Žákovská samospráva

Žákovská samospráva je tvořena dvěma žáky z každé třídy. Na každý školní rok je volen předseda samosprávy. Cílem práce žákovské samosprávy je zlepšit komunikaci mezi studenty a vedením školy a informovanost studentů o pravidelných i aktuálních akcí školy. K tomu nám napomáhají každoměsíční schůzky s paní ředitelkou. Krom těchto schůzek se samospráva schází i samostatně, bez vedení. Události

duben12
Přijímací zkoušky G4
duben10
Maturitní písemná práce
duben10
Třídní schůzky
duben01
Závěrečné testy maturantů