Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro čtyřletý obor vzdělání

Do přihlášky uveďte termín ústního pohovoru dohodnutý přes e-mail: martinkova@gyri.cz. 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - publikováno veřejně

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky