Úspěchy studentů v 1. pololetí 2016/17

6.místo náleželo také žákům naší školy primánům Janě Hejnové a Karolíně Vaughanové .

Velmi dobře nás reprezentovali žáci v krajském kole Ekologické olympiády , ve kterém získalo 9.místo družstvo ve složení Anna Tichá z septimy , Bára Vyhnálková z oktávy a Jakub Neuhöfer z sexty . V oblastním kole Piškvorek získalo družstvo složené z žáků druhého ročníku Matyáše Jirouška , Matouše Kutmana , Kryštofa Majera , Tomáše Mondscheina a Dominika Střeštíka 1. místo.

V okresním kole dějepisné olympiády , kategorie ZŠ se terciánka Štěpánka Slámová  umístila na 3. místě. Eva Plešingrová z kvarty si vokresním kole olympiády z německého jazykavybojovala výborné1.místoa kvintánka Laura Píryová obsadilav okresním kole olympiády z českého jazyka II.kategorie 2.místo.

Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!
Aktualita vložena 2. 3. 2017
karasek@gyri.cz

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země