Ročníkové práce

  • týkají se žáků C2, C3, V6, V7
  • jsou stanovená pravidla, která jsou uvedena níže v zadaných úkolech
  • jsou zadané termínované úkoly, které kontroluje:
    • vedoucí práce - učitel, který ročníkovou práci metodicky vede a vyhodnocuje jednotlivé konzultace, zadává úkoly ke splnění v ročníkové práci a klasifikuje tuto práci, postupuje podle stanovených pravidel
    • p. Janovská - pověřená organizačním zajištění přihlašování se na ročníkovou práci a k tomuto tématu zadává průběžné dotazníky, sestavuje pravidla ročníkových prací, které předkládá ředitelce školy ke schválení
    • ředitelka školy - stanovuje pravidla, provádí hospitaci nad vedenými ročníkovými pracemi

Zadané úkoly k ročníkové práci

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu