Třídní schůzky 12. 11. 2014

Poté se rodiče sejdou v jednotlivých třídách, kde je třídní učitel seznámí se studijními výsledky žáků a jejich chováním. Předpokládaný konec bude v 18:30 hodin. U třídního učitele bude možno zaplatit příspěvek 1000,- Kč Radě rodičů. Více informací podá předseda RRPŠ pan Kašpar (kontakt jiri.kaspar@ctgroup.cz).

Těšíme se na Vaši účast
PaedDr. Anna Martinková Ph.D.
ředitelka školy

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů