Středočeské kolo Ekologické olympiády

Naše cesta nezačíná ideálně, vlak má asi deset minut zpoždění. Naštěstí paní profesorka má známosti všude, a tak kamarádovi strojvedoucímu nezbývá nic jiného, než nás do Benešova dostat včas, abychom stihli autobus do Vlašimi. Cestu využíváme na intenzivní teoretickou přípravu, zvlášť na poznávačku, a ostatní cestující se nestačí divit-vzduchem létají pojmy jako zdobenec, kavyl, amfibolit či zblochan.

Přijíždíme do Vlašimi, akreditujeme se a po úvodním proslovu se vydáváme vstříc první praktické úloze. Její zadání nás přivádí k Boreckému potoku, jehož okolí takřka tři hodiny procházíme a přemýšlíme, jak zlepšit funkčnost místního biokoridoru. Naše závěry zpracováváme do prezentace, kterou budeme později obhajovat před porotou. Předtím nás ale čeká ještě test. Na 120 otázek dostáváme 50 minut, což mi připadne tzv. ,,na pohodu“, ale Anička jakožto zkušený trojnásobný účastník nasazuje rychlé tempo, avšak i přesto poslední otázky zaškrtáváme velice ve spěchu.

Nad správnými odpověďmi ale nemáme čas dumat, zkoušíme si proslov k prezentaci a nastupujeme před porotu. Tu, jak se později ukázalo, příliš neoslňujeme a ztrácíme body. To ale v tu chvíli ještě nevíme, a tak se s nadšením vrháme na poznávačku-dalo by se říci na naši parádní disciplínu, i když stále máme co zlepšovat. Z poznávačky máme celkem dobrý pocit, který ještě umocňuje lahodný větrník, který nám paní profesorka přinesla z místní vyhlášené cukrárny.

Dnes už nás žádné soutěžení nečeká, takže se brzy ukládáme ke spánku načerpat síly na druhý praktický úkol.

Ráno nás posadí do autobusu a jsme odvezeni na louku. Není to však louka ledajaká, je to louka ekologicky významná, a především louka čerstvě pokosená. Takže zadání zní: shrabejte své vyznačené území a ze shrabaného materiálu vytvořte kupku. Náš tým získává poněkud nevýhodné území ve svahu a s bažinkou. Nás to ale nezastaví, a tak se s vervou pouštíme do práce; Jack dokonce s takovou vervou, že hned láme jedny ze dvou dřevěných hrábí, která jsme měli k dispozici. Nevadí, Anička zocelená tréninkem na chalupě stačí na hrabání sama, a já s Jackem pomalu nestačíme vidlemi nabodávat kupičky mokrých travin a tvořit kupku. Za hodinu dvacet máme kupku, spíše kupu, konečně hotovou. Nezbytné foto před naším výtvorem, rychlá očista v nedalekém rybníku, neboť naše bažinka nás nešetřila, a vzhůru zpátky do Vlašimi. Tady už jen rychle sbalit, naobědvat, počkat na vyhlášení výsledků a hurá domů.

 

A jakže jsme to dopadli? Nakonec jsme obsadili 9. místo z 15 týmů, což jsme interně zhodnotili jako ,,pozitivní zklamání“-rozuměj: je to po výsledcích z let minulých zklamání, ale musíme to brát pozitivně :-).

                                                                                                                                                             Barbora Vyhnálková, oktáva

Aktualita vložena 1. 11. 2016
karasek@gyri.cz

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země