Zaměstnanci školy


Ředitelka školy
PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D.

e-mail: rs@gyri.cz
telefon: 323 602 046
ICT koordinátor
Vyučovací předmět: informatika
Kancelář: 1. patro u propojovacích dveří vpravo 
kalendář ředitelky školy
Další odkazy: lektorská činnost VISK
Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím GSFE 
Google + profíl
přímý odkaz: http://bit.do/martinkova-google-profil 

Zástupce ředitelky Mgr. Tomáš Karásek

e-mail: zrs@gyri.cz
telefon: 323 603 096
Vyučovací předmět: anglický jazyk
Kancelář: 1. patro u propojovacích dveří vpravo

Elektronický kontakt pro zaměstnance školy ve tvaru: prijmeni@gyri.cz

UČITELÉ: seznam ke zkratkám dostupný pouze pro gyri.cz (ochrana osobních údajů)
Zkratka příjmení učitele Předmět Kabinet
Da
Bio, Tv 306
Ga Špa 410
Hs Fyz, Mat 113
Vv 311
Ja Zsv, SVS, SVP 307
Nj 412
Tv 7
Be Ma 412
Kl Dej, Lat 410
Kk Mat, Deg, SMa 412
Kv AJ 410
IKT 412
No ZSV, VOB 113
Pa IKT, PVP, Fy 402
Pt AJ 410
Ph Che, IKT 410
Po Čjl, Dej, SRS 410
Re Čjl, Hv 410
Ře Bio 306
Si Šp, Aj 410
Šb Šp, Zmp 307
Šm Aj 410
Šp Zmp, TV 7
Še Čjl, LAT 307
Št Mat, CMA 412
Tm Tv 7
Uh Che 103
Nj 412
Vo Aj 410
Za Čjl, Dej, SVP 209

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země