Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022


Výsledky přijímacího řízení:

Výsledková listina JPZ 2021 G4.pdf

Výsledková listina JPZ 2021 G8.pdf


Aktualizováno 12.4.2021 - 13:00 h

1) Opatření obecné povahy - Přijímací řízení - dodatek

2) Mimořádné opatření MZ č.j. 14592/2021-1/MIN/KAN

3) časový harmonogram JPZ


Aktualizováno 20.1.2021 - 10:00 h

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a do osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium a zveřejňuje dne 20. 1. 2021 v 8 h kritéria přijímacího řízení.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a všechny související dokumenty

Informace o výsledcích přijímacího řízení, kritériích a ostatních souvisejících dokumentech získáte na školním Google disku (odkaz níže)
Přijímací řízení pro školní rok 2021-22  (Google disk složka)

Výše uvedený odkaz obsahuje informace pro čtyřletý i osmiletý obor:

  • Výsledky přijímacího řízení
  • Kritéria přijímacího řízení
  • Pozvánky v ŘT
  • Prezentaci přijímačky
  • Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí místo odvolání, které nelze letos použít

TERMÍNY pro jednotné přijímací zkoušky

Přihlášky

  • musí být mimo jiné s razítkem a podpisem ředitele základní školy
  • musí být s QR kódem
  • potvrzení lékaře ke zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme
  • doručte do 1. 3. 2021 poštou nebo osobně na sekretariát v pondělí 8:00 - 11:00, nebo ve středu 13:00 - 16:00 hodin
  • v ostatních dnech po dohodě na sekretariat@gyri.cz

Podrobné informace k přihláškám a k jednotným přijímacím zkouškám CERMAT 2021 naleznete včetně přihlášky ke stažení na webových stránkách: prijimacky.cermat.cz

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu