Výuka probíhající vzdáleně z domu od 8 h do 12 h

Zveřejněno 12.3.2020 v 6 h, rs@gyri.cz

Vážení studenti,

od včerejšího dne jste zaznamenali oslovení vás vašimi třídními učiteli a vyučujícími dle rozvrhu dne. Komunikace probíhá od 8 do 12 h a zbylý čas je určen k samostudiu. Vzdělávání na dálku bude probíhat prostřednictvím E-learning Moodlle a odtud s odkazy na Google Učebnu (Classroom) nebo Disk Google - sdílené dokumenty nebo zadanými úkoly přes e-mail. Denně vás budou oslovovat vyučující a stručný obsah zapisují také do TK. Některé vyučovací hodiny budou dle potřeb spojeny do tematických týdenních celků, avšak komunikace bude probíhat podle rozvrhu alespoň v kontrolních otázkách nebo v jiné činnosti, kterou jednotliví učitelé zvolí na daný den. Pokud jste nemocní nebo se potřebujete omluvit z daného dne vzdálené výuky, oznamte důvody své nepřítomnosti v systému Bakaláři a třídnímu učiteli elektronicky v e-mailu a po ukončení nepřítomnosti ve vzdálené výuce doložte omluvenkou. Třídní učitelé oznámí tuto skutečnost ostatním vyučujícím, aby vám zadali práci k samostudiu přizpůsobenou důvodům nepřítomnosti, které uvedete. Prosím o předání této zprávy vašim zákonným zástupcům, pokud jste nezletilí. Hodně zdaru ke vzdálené domácí výuce. 

Ředitelka školy 
- text této zprávy zaslán také v e-mailové komunikaci na žákovské účty

Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky