VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/18

Vloženo v 11:40 h: rs@gyri.cz

Události

srpen29
Komisionální zkoušky
červen29
Vysvědčení
červen27
Výměna učebnic V1 - V4
červen26
Schůzka žáků a rodičů 1. ročníků