Úspěšní matematici

V okresním kole „Pythagoriády“ v kategorii pro 6. ročník obsadil primán Viktor Knobloch

2.místo, v kategorii pro 7. ročník vybojovali sekundáni Jan Votruba 1. místo, Štěpán Choutka a

Julie Skřivánková 4.-5. místo. Zastoupení jsme měli i v kategorii pro 8. ročník. Terciáni Jiří

Tlamicha obsadil 1.místo, Matěj Koudelka 2.místo a na 3.-6.místě se umístili Barbora Hálová a

Jakub Melichar.

Blahopřejeme! dř
Aktualita vložena 21. 6. 2016
karasek@gyri.cz

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země