Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Aktualizováno 16.6.2020 - 16:00 h

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a do osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium a zveřejňuje dne 29. 1. 2020 v 8 h kritéria přijímacího řízení.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a všechny související dokumenty

Informace o výsledcích přijímacího řízení, kriterijích a ostatních souvisejících dokumentech získáte na školním Google disku (odkaz níže)
Přijímací řízení pro školní rok 2020-21  (Google disk složka)

Výše uvedený odkaz obsahuje informace pro čtyřletý i osmiletý obor:

 • Výsledky přijímacího řízení
 • Kritéria přijímacího řízení
 • Pozvánky v ŘT
 • Prezentaci přijímačky
 • Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí místo odvolání, které nelze letos použít

TERMÍNY pro jednotné přijímací zkoušky

 • řádné termíny pro čtyřletý obor vzdělání: 8. 6. 2020
 • řádné termíny pro osmiletý obor vzdělání: 9. 6. 2020
 • náhradní termíny ?

Přihlášky

 • musí být mimo jiné s razítkem a podpisem ředitele základní školy
 • musí být s QR kódem
 • potvrzení lékaře ke zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme
 • doručte do 1. 3. 2020 poštou nebo osobně na sekretariát v ranních hodinách od 7:30 h do 9:00 h nebo v úředních dnech odpoledne v pondělí a ve středu od 15:00 h do 18:00 h
 • v ostatních dnech po dohodě na sekretariat@gyri.cz

Podrobné informace k přihláškám a k jednotným přijímacím zkouškám CERMAT 2020 naleznete včetně přihlášky ke stažení na webových stránkách: prijimacky.cermat.cz

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu