Školská rada


Školská rada je složená ze zástupců kraje, rodičů a školy.

Zástupci zvolení a jmenovaní do školské rady při Gymnáziu, Říčany pro funkční období od 20. 4. 2018 do 20. 4. 2021 - kontakty a seznam členů - dostupné pouze z gyri.cz (ochrana osobních údajů), více informací sdělí ředitelka školy, e-mail: rs@gyri.cz

Dne 20. 4. 2018 proběhlo první zasedání Školské rady, na kterém byl zvolen předseda školské rady p. Ing. Jiří Jančík a místopředsedkyní byla potvrzena p. Ing. Adriena Mrázová. Rovněž byl schválen jednací řád. 

Průběh voleb je uveden v článcích (aktuality). 


Události

leden03
Zahájení vyučování po Vánocích
prosinec21
Vánoční akademie
prosinec10
Koncert na schodech
listopad21
Pedagogická rada a třídní schůzky