Vítězství v celostátním kole SOČ!

Celostátní přehlídka SOČ se konala 16.-18. června 2017 na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole v Boskovicích. Do celostátní přehlídky postupuje v každém oboru jedna nejlepší práce z krajského kola. V každém oboru soutěžilo 16 prací.

Naše gymnázium reprezentovaly dvě práce. V oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby s prací Novela Nícení Ivany Myškové soutěžila naše maturantka Šárka Melicharová, která obsadila pěkné 12.místo .

Největším překvapením a velmi příjemným je umístění sextána Jakuba Neuhöfera , který se této soutěže zúčastnil poprvé! Jeho práce Vliv arbuskulární mykorhizy na invazivnost nepůvodních taxonů rodu Solidago L. odbornou porotu v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí zaujala natolik, že získal 1.místo!!!

Gratulujeme oběma našim studentům a přejeme Šárce hodně úspěchů ve vysokoškolském studiu a Jakubovi odhodlání a velkou dávku trpělivosti a píle do dalších vítězných tažení!


Aktualita vložena 26. 6. 2017
karasek@gyri.cz

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů