ISIC

Prvotní pořízení průkazu

  • u p. Dity Jägerové (kancelář) vyzvednout přihlášku, vyplněnou spolu s fotografií (pas) přinést zpět
  • zaplatit na účet 107-1212240297/0100 částku 350,-Kč, do zprávy pro příjemce uvést "ISIC příjmení jméno třída"

Duplikát

  • zaplatit na účet 107-1212240297/0100 částku 100,-Kč, do zprávy pro příjemce uvést "ISIC příjmení jméno třída"

Prodloužení platnosti průkazu

  • zaplatit na účet 107-1212240297/0100 částku 250,-Kč, do zprávy pro příjemce uvést "ISIC příjmení jméno třída"


Případné dotazy na paní Ditu Jägerovou emailem na adresu jagerova@gyri.cz 


Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu