Výsledky 2. kola voleb do školské rady

Ve volbách do školské rady, které se konaly ve čtvrtek 22. března 2018 (druhé kolo pro volbu druhého kandidáta), nezískal žádný z kandidátů potřebný nadpoloviční počet hlasů. Školský zákon, § 168: "Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy." - přípravný volební výbor.   

Souhrnné výsledky všech kandidátů:

Ing. Jiří Jančík (78 hlasů = 36,79 %)

Ing. Linda Kůstková (25 hlasů = 11,79 %)

Ing. Michal Pelant (27 hlasů = 12,74 %)

Ing. Tomislav Plzenský (45 hlasů = 21,23 %)

Ing. Richard Unruh (37 hlasů = 17,45 %)


Aktualita vložena 26. 3. 2018
karasek@gyri.cz

Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů