Zaměstnanci školy


Ředitelka školy
PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D.

e-mail: rs@gyri.cz
telefon: 323 602 046
ICT koordinátor
Vyučovací předmět: informatika
Kancelář: 1. patro u propojovacích dveří vpravo 
kalendář ředitelky školy
Další odkazy: lektorská činnost VISK
Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím GSFE 
Google + profíl
přímý odkaz: http://bit.do/martinkova-google-profil 

Zástupkyně ředitelky RNDr. Marcela Beránková

e-mail: zrs@gyri.cz
telefon: 323 603 096
ICT metodik
Vyučovací předmět: matematika
Kancelář: 1. patro u propojovacích dveří vpravo

Elektronický kontakt pro zaměstnance školy ve tvaru: prijmeni@gyri.cz

UČITELÉ: seznam ke zkratkám dostupný pouze pro gyri.cz (ochrana osobních údajů)
Zkratka příjmení učitele Předmět Kabinet
Da
Bio, Tv 306
Ga Špa 410
Hs Fyz, Mat 113
Vv 311
Ja Zsv, SVS, SVP 307
Nj 412
Tv 7
Ka Aj 410
Kl Dej, Lat 410
Kk Mat, Deg, SMa 412
IKT 412
Na ZSV, SVP 412
Or IKT 402
Pt AJ 410
Pr Che 410
Po Čjl, Dej, SVP... 410
Re Čjl, Hv 410
Ře Bio 306
Si Šp, Aj 410
Šb Šp, Zmp 307
Šm Aj 410
Šp Zmp, TV 307
Še Čjl 307
Št Mat, SMat 412
Tm Tv 7
Uh Che 103
Nj, Vob 412
Vo Aj 410
Za Čjl, Dej, SVP 209

Události

srpen29
Komisionální zkoušky
červen29
Vysvědčení
červen27
Výměna učebnic V1 - V4
červen26
Schůzka žáků a rodičů 1. ročníků