Žádost o změnu v organizaci školního roku 2015/16

Vážení rodiče a žáci,

oznamujeme vám, že dnes byla podána žádost o změnu v organizaci školního roku 2015/16 a to od 14. 9. 2015. Tato žádost není schválena MŠMT a jedná se pouze o oznámení zahájení jednání o odlišnosti organizace školního roku 2015/16. Očekávejte zde další zprávy. Organizace školního roku 2014/15, který končí 31. 8. 2015, není změněna a platí komisionální přezkušování v 1. patře budovy gymnázia, která bude v provozu od 24. 8. 2015 v omezeném režimu. Děkujeme za pochopení. 

Pověření pedagogové budou přezkušovat pozvané žáky na komisionální zkoušky od 26. 8. 2015 v 1. patře budovy gymnázia. Žáci vyčkají před hlavním vchodem školy, kde budou vyzvednuti. 
Omezený režim ve vnitřních prostorách gymnázia potrvá do 6. 9. 2015 dle harmonogramu prací, proto žádáme všechny případné návštěvníky školy, aby se ohlásili předem a vyčkali před budovou školy k vyzvednutí. Přilehlé prostory gymnázia jsou zcela omezeny do 14. 9. 2015. 

Důvody posunutí dokončení díla (stavební úpravy...) z 23. 8. 2015 na 13. 9. 2015 jsou popsány v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zveřejněné na profilu zadavatele: http://bit.do/dodatek_c_1_smlouva


Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země