PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2025

Gymnázium Říčany pořádá ve šk. roce 2024/2025 přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro
žáky 5. a 9. ročníků základní školy.

Termíny: úterý 15:30 – 17:40 nebo sobota 8:30 – 10:40 (vždy 60 min ČJ a 60 min MAT + 10 min
přestávka mezi jednotlivými bloky).

Cena: 4000,- Kč/pololetí (pololetí = 12 lekcí). 1. pololetí: září – prosinec, 2. pololetí: leden – březen
Přihlášení: pripravny_kurz@gyri.cz, specifikujte, o kterou úroveň (5. nebo 9. ročník) a o který kurz
(úterý nebo sobota) máte zájem.  

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu