Třídní schůzky 12. 11. 2014

Poté se rodiče sejdou v jednotlivých třídách, kde je třídní učitel seznámí se studijními výsledky žáků a jejich chováním. Předpokládaný konec bude v 18:30 hodin. U třídního učitele bude možno zaplatit příspěvek 1000,- Kč Radě rodičů. Více informací podá předseda RRPŠ pan Kašpar (kontakt jiri.kaspar@ctgroup.cz).

Těšíme se na Vaši účast
PaedDr. Anna Martinková Ph.D.
ředitelka školy

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky