Žáci devátých tříd, těšíme se na vás!

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy v sekci "Pro rodiče". Do čtyřletého i osmiletého studia přijímáme 30 žáků. Pro žáky, kteří mají průměr známek na vysvědčeních (z 8. a 9. ročníku) do 1,15, máme příjemnou zprávu. Vezmeme vás bez přijímacích zkoušek!

Přihlášky je nutné podat do 15.3.2016

Bližší informace Vám může podat ředitelka školy PaedDr. Anna Martinková,Ph.D.

Aktualita vložena 16. 2. 2016

karasek@gyri.cz

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky