Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro čtyřletý obor vzdělání

Do přihlášky uveďte termín ústního pohovoru dohodnutý přes e-mail: martinkova@gyri.cz. 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - publikováno veřejně

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů