Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro čtyřletý obor vzdělání

Do přihlášky uveďte termín ústního pohovoru dohodnutý přes e-mail: martinkova@gyri.cz. 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - publikováno veřejně

Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada