Středočeské kolo Ekologické olympiády

jehož letošním ústředním tématem byla „obnova a rekultivace“. Po dobu dvou dnů tříčlenné týmy studentů v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi přesvědčovaly porotu o svých teoretických znalostech, o zkušenosti s poznáváním rostlin, zvířat, hornin a minerálů, ale také o svých praktických dovednostech např. při obnově aleje v Trhovém Štěpánově. V konkurenci dalších dvanácti družstev z celého Středočeského kraje naše družstvo, jehož benjamínkem byl Michal Barták, nejmladší účastník soutěže, uspělo a obsadilo šesté místo. Blahopřejeme!
D. Řeháková
Snímek 024.jpg      Snímek 027.jpg

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země