Dokumenty ke stažení

Aktuální dokumenty školy

Harmonogram školního roku 2018/19
Plánované testy pro žáky v období klasifikace
FORMULÁŘE KE STAŽENÍ ZDE 
Provozní řád školy 
Školní vzdělávací program: 
ŠVP GYRI platný od 14. 9. 2015, aktualizovaný dodatkem s platností od 1. 9. 2017
- výběr z ŠVP část kap. 6 - SEMINÁŘE
- evakuace, krizové plány, plány metodiků apod.
Inspekční zprávy najdete na stránkách ČŠI:  
http://zpravy.csicr.cz Do okna hledání zpráv postačí zadat  školy 61388572.
Významné akce prezentující školu: 
DEN ZEMĚ - video
Den otevřených dveří DOD 2019 plakát+ informační leták + prezentace
Den otevřených dveří DOD 2018 - v úterý 30. ledna od 8:20 - 17:00 h 
Den otevřených dveří DOD 2017
Den otevřených dveří DOD 2016 
Prezentace školy - zahájení školního roku
Prezentace školy - vize - priority školy bez aktualit k danému školnímu roku
Cloudové služby - GSFE: školení pod vedením ředitelky školy, visk.cz


Archiv dokumentů

Školení GSFE
zkouška  - sdílení
zkouška - publikování
Zjednodušený manuál BOZP v mimořádném provozním režimu školy od zahájení školního roku 14. 9. 2015 do odvolání v rámci realizace projektu Zateplení...  
Archiv ŠVP:
ŠVP G osmileté - nižší 
ŠVP G osmileté - vyšší
ŠVP G čtyřleté
Kopie doplněných textů z roku 2010: ŠVP_G_čtyřletéŠVP_G_vyššíOsmileté
Změna identifikačních údajů školy: k 1. 8. 2011k 1. 9. 2013
Originál ŠVP k nahlédnutí ve škole. 
Dodatek č. 1 k ŠVP: 
- týká se úpravy hodinové dotace pro výuku CJL a ZSV ve vybraných ročnících 
- týká se optimalizace výuky latiny, němčiny a nově španělštiny
doplnění textu ŠVP v rámci dodatku č. 1 - ŠVP G čtyřleté
doplnění textu ŠVP v rámci dodatku č. 1 - ŠVP G nižší osmileté
doplnění textu ŠVP v rámci dodatku č. 1 - ŠVP G vyšší osmileté
Dodatek č. 2 k ŠVP:
- týká se Optimalizace hodinové dotace učebních plánů ŠVP s platností od 1. 9. 2013 
Změna učebního plánu k "ŠVP G čtyřleté"
Změna učebního plánu k "ŠVP G nižší osmileté"
Změna učebního plánu k "ŠVP G vyšší osmileté"
Dvouleté semináře k ŠVP G čtyřleté a ŠVP G vyšší osmileté pro školní roky 2012/13 a 2013/14
- Jednoleté semináře k ŠVP G čtyřleté a ŠVP G vyšší osmileté pro školní rok 2013/14
Archiv dalších dokumentů: 
Plán ICT v rámci vstupního hodnocení "Školy 21" a projektového záměru "Multimediální objekty ve vzdělávání". 
Den otevřených dveří 2012/13  - výběr informací z výroční zprávy a hlavních vizí školy
Den otevřených dveří 2013/14 - výběr informací z výroční zprávy, priorit školy, představení školy, o přijímacím řízení
Třídní schůzky - prezentace informací ze zahájení v aule pro školní rok 2013/14 
Harmonogram školního roku 2017/18

https://docs.google.com/document/d/1RL3dUmu9HqwcNs23GJE32HHW1sqkD9buQS6zFZfO6Oc/edit?usp=sharing

Události

květen13
1. náhradní termín PZ
květen02
Didaktické testy MZ
duben30
Vysvědčení maturitních ročníků
duben24
Den Země