Úspěchy našich studentů ve 3. čtvrtletí 2014/15

okresních kolech olympiády z českéhojazyka obsadily v kategorii II.K. Kupková ze sexty 1.místo a A. Müllerová z oktávy 4.místo, v olympiádě z anglického jazyka,v kategorii III.Ase A. Sojka umístil na 1.místě a D. Wagenknecht na 2.místě a v kategorii II.A získaly B. Šedinováz kvarty 2.místo a N. Najdenová z tercie 3.místo. V okresním kolekonverzační soutěže v německém jazyce, vkategorii II. B obsadila R. Nováková z tercie  3.místo a B. Šedinováz kvarty 4.místo.

Úspěšní byli naši žáci v okresním kolechemické olympiády.kategorii D se umístily na 1.místě L. Slámová, na 3.místěT. Müllerová, obě žákyně kvarty, v krajském kole pak  L. Slámová obsadila 6. místo

Zastoupení jsme měli i v okresních kolech matematické a fyzikální olympiády. Matematické dovednosti nejlépe prokázali v kategorii Z6 žáci primy J. Votruba, který se umístil na 4.místě a Š. Slámová na 5.místě, v kategorii Z7 obsadily sekundánkyK. Podlucká 2.místo a J. Vojtěchová  4.místo a v kategorii Z8 K. Landová z tercie 2.místo.  Ve fyzikální olympiádě, v kategorii F obsadily terciánky R. Nováková4. místo a V. Najmonová5. místo.

krajském kole olympiády ve španělském jazyce, kategorie SŠ1se K. Pěstová z kvarty umístila na 1. místě.

Všem studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země