Týden exkurzí

Studenti při nich navštěvují zajímavá místa a rozšiřují si tak vědomosti ze školních lavic o zkušenosti z praxe. V letošním roce se z organizačních důvodů uskutečnily všechny plánované exkurze v týdnu od 15. do 18. září. To ale rozhodně nebylo na škodu. Díky krásnému slunečnému počasí si totiž studenti vedle nově nabytých poznatků užili i příjemného rozptýlení od někdy jednotvárného běhu školního roku.

A kam že se to žáci naší školy vlastně podívali? Každá třída měla s ohledem na právě probíranou látku a věk žáků připravený jiný program. Ti mladší vyrazili např. do německých Drážďan, Mořského světa v pražských Holešovicích či Botanické zahrady v Tróji. Starší studenti si pak měli možnost prohlédnout pivovary ve Velkých Popovicích a U Fleků, ondřejovskou hvězdárnu s největším zrcadlovým dalekohledem v ČR nebo Technické muzeum v Praze.

Týden exkurzí se tak nakonec stal příjemným vstupem do nového školního roku a snad žákům pomohl uvědomit si, že to, co se nyní ve škole učí, jednou v praxi skutečně použijí.

Filip Kůstka, oktáva

Exkurze do Drážďan
Exkurze tercie - dotazník

Fotky z exkurzí

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země