Třídní schůzky 21. 11.

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 21. listopadu 2018 od 17: 00 hod. Program v aule začne informacemi ředitelky o novinkách a průběhu školního roku 2018/19. Poté se rodiče sejdou v jednotlivých třídách, kde je třídní učitel seznámí se studijními výsledky žáků a jejich chováním. Rodiče se pak budou moci informovat u konkrétních pedagogů. Předpokládaný konec bude v 18:30 hod.

Při příležitosti konání třídních schůzek také připomínáme již dříve rozeslaný dopis SRPŠ rodičům, především údaje pro provedení platby příspěvku:

Výše příspěvků - 1 000,- Kč jednorázově za celý školní rok

Rodiče sourozenců mohou platit jen jednou za všechny své děti (ale mohou platit i za každé zvlášť, děkujeme)

Číslo účtu: Fio Banka: 7777 4974 33 / 2010 (SRPS GYRI 33 /2010)

Variabilní symbol: 201819

Do poznámky platby uveďte:

třídu např. V1, V2… V8 nebo C1, C2… C4

příjmení jméno (při shodě jmen ve třídě uvést odlišnost)

při platbě za více dětí uveďte v poznámce všechny, za které je placeno

například: V3 Pokorná K., V1 Pokorná T.Těšíme se na Vaši účast,

PaedDr Anna Stočesová Martinková, Ph. D. 
          ředitelka školy

Aktualita vložena 13. 11. 2017
ka@gyri.cz

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země