Žákovská samospráva

Žákovská samospráva (dále jen ŽS) je školní studentský orgán. Činnost ŽS je popsána podrobně v Řádu žákovské samosprávy v dokumentech ŽS.

Žákovská samospráva funguje jako prostředník mezi žáky a vedením školy. Jedná se o skupinu žáků, kteří jsou voleni svými třídami, aby reprezentovali zájmy své třídy na schůzích ŽS. Všichni žáci tak mohou přijít za svými zástupci, samosprávci, a podat podněty, návrhy, připomínky pro zlepšení školy a života studentů na škole. Samosprávci pak návrhy prezentují na pravidelných schůzích a ŽS jako celek pak tyto návrh projednává a případně je dále prezentuje vedení a potřebným lidem. Samosprávci naopak žákům přináší novinky a informace, které se aktuálně řeší na schůzích. 

Vedení ŽS je voleno na konci každého školního roku z řad stávajících samosprávců. Samotní samosprávci jsou voleni na začátku nového školního roku a každá třída, až na maturitní ročníky, je povinna určit dva své samosprávce.

Přístup k dokumentům ŽS v doméně gyri.cz

Schůze ŽS se konají 2 krát měsíčně a jednou za měsíc se schůze účastní i paní ředitelka. Ze všech schůzí ŽS je veden záznam, který je přístupný na tomto odkaze.

Kontakty na ŽS pro rok 2022/2023

Anna Gabriela Haščynová, C3 - předsedkyně - hascann19c@gyri.cz

Pavel Kletečka, V7 - místopředseda - kletpav@gyri.cz

ŽS zastupuje žáky školy. Členové, předseda a místopředseda jsou voleni s každým novým školním rokem.

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu