Získání titulu Fakultní škola

Dne 29. 9. 2015 převzala ředitelka školy na slavnostním ceremoniálu titul: Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tímto slavnostním aktem může škola užívat nejen titul fakultní školy, ale nově také Kartu fakultní školy, která umožňuje vstupy na akce pořádané Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, do prostor jeho výstav, muzeí apod. 

Možnosti spolupráce mezi naším gymnáziem a fakultní školou:
  1. Biologie: brožura; prezentace
  2. Geografie: brožura; prezentace
  3. Chemie: brožura; prezentace
  4. Ochrana přírody: brožura
  5. Geologie: prezentace

Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada