Žákovská samospráva

Žákovská samospráva je tvořena dvěma žáky z každé třídy. Na každý školní rok je volen předseda samosprávy. Cílem práce žákovské samosprávy je zlepšit komunikaci mezi studenty a vedením školy a informovanost studentů o pravidelných i aktuálních akcí školy. K tomu nám napomáhají každoměsíční schůzky s paní ředitelkou. Krom těchto schůzek se samospráva schází i samostatně, bez vedení. Události

srpen29
Komisionální zkoušky
červen29
Vysvědčení
červen27
Výměna učebnic V1 - V4
červen26
Schůzka žáků a rodičů 1. ročníků