Výuka na dálku pomocí videokonference Meet a videonahrávek

26.3. rs@gyri.cz v 14:30 h

Vážení, snažíme se vylepšit naši výuku na dálku pomocí G Suite pro vzdělávání, jehož nástroje používáme již mnoho let a teprve nyní oceníme kompletní sadu aplikací. Nově jsem povolila "nahrávání" k námi používané aplikaci Meet pro videokonference (virtuální schůzky). S tím souvisí informovaný souhlas a také opatření proti i případným jiným nahrávkám obrazovky. Poučení je uvedeno v týdenním plánu včetně odkazu na školní řád v případě nedovoleného publikování. 

Tato poučení budou provádět opakovaně také vyučující a třídní učitelé. Věřím v pozitivní přístup a přeji úspěšné zvládnutí náročné situace při výuce na dálku a zejména zdraví a psychickou pohodu. Těším se na další setkávání s vámi a vzájemnou podporu.  

Ředitelka školy

Události

červen08
JPZ pro 4leté gymnázium
červen03
MZ - didaktický test MAT+
červen02
MZ - didaktický test ČJL
červen01
MZ - didaktický test MAT, ANJ