných týmech složených ze studentů rozdílných věkových kategorií. Společně pak během dvou dnů podstupují teoretickou, poznávací a praktickou část olympiády.

Hned v úvodu na nás čekala první praktická úloha – pasportizace zeleně ve vymezeném území vlašimského sídliště a návrh na jeho zlepšení. Výsledky jsme zpracovali do prezentace a obhajovali před porotou. Dále následovaly vědomostní a poznávací testy z botaniky, zoologie, geologie a ekologie. Měli jsme poznat 120  předložených rostlin, zvířat, hornin, nerostů, zvuků zvířat apod.

Po skončení soutěžních úkolů jsme si mohli prohlédnout ParaZoo při ekocentru nebo se projít po malebném centru města Vlašimi. Během večerního programu, který následoval po zajímavé přednášce na téma – Dřeviny rostoucí mimo les – jsme měli příležitost seznámit se s účastníky z ostatních škol.

Druhý den jsme brzy ráno vyrazili autobusem k obci Vracovice a plnili druhou praktickou úlohu. Sázeli jsme 196 obalových sazenic keřů do stromo-keřového remízu, který bude v malém údolí uprostřed polí zadržovat vodu a zároveň bránit erozi půdy.

Říčanský tým se stal úspěšným řešitelem EO a obsadil 8. místo z 15 soutěžních týmů Středočeského kraje.

Myslím, že pro většinu účastníků, včetně nás, byla ekologická olympiáda velmi zajímavým zážitkem. Poznali jsme i spoustu nových kamarádů, seznámili jsme se s problematikou životního prostředí a prací ekologických pracovníků. Odnesli jsme si odtud mnohem více než jen knižní ceny.

 Michal Barták,V8 a Marie Šebková,V5 
Aktualita vložena 13. 10. 2017
karasek@gyri.cz

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země