Kroužky

Soutěže:

Dějepisná olympiáda - výsledky 2017
Anglická olympiáda - výsledky 2017

Kroužky: 

Kontakt na vedoucího zájmového kroužku:
Klub mladého diváka: za@gyri.cz
Pěvecký sbor: rei@gyri.cz
Sportovní hry: da@gyri.cz
Dramatický kroužek: Vojtěch Nejedlý
Programování pro experty: or@gyri.cz
Programování pro začátečníky: or@gyri.cz
Filozofie I. A II.: or@gyri.cz
Anatomický seminář: red@gyri.cz
MatMat - matematika pro maturanty: kk@gyri.cz
Chemie pro maturanty: uh@gyri.cz

Další mimoškolní aktivity (volný čas):   

Gymnázium spolupracuje s dalšími organizacemi a podporuje tak volnočasové aktivity žáků nejen na našem gymnáziu:
Jokers Club, Mraveniště: centrum volného času při ZŠ Bezručova, podpora Gymnázia Říčany, příspěvková organizace
- Ragbyové centrum mládeže Říčany: centrum  mládeže při Gymnáziu, Říčany, informace zde, video 

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země