Volitelné předměty a semináře

Volitelné předměty

 • NJ / ŠP (V3, C1)
 • Latina / Deskriptivní geometrie (V5, C1)
 • Podrobné informace v ŠVP s . 24 - 26 (učební plán, kap. 4)

Semináře

Přehled přihlášených žáků v aktuálním školním roce (přístup do seznamu žáků pouze pro gyri.cz)
Podrobná nabídka seminářů Podrobná nabídka seminářů ( vyňato z ŠVP )

Pravidla pro otevření semináře

Semináře jsou zaměřeny na prohloubení a rozšíření vybraného učiva a problematiky vztahující se k příbuzným předmětům. Semináře rovněž slouží k probrání učiva a dosažení výstupů katalogů maturitních požadavků, které nejsou zahrnuty v RVP/ŠVP příslušných předmětů.

V septimě/3. ročníku žáci povinně volí 2 dvouhodinové dvouleté semináře; v oktávě/4. ročníku žáci povinně volí další 1 dvouhodinový seminář. Žáci si vybírají z následující nabídky:

Semináře - pravidla pro otevření semináře v aktuálním školním roce

 • přihlásit se na seminář mohou žáci do června před zahájením nového školního roku u zástupkyně ředitelky školy (osobně, elektronicky, dle vydaných formulářů pro aktuální školní rok)
 • otevření semináře je podmíněno přihlášením v průměru 15 žáků na seminář
 • minimální počet žáků stanovuje ředitelka školy pro aktuální školní rok podle efektivnosti vzdělávacího procesu z hlediska stanovených cílů vzdělávání (viz ŠVP) i z hlediska ekonomického (viz vyhláška č. 13/2005 Sb, počty žáků upraveny v § 2) odst. f)
 • při nesplnění podmínky pro otevření semináře bude žák přesunut do jiného semináře (rozhoduje ředitelka školy)

Dvouleté semináře

 • Seminář z anglického jazyka
 • Seminář z německého jazyka
 • Seminář ze španělského jazyka
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z výpočetní techniky
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Stylistický a rétorický seminář

Jednoleté semináře

 • Administrace ekonomických dokumentů
 • Literární seminář
 • Seminář z anglického jazyka
 • Seminář z německého jazyka
 • Seminář ze španělského jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z geografie
 • Seminář z chemie
 • Cvičení z matematiky
 • Seminář z výpočetní techniky
 • Člověk a zdraví
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z latiny
 • Seminář z deskriptivní geometrie

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu