Získání titulu Fakultní škola

Dne 29. 9. 2015 převzala ředitelka školy na slavnostním ceremoniálu titul: Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tímto slavnostním aktem může škola užívat nejen titul fakultní školy, ale nově také Kartu fakultní školy, která umožňuje vstupy na akce pořádané Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, do prostor jeho výstav, muzeí apod. 

Možnosti spolupráce mezi naším gymnáziem a fakultní školou:
  1. Biologie: brožura; prezentace
  2. Geografie: brožura; prezentace
  3. Chemie: brožura; prezentace
  4. Ochrana přírody: brožura
  5. Geologie: prezentace

Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky