Žákovská samospráva

Žákovská samospráva je tvořena dvěma žáky z každé třídy. Na každý školní rok je volen předseda samosprávy. Cílem práce žákovské samosprávy je zlepšit komunikaci mezi studenty a vedením školy a informovanost studentů o pravidelných i aktuálních akcí školy. K tomu nám napomáhají každoměsíční schůzky s paní ředitelkou. Krom těchto schůzek se samospráva schází i samostatně, bez vedení. Události

leden31
Sportovní turnaj
leden30
Den otevřených dveří
leden29
Bruslení
leden23
Pololetní klasifikační rada