Současnost Gymnázia Říčany

Gymnázium Říčany, příspěvková organizace
Komenského náměstí 1280/1
251 01 Říčany

IČ: 613 88 572
IZO: 108 052 958

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ředitelka:
Ředitelka (právnická osoba) je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace.

Titul Fakultní škola

Dne 29. 9. 2015 převzala ředitelka školy na slavnostním ceremoniálu titul: Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tímto slavnostním aktem může škola užívat nejen titul fakultní školy, ale nově také Kartu fakultní školy, která umožňuje vstupy na akce pořádané Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, do prostor jeho výstav, muzeí apod.

Možnosti spolupráce mezi naším gymnáziem a fakultní školou:

Biologie: brožuraprezentace

Geografie: brožuraprezentace

Chemie: brožuraprezentace

Ochrana přírody: brožura

Geologie: prezentace

Prezentace školy KURÝR, Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Publikování v měsíčníku města Říčany, čtěte na stránkách města Co je nového na gymnáziu... - aktuality k zahájení školního roku

Informační a komunikační systémy používané ve škole

a) Google Suite for Education (GSFE)

 • využíváno ve vzdělávání žáků i v práci učitelů
 • interaktivní sdílené prostředí dokumentů v cloudu
 • cloudové aplikace pro vytváření dokumentů, tabulek, prezentací, nákresů, formulářů, které doplňují nebo převádějí používané aplikace Microsoft Office do požadovaných formátů Google pro sdílení a týmovou spolupráci ve vzdělávání žáků a v práci učitelů
 • E-learning Classroom
 • elektronická e-mailová komunikace pro žáky a učitele
 • další služby podle potřeb uživatelů: sdílení kalendáře, profilů uživatelů na G+, komunit, sbírek příspěvků, fotek apod.
 • přihlášením do služby GSFE (google.com v doméně gyri.cz) s přihlašovacím jménem ve tvaru e-mailového účtu: 4+3[zavináč]gyri.cz (4 písmena z příjmení a 2 z křestního jména) pro skupiny tříd platí názvy tříd

b) E-learnign Moodle

 • digitální učební materiály pro žáky
 • rozděleno podle ročníků a předmětů
 • tematické plány po čtvrtletích pro každý předmět aktuální pro školní rok

c) Elektronická žákovská knížka a třídní kniha

 • školní matrika Bakaláři

d) ISIC karty pro vstup do školy, nákup obědů v ŠJ a bufetu

 • administraci zajišťuje zástupkyně ředitelky školy, každý nový žák požádá nejlépe elektronicky na e-mail: zrs[zavináč]gyri.cz

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu