Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro čtyřletý obor vzdělání

Do přihlášky uveďte termín ústního pohovoru dohodnutý přes e-mail: martinkova@gyri.cz. 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - publikováno veřejně

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země