Aktuality

Pozvánka na ples - nový termín

Vážení rodiče a profesoři, milí spolužáci, drazí přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na společnou oslavu zakončení a započetí studia na Gymnáziu Říčany. Po dlouhém čekání a vyřizování byl stanoven nový termín plesu! Čtěte více o plese v netradičním datu 3.9.2020 v 19 h v Národním domě na Vinohradech.  
číst více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Právě jsme zveřejnili výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu pro obor studia:
- osmiletého (79-41-K/81) a čtyřletého (79-41-K/41)


číst více

Maturity 2020

Finis coronat opus – konec korunuje dílo číst více

Úspěchy v SOČ

Uzavření škol počátkem března přineslo zásadní změny nejen do výuky, ale také zastavilo vyšší kola mnohých soutěží a olympiád. Byla to velká škoda pro naše úspěšné studenty, kteří v započaté cestě nemohli pokračovat.

číst více

Úspěch v biologické olympiádě BIO

Z důvodu epidemie koronaviru se letošní krajské kolo biologické olympiády vůbec nemuselo konat. Organizátoři BIO dlouho řešili, jak v tomto mimořádném období zajistit pokračování soutěže. K jejímu zrealizování se rozhodli zejména z důvodu, ještě jednou naposledy zapojit do soutěže ty žáky, kteří ji díky absolvování středních škol opouštějí. Po zvážení všech možností zvolili distanční on-line test ...
číst více

Úspěch v Astronomické olympiádě

Studentka kvarty Martina Pelantová se v krajském kole Astronomické olympiády na základě elektronického odevzdání řešení domácí části krajského kola umístila na hezkém 8. místě.
číst více

Celostátní kolo SOČ

Úspěchy našich studentů ve Středoškolské odborné činnosti mají pokračování.  číst více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - OSMILETÝ OBOR K 17.6.2020

Právě jsme zveřejnili výsledky pro osmiletý obor studia. Rozhodnutí o nepřijetí lze vyzvednout osobně dne 18.6. od 8:00 - 12:00 h na sekretariátu (průkaz totožnosti s sebou prosím), poté budou poslána poštou zákonným zástupcům uchazečů nebo datovou schránkou, pokud byla uvedena v přihlášce. Dle potřeb zvažte možnost podání žádosti o vydání nového rozhodnutí.  číst více

Vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí

Vážení rodiče,
pokud máte zájem, můžete si dne 17. 6. 2020 od 10:00 do 14:00 vyzvednout v kanceláři školy rozhodnutí o nepřijetí pro uchazeče o čtyřletý obor studia. A dne 18. 6. 2020 od 8:00 do 12:00 h pro osmiletý obor studia. V opačném případě vám bude doručeno poštou. Současně bude možné podat žádost o vydání nového rozhodnutí (vzor uveden na webu).
číst více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ČTYŘLETÝ OBOR K 16.6.2020

Právě jsme v sekci Přijímací řízení zveřejnili výsledky pro čtyřletý obor studia.  číst více

Informace k závěrečnému týdnu 22. - 26. 6. 2020 a předání vysvědčení

číst více

Zpráva o JPZ

Krátká zpráva o přijímacích zkouškách. číst více

Úspěchy v SOČ

Dvě první místa v krajském kole SOČ. číst více

Výuka od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020 a ŘŠ volno 29. - 30.6.

Informace  k pokračování distanční výuky a k ředitelskému volnu. číst více

Čestné prohlášení

Zde naleznete ke stažení čestné prohlášení (včetně definice osoby s rizikovými faktory) pro vstup do školy v době přijímacího řízení, maturit, výuky maturantů nebo jiné vstupy. Odkaz pdfodkaz dokument G. číst více

Závěrečná klasifikace

15.5.2020 Ředitelka školy oznamuje: Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí školního roku 2019/20 vychází z klasifikace získané ve 2. pololetí do 10. 3. 2020 a z podpůrných podkladů podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 211/2020 Sb. Žák bude na závěrečném vysvědčení hodnocen známkou. Závěrečná klasifikační porada proběhne 19. 6. 2020. V případě nesouhlasu se známkou může žák/zákonný zástupce nezletilého žáka podat žádost o komisionální přezkoušení, a to nejpozději do 3 pracovních dní. (více) číst více

Ochrana zdraví pro období přípravy na maturitu

Ve středu 6. 5. zveřejníme rozvrh konzultací pro maturanty, žáci při vstupu do budovy podepíší prohlášení o bezinfekčnosti, bude zajištěn oběd ve školní jídelně.
Naše škola vychází z Materiálu MŠMT - dodržování odstupů před školou i ve škole 2 m, nošení roušek, zajištění dezinfekce ve třídách.
číst více

Hodnocení studentů

Vážení rodiče,
rádi bychom vás upozornili na slovní hodnocení studentů v Bakalářích za uplynulý měsíc (viz odkaz číst více).
číst více

Vzdělávání na dálku

Díky aktivnímu využívání služeb G Suite (dříve Apps) ve vzdělávání našimi učiteli od roku 2011, jsem mohla předávat zkušenosti dalším učitelům a ředitelům škol podle příkladů dobré praxe z naší školy. Proto jsem se rozhodla v nouzové situaci při vzdělávání na dálku vytvořit tato VIDEA, která mohou pomoci nejen učitelům, ale i zájemcům používat aplikace G Suite.  číst více

Pokračování v týdenních plánech

Milí žáci, týdenní plány již zveřejňujeme automaticky s nástupem nového týdne, na tento týden byl zveřejněn v pondělí brzy ráno. Mnohá témata jsou stejná, učitelé doplňují průběžně po vyhodnocení, že je téma již vhodné vyhlásit. Děkuji za pochopení číst více

Výuka na dálku pomocí videokonference Meet a videonahrávek

Vážení, snažíme se vylepšit naši výuku na dálku pomocí G Suite pro vzdělávání, jehož nástroje používáme již mnoho let a teprve nyní oceníme kompletní sadu aplikací. Nově jsem povolila "nahrávání" k námi používané aplikaci Meet pro videokonference (virtuální schůzky). S tím souvisí informovaný souhlas a také opatření proti i případným jiným nahrávkám obrazovky. Poučení je uvedeno v týdenním plánu včetně odkazu na školní řád v případě nedovoleného publikování. Čtěte prosím více. číst více

Týdenní plán výuky na dálku 23. - 27.3.2020

Vážení studenti, POKRAČUJEME V TÝDENNÍM PLÁNU pro nový týden, který je schválen ředitelkou školy, souhrn všech témat učiva a požadavků naleznete v přehledu: 

CO (téma) - KDE (materiály) - KAM (odevzdat do sdílených složek na Disk Google /Classroom) - KDY (termíny). Pokračujte ve čtení článku v "číst více".
číst více

Týdenní plán výuky na dálku 16. - 20.3.2020

Vážení studenti, zde vám předkládáme TÝDENNÍ PLÁN jako souhrn témat učiva ze všech předmětů a tříd, který přehledně uvádí: CO (téma) - KDE (materiály) - KAM (odevzdat do sdílených složek/Classroom) - KDY (termíny). Vzdělávací materiály naleznete vždy v souhrnu na Moodle (členěno podle předmětů) a také na disku Google/Classrom (členěno podle vyučujících) nebo na webových str. učitelů číst více

Úřední hodiny po dobu uzavření školy

Úřední hodiny sekretariátu:
Po 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
St 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Kontakty: sekretarka[zavináč]gyri.cz
+420 323 602 046,  +420 739 964 270 : sekretariát
+420 604 526 220: ZŘŠ, +420 737 462 862: ŘŠ 

číst více

Výuka probíhající vzdáleně z domu od 8 h do 12 h

Vážení studenti,
od včerejšího dne jste zaznamenali oslovení vás vašimi třídními učiteli a vyučujícími dle rozvrhu dne. Komunikace probíhá od 8 do 12 h a zbylý čas je určen k samostudiu. Vzdělávání na dálku bude probíhat prostřednictvím E-learning Moodle a odtud s odkazy na Google Učebnu (Classroom) nebo Disk Google - sdílené dokumenty nebo zadanými úkoly přes e-mail. Denně vás budou oslovovat vyučující a stručný obsah zapisují také do TK. Dočtěte zprávu prosím v "číst více" číst více

Sdělení zřizovatele PO - Středočeský kraj

Vedoucí odboru školství sděluje následující informaci k mimořádné situaci v dopise zveřejněném na portálu zřizovatele ve 14:50 h.  číst více

Ples z 10. 3. 2020 přesunut na nový termín

Vážení, prosím o trpělivost ke sdělení náhradního termínu plesu, který se zajišťuje, lístky prosím nevracejte (viz diskuze), naopak očekáváme po návratu do školy zvýšený zájem o tak atraktivní akci, která bude o to zajímavější a cennější po současných zkušenostech. Sledujte prosím facebook stránky studentů. číst více

Zavření školy od 11.3.2020 do odvolání

Vážení, od zítřejšího dne do odvolání uzavírám školu pro veškeré vzdělávací a sportovní aktivity včetně zájmových či jiných volnočasových aktivit. Žáci byli poučeni opětovně o bezpečném chování k ochraně svého zdraví a okolí. Vzdělávání žáků bude probíhat vzdáleným přístupem do systému E-learning Moodle podle již dříve nastavených pravidel. V každém předmětu na začátku "vzdělávacího kurzu" naleznete původní odkaz Vzdělávání žáků v nařízené karanténě, využijte prosím k samostudiu.  číst více

Prohlášení

Vedení školy se důrazně ohrazuje proti formě komunikace - rozesílání e-mailů žákům a učitelům školy ve dnech 8. a 9. 5. 2020 ve večerních a nočních hodinách obsahující hanobící a pomluvná vyjádření. Tímto se od toho distancujeme. Předmětná záležitost je nadále v šetření. Veškeré úsilí nyní směřujeme na zajištění zdárného průběhu distanční výuky, prezenčních konzultací maturantů a přijímacího řízení.  číst více

Vzdělávání žáků v nařízené karanténě

8.3.2020 Učitelé budou od pondělí 9.3. využívat intenzivněji E-learning Moodle, který umožňuje žákům vzdálený přístup. Učitelé zde budou uvádět informace ke vzdělávání nebo odkaz na dokumenty umístěné v cloudu G Suite (Google disk). Využijte prosím všichni žáci, kteří máte nařízenou karanténu nebo jste se rozhodli (vaši zákonní zástupci) k "dobrovolné karanténě" z různých důvodů. Informujte prosím svého třídního učitele prostřednictvím školní matriky Bakaláři o důvodech nepřítomnosti ve škole. číst více

Nové aktualizované vyjádření ŘŠ k nástupu do školy 9.3.2020

7.3. 2020 - Čtěte prosím opatření2 ŘŠ a doručte prosím 9.3. prohlášení o bezinfekčnosti...  číst více

Vyjádření za město Říčany

5.3.2020 Prosím, čtěte také tento dopis, který odpovídá již námi nastaveným opatřením a pokynům, přesto přečtěte prosím pečlivě. Děkuji, ředitelka školy číst více

Nástup do školy po jarních prázdninách 9.3.2020 - vyjádření ŘŠ

3.3.2020 V době zvýšeného rizika infekčních onemocnění žádám o zvýšenou součinnost žáky, jejich zákonné zástupce, učitele a všechny zaměstnance školy, aby dbali následujících pokynů:
- do školy vstupujte výhradně bez příznaků infekčního onemocnění a bez podezření z nákazy a pokud jste v posledních 14 dnech nepřišli do styku, je-li vám to známo, s osobou s infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy nebo s nařízeným karanténním opatřením
- přečtěte si celou zprávu
číst více

Hygienické poučení

28.2.2020 Žáci byli poučeni o bezpečné ochraně zdraví v době jarních prázdnin a zároveň byli poučeni o hygienických opatřeních (plakát pdf) v době zvýšeného výskytu infekčních onemocnění. Další informace viz e-mail.
mytirukou.png číst více

Zkrácená výuka 26. 2. 2020

Ve středu 26. února 2020 bude z organizačních důvodů výuka končit po 6. VH ve 14:30 hodin. číst více

Fondu Sidus, z.ú.,

Vážená paní Beránková,

velmi Vám děkujeme za pomoc při veřejné sbírce č. S_MHMP/147662012015 Fondu Sidus, z.ú., které si nesmírně vážíme. V souvislosti s realizovanou sbírkou vám zasíláme v příloze tohoto e-mailu certifikát a potvrzení do výroční zprávy.
číst více

70 let Gymnázia Říčany

Vážení rodiče, absolventi a přátelé školy,
v září 2020 tomu bude právě 70 let, kdy byla otevřena naše škola. K tomuto výročí chystáme akce jak pro studenty, tak pro veřejnost.  
Chceme Vás poprosit o spolupráci při přípravách oslav.
Jak nám můžete pomoci?
číst více

Smart city – chytré město

Přednáška a diskuse o tom, co jsou a co nejsou chytrá města, jak se dělá smart city (když se to umí), co dokážou moderní technologie a proč nejsou ve skutečnosti chytré, i když se to o nich říká. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20.února od 12:30 v aule gymnázia. Srdečně zveme i veřejnost 
Hosty budou Ing. Jakub Slavík, MBA a Ing. Pavla Slavíková, odborní konzultanti a publicisté v oboru c
číst více

Maturitní a imatrikulační ples Gymnázia Říčany 2020

Vážení rodiče a profesoři, milí spolužáci, drazí přátelé,

vezměte si prosím do ruky pero a zakroužkujte si v kalendáři středu 11. března 2020. V Národním domě na Vinohradech se totiž v tento den v 19 hodin sejdou letošní maturanti a imatrikulanti, aby společně s Vámi oslavili začátek a zároveň i konec studia na Gymnáziu Říčany. 

číst více

Vítězství na ZODaM

image0.jpegStudent primy Štěpán Němec vyhrál na Zimní Olympiádě dětí a mládeže, kde reprezentoval Středočeský kraj v rychlobruslení, zlatou medaili v závodu na 333 m, zlatou medaili ve štafetě na 16 kol a stříbrnou medaili v závodě na 100 m. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.  číst více

Pozvánka na DOD 2020


budova.jpgInformace naleznete zde. Přihlášky na gymnázium podávejte, prosím, nejdříve 1. 2. 2020 (po vydání vysvědčení), vyzvednout si je můžete na ZŠ. Informace o termínech konání JPZ.
číst více

Exkurze na veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2020

Dne 23.1.2020 se třídy C2, V6, C3 a V7 zúčastní exkurze na veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS, který se uskuteční v areálu PVA EXPO v Praze - Letňanech. 
Exkurze bude zahájena v 10.00 hodin ve vestibulu výstavního areálu, zde bude ve 12.30hodin ukončena. 
číst více

Bruslení

V pondělí 27. 1. 2020 se 4. a 5. vyučovací hodinu třídy nižšího gymnázia (V1 - V4) zúčastní bruslení v Říčanech. Vyšší gymnázium bude bruslit v úterý 28. ledna 2020 ve stejnou dobu. Děkujeme SRPŠ za pronájem ledové plochy. číst více

Zkrácené vyučování 22. 1.

Ve středu 22. ledna 2020 bude výuka ukončena po 5. vyučovací hodině z důvodu konání pololetní klasifikační porady. číst více

Florbalový úspěch

florbal1.jpgVítězslav Špok byl nominován společně se dvěma dalšími hráči říčanského klubu FBC Draci do výběru Středočeského kraje. V termínu 10. - 12. 1. 2020 proběhl v Ostravě celostátní turnaj výběru krajů včetně výběru ze Slovenska a Středočeský kraj zvítězil. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. číst více

Dějepisná olympiáda 2019/20

Ve  čtvrtek 16. ledna 2020 proběhne na naší škole Dějepisná olympiáda okresu Praha-východ pro ZŠ a SŠ. číst více

Annaberg 2019

Exkurze Annaberg 2019

19-20-annaberg1.jpg
číst více

Novoročenka 2020

19-20-novorocenka.jpg
číst více

DOD AVČR aneb naše účast na Týdnu vědy

Jako každý rok se výběr studentů předmaturitních a maturitních ročníků našeho gymnázia
zúčastnil dnů otevřených dveří pořádaných Akademií věd České republiky.

číst více

Fyziologická praktika na Gyri

Dne 7.11. se na Gymnáziu Říčany uskutečnila fyziologická praktika pod vedením
paní RNDr D. Horníkové, Ph.D. z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
číst více

Zkrácená výuka 20. 12. 2019

V pátek 20. prosince bude výuka ukončena po 4 VH. číst více

Adventní Annaberg

Informace k zájezdu naleznete zde. Začátek akce: 6:30 hodin před budovou školy. Konec akce mezi cca 20:00 - 21:00 hodinou tamtéž. číst více

Zkrácená výuka 20. 11. 2019

Ve středu 20. listopadu 2019 bude vyučování ukončeno po 5. VH z důvodu konání pedagogické rady a třídních schůzek. číst více

Zkrácená výuka 15. 11. 2019

V pátek 15. listopadu proběhne na naší škole vzpomínkový den ke 30. výročí sametové revoluce. Výuka bude ukončena po 4. VH a pro třídy V5, V6, C1 a C2 po skončení promítání v kině Na Fialce. číst více

Španělská kultura křížem krážem - exkurze španělského semináře

Dne 6. listopadu se studenti španělského semináře zúčastnili exkurze ve studiu Itaka, které se nachází nedaleko náměstí Míru v Praze. číst více

Třídní schůzky 20.11.2019

Pozvánka na třídní schůzky. číst více

Exkurze 12. 11. 2019

V úterý 12. listopadu se třídy V7, V8, C3 a C4 zúčastní přednášky v rámci Týdne vědy - Úsvit vědy v shakespearovské Anglii. Sraz bude v 9:45 hod před Velkým sálem Městské knihovny na Mariánském náměstí 1. Exkurze bude ukončena kolem 12:00 hod tamtéž. Třídy V7, C3 a C4 se vrátí na 7 VH do školy. číst více

Oznámení

Pedagogický sbor Gymnázia Říčany nestávkuje, ale s rozhodnutím vlády nesouhlasí. Trváme na splnění slibu vlády ČR o 15% navýšení platů. číst více

Výuka 6. 11. 2019

Ve středu 6. listopadu proběhne výuka na gymnáziu v normálním režimu podle rozvrhu. číst více

Přednáška pana profesora Jaroslava Petra “Geneticky vylepšené děti”

Můžeme zvýšit odolnost vůči nevyléčitelným chorobám? Lze vytvořit mamuta? Dokážeme udělat ”vylepšeného” člověka s větším fyzickým výkonem nebo vyšší inteligencí? číst více

Beseda s Jiřím Drahošem

V pátek 11. 10. 2019 jsme na naší škole přivítali profesora Jiřího Drahoše, dnes senátora a představitele spolku Společně pro Česko, aby besedoval s maturitními a předmaturitními ročníky.

číst více

Poznávací a jazykový zájezd do Španělska

Ve dnech 28.9. až 6.10. jsme se my, studenti vyšších ročníků Gymnázia Říčany a část profesorského sboru, zúčastnili poznávacího zájezdu do Španělska. číst více

Co je nového na gymnáziu

Milí přátelé, 
zahájili jsme nový školní rok a máme radost, že se můžeme podělit o několik novinek.
číst více

Vzpomínky na listopad 1989 na Gymnáziu Říčany

Ke třicátému výročí sametové revoluce připravuje Gymnázium, Říčany projektový den na pátek 15. 11. 2019.
číst více

Přátelská pomoc a nový nábytek

Rádi bychom vyjádřili velký dík firmě Eddie Stobart a bývalému studentu gymnázia
Jakubovi Dvořákovi za darovaný kancelářský nábytek
číst více

Oznámení

V tomto školním bychom rádi každý měsíc pozvali širší veřejnost na některé akce a odborné
přednášky pořádané naší školou.
číst více

Zkrácená výuka 9. 10.

Ve středu 9. října 2019 bude výuka z organizačních důvodů ukončena po 5. vyučovací hodině (ve 13:15 hodin). číst více

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

V doplňovacích volbách do školské rady, které se konaly ve čtvrtek 5. září 2019 ... číst více

Nový školní rok 2019 – 2020

Prázdniny žáků i dovolená kantorů skončily číst více

Ohlédnutí za koncem školního roku 2018 – 2019

O králi s oslíma ušima


číst více

Posledních pár chvil…

  A je to tu. 30. května je pro nás jedním z největších dní v našem ... číst více

Zahájení školního roku 2019/20

V pondělí 2. září 2019 bude vyučování zahájeno v 8:20 hodin v kmenových třídách. Od 9:00 bude pokračovat programem v aule a předpokládaný konec bude v 10:00 hodin. Třídy V1 a C1 budou končit okolo 12:00 hodin. číst více

Doplňovací volby do školské rady

Ve čtvrtek 5. září 2019 se uskuteční doplňovací volby do školské rady. číst více

Certifikát fondu Sidus

Získali jsme opět certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus!

číst více

Život motýlů a motýlí louky

Zpestřením květnových praktických cvičení z biologie pro žáky primy byla návště číst více

Návštěva Institutu Cervantes

Ve středu 5. 6. 2019 vybraní studenti V5, V6 a C3 navštívili španělský Institut číst více

Veletrh vědy 2019

Naše třída měla možnost podívat se na Veletrh vědy pořádaný Akademií věd ČR v Letňanských halách, které se na tři dny přeměnily ve vědecké prostory.  číst více

Úspěch našich studentů

Úspěchy našich studentů číst více

Král Lávra

Lávra.jpg O králi s oslíma ušima - odkaz na článek zde číst více

Zkrácená výuka 24. - 28. 6.

V pondělí, úterý, středu a čtvrtek bude výuka z organizačních důvodů končit ve 12:00 hodin. V pátek bude výuka ukončena po předání vysvědčení kolem 9:00 hodin. číst více

Prázdninový provoz školy 2019

V době letních prázdnin bude provoz sekretariátu školy každé pondělí v době 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00 hodin. Schůzky si, prosím, předem domluvte na sekretarka/zavináč/gyri.cz. číst více

Doplňovací volby do ŠR

Informace k volbám do školské rady. číst více

Návštěva Institutu Cervantes

Cervantes.jpgVe středu 5. 6. 2019 vybraní studenti V5, V6 a C3 navštívili španělský Institut Cervantes v Praze a zúčastnili se komentované prohlídky celého areálu. Institut Cervantes je nejvýznamnější světovou institucí zabývající se výukou španělštiny a současně přispívá k šíření kultury španělsky mluvících zemí. číst více

Veletrh vědy

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se uskuteční exkurze třídy C2 na Veletrh vědy.  číst více

Úspěch v celostátním kole AJ

Naše studentka Klaudie Kalašová obsadila 3. místo v celostátním kole anglické olympiády kategorie III.B. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. číst více

GYRIFEST 2019

19_pitva11.jpg

číst více

Oslava svátku práce a hold nedoceněným povoláním

Letos si již podruhé žáci primy vybírali mezi mnoha státními svátky, významnými dny
a v České republice zdomácnělými svátky jeden, který si společně připomenou.
Tentokrát se shodli na dlouho slaveném svátku, který se ovšem v současné době
netěší přílišné oblibě.
číst více

Návštěva patologického oddělení

Pro úspěšné zakončení studia na gymnáziu je třeba složit státem uznávanou
maturitní zkoušku. Pokud ovšem chcete pokračovat ve studiu dále na vysoké škole
medicinského oboru, je téměř nutné vykonat tuto zkoušku i z předmětů, jakými jsou
biologie a chemie.
číst více

Oslava Dne Země

Ve středu 24 dubna bylo na naší škole rušno. Konal se 2. ročník projektového Dne Země. 

číst více

Exkurze V7

Dne 24. května 2019 se uskuteční exkurze třídy septimy do Pivovarského muzea

číst více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ v náhradním termínu - OSMILETÝ OBOR

Ředitelka školy zveřejnila výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu.  číst více

Mimořádný rozvrh v době maturit

V době ústních maturitních zkoušek bude zkrácené vyučování (pondělí až čtvrtek) do 12:00 hodin a bude platit mimořádný rozvrh. číst více

Exkurze V5 a C1

V pátek 17. května 2019 se třídy C1 a V5 zúčastní exkurze na Vyšehrad, která bude zahájena v 9:00 hod na stanici metra Vyšehrad a ukončena kolem 13:00 hod tamtéž. číst více

Cena Bronislavy Müllerové 2018/19

V letošním ročníku celostátní Ceny Bronislavy Müllerové, kterou vyhlašuje Vzdělávací nadace Jana Husa se sídlem v Brně, uspěla i naše studentka. Stala se jí Natalie Drahomíra Najdenova ze septimy s prací Křehká vláda pevného propojení státu a církve.
číst více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - OSMILETÝ OBOR

Ředitelka školy zveřejnila výsledky přijímacího řízení pro osmiletý obor studia (G8) ZDE číst více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ČTYŘLETÝ OBOR

Ředitelka školy zveřejnila výsledky přijímacího řízení - G4 (čtyřletý obor) ZDE. Výsledky pro osmiletý obor se ještě kontrolují a zveřejníme nejpozději zítra.  číst více

Zkrácená výuka 30. 4. 2019

V úterý 30. dubna bude výuka ukončena po 5. vyučovací hodině z organizačních důvodů. číst více

Česko-německé setkání v létě

Hledáte program na letní prázdniny? Bližší informace zde. číst více

Okresní kola BIO olympiády

Ve středu 10. 4. 2019 se uskutečnilo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D. Zvítězila Kateřina Kolmanová z primy a na druhém místě se umístila Nela Novotná ze sekundy. V úterý 16. 4. se konala soutěž v kategorii C, ve které zvítězil Jakub Sůsa z kvarty a všichni tři postupují do krajského kola.Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. číst více

Zkrácená výuka 10. 4.

Ve středu 10. dubna bude vyučování končit po 6. VH z důvodu konání pedagogické rady a třídních schůzek. číst více

Šachový turnaj

šachy 1.jpgDruhé místo šachové družstva. číst více

Ředitelské volno 16. a 17. 4.

Ředitelka školy oznamuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, že vyhlašuje ředitelské volno na na úterý 16. 4. 2019 (všechny třídy) a na středu 17. 4. 2019 (všechny třídy kromě maturitních ročníků C4 a V8) z organizačních důvodů. číst více

Info MO Čelákovice - pro postupující

Pokyny pro postupující do okresního kola Matematické olympiády, které se koná v úterý 9.4.2019 v Čelákovicích

číst více

Beseda s Václavem Moravcem

VMminiautora4.pngVideo sestřih besedy s Václavem Moravcem na téma Digitální technologie a mediální výchova, která se uskutečnila 14. 3. 2019 na našem gymnáziu, naleznete zde. číst více

Třídní schůzky 10. 4. 2019

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 10. dubna od 17:00 do cca 18:00 hodin. číst více

Úspěch v soutěži AJ

V úterý 26. března proběhlo krajské kolo olympiády v anglickém jazyce v Kladně. V kategorii III.B zvítězila Klaudie Kalašová z prvního ročníku a postupuje do celostátního kola. Eliška Hrubošová obsadila ve své kategorii 9. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.  číst více

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do primy a 1.roč. se uskuteční ve dnech 12. 4. – 17. 4. 2019. Upřesňující informace i kritéria pro přijímací řízení na gymnázium ve šk. roce 2019/20 naleznete na webových stránkách školy - v sekci přijímací řízení

číst více

Beseda s Václavem Moravcem

Ve čtvrtek 14.3.2019 jsme na našem gymnáziu přivítali známého redaktora, moderátora a vysokoškolského učitele žurnalistiky moderátora PhDr. Václava Moravce, Ph.D. Tématem besedy byla digitální technologie a mediální výchova.

číst více

Projektový Den Země

Ve středu 24.4.2019 se bude v prostorách gymnázia opět konat od 9 do 13 hodin „Den Země“. Zveme žáky ZŠ i malé žáčky MŠ. Abychom předešli zbytečným nesrovnalostem, prosíme Vás, abyste si domluvili svoji návštěvu na konkrétní čas.

Kontakt: rehakova"zavináč"gyri.cz

číst více

Návštěva Anatomického muzea

Koncem února jsme my, studenti maturitních ročníků semináře biologie, navštívili muzeum Anatomického ústavu 1.LF UK. V první části exkurze jsme měli možnost si prohlédnout i osahat preparáty, které medikům slouží ke studiu anatomie člověka, a to hlavně lidské kosti nebo i konzervované lidské orgány.

číst více

Uctění významného dne

V pondělí 11. března jsme si s primou připomněli významný den České republiky, Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi II Březince.

číst více

Sekunda ve školce

V rámci společenskovědního projektu nacvičili žáci sekundy pod vedením paní profesorky Remkové divadelní představení Jeníček a Mařenka, ovšem v moderním pojetí. Děti se tatínkovi ztratí v obchoďáku, sladkostmi se krmí v cukrárně, dědu, co je honí, porazí auto, situaci řeší policie a vše dobře dopadne.

číst více

Rychlý a nezapomenutelný maturitní ples

Náš maturitní ples uběhl, jako by snad trval jen pár minut.

číst více

Pozvánka a propozice biologické olympiády

Biologická Olympiáda pozvánka a propozice D zde  a propozice C zde  číst více

Úspěch ve španělské olympiádě

V úterý 19. března 2019 se krajského kola olympiády ve španělštině zúčastnili Adéla Šedinová z kvinty a Vojtěch Bubák z oktávy. Adéla se umístila na 1. místě a pokračuje do státního kola. Vojta se umístil ve své kategorii na 3. místě. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy. číst více

Zkrácená výuka 7. 3.

Ve čtvrtek 7. března 2019 se studenti zúčastní vzdělávacího pořadu "Nicholas Winton - Síla lidskosti" od 10:30 hodin v městském kulturním centru Labuť. Po jeho skončení v cca 12:30 hodin bude ukončena i výuka. číst více

Ředitelské volno 8. 3.

Ředitelka školy dne 22. 2. 2019 oznamuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, že vyhlašuje volný den 8. 3. 2019 z důvodů organizačních na Gymnáziu Říčany, příspěvková organizace - se sídlem Komenského nám. 1280/1, Říčany 251 01. číst více

Václav Moravec - Fokus - Potíže s historií

fokus2.pngPoděkování studentům a pedagogům za reprezentaci školy při živém vysílání v Národním muzeu v Praze v pořadu Fokus: Potíže s historií (12.2.2019 - ČT24). 
Václav Moravec přijal pozvání na naše gymnázium na besedu: Digitální technologie a mediální výchova. Brzy vás budeme informovat o termínu besedy.

číst více

Volejbalový turnaj

Dne 31.1. družstva tříd vyššího gymnázia odehrála tradiční volejbalový turnaj. číst více

Okresní kolo olympiády z NJ

Ve čtvrtek 7. února 2019 proběhlo v Čelákovicích okresní kolo olympiády z německého jazyka. Eliška Hrubošová z kvarty vyhrála svoji kategorii a postupuje do krajského kola. Eva Plešingrová ze sexty a Alexander Nardelli z kvarty obsadili druhá místa. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. číst více

Soutěžní úspěch

Dne 30. ledna 2019 se v Brandýse nad Labem uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce pro II. kategorii - tedy pro SŠ.  číst více

Den otevřených dveří 2019 - zhodnocení

Ve středu 30. ledna 2019 se na našem gymnáziu tradičně konal „Den otevřených dveří“. Gymnázium bylo přístupné veřejnosti, budoucím uchazečům o studium i jejich rodičům.

číst více

Havárie vody 31. 1. 2019

Z důvodu havárie vodovodního řadu je výuka ukončena 4. VH. Žáci byli poučeni o BOZP. číst více

Vysvědčení

Ve čtvrtek 31. ledna bude výuka končit 5.VH, kdy se bude předávat vysvědčení. číst více

Bruslení 29. 1.

V úterý 29. ledna půjdou třídy V1 - V5 po 2. VH na zimní stadion v Říčanech. Vyučování pro ně končí po obědě ve 13:15 hodin. Třídy V6 - V8 a C1 - C4 půjdou ze školy ve 12:45 hodin a výuka bude ukončena ve 14:45 hodin. Děkujeme SRPŠ za sponzorský dar před vysvědčením. číst více

Den otevřených dveří 2019

Zveme Vás na tradiční den otevřených dveří na našem gymnáziu. číst více

Informace pro rodiče účastníků zájezdu do Ilfracombe 27.4.- 4.5.2019.

Informace pro rodiče účastníků zájezdu do Ilfracombe 27.4.- 4.5.2019. číst více

Výročí úmrtí Jana Palacha

připomínka Jana Palacha.jpgV sobotu 17. ledna 2019 uspořádal Městský úřad v Říčanech malý pietní obřad k 50. výročí úmrtí Jana Palacha. Za naši školu zde vystoupil student oktávy Michael Eisenreich. Jeho příspěvek byl důstojným připomenutím Palachovy památky. Děkujeme. číst více

Gaudeamus 2019

Dne 23. ledna se třídy septima a 3.A zúčastní exkurze na Gaudeamus - veletrh pomaturitního studia. Exkurze bude zahájena před hlavním chodem výstavního areálu v Praze - Letňanech v 9:30 hodin a zde také bude kolem 12:30 hodin ukončena. číst více

Zkrácená výuka 23. 1.

Ve středu 23. ledna 2019 bude výuka ukončena po 5 vyučovací hodině z důvodu konání pololetní klasifikační a pedagogické rady. číst více

Nová počítačová učebna

PU1.jpgŽáci mohou od ledna 2019 plně využívat novou počítačovou učebnu, která vznikala postupně za finanční podpory zřizovatele a sponzorského daru rodičů žáků školy. číst více

Úspěch florbalového oddílu FBC Draci Říčany

Vážená paní ředitelko, 

chci se s Vámi podělit o jednu radost. Tým dorostenců našeho florbalového oddílu FBC Draci Říčany se v termínu 4.-6. ledna účastnil mezinárodního florbalového turnaje Prague Flor číst více

Dějepisná olympiáda

Ve  středu 16. ledna 2019 proběhne na naší škole Dějepisná olympiáda okresu Praha-východ. Propozice zde. číst více

Novoročenka

číst více

Finální kolo soutěže “O KLOBOUK KOUZELNÍKA POKUSTÓNA”


14. 12. 2018 se tři dvojice žáků z Gymnázia Říčany, příspěvkové organizace, zúčastnily soutěže “O klobouk kouzelníka Pokustóna”.


číst více

Krajské kolo - šachy

Družstvo ve složení Julie Vilímová C2 Václav Bartoš V4 Hana Bartošová
C1 a Martin Mačok V4 obsadilo v krajském kole třetí místo

číst více

ŠKOLA ZA ODMĚNU

Ve středu 5.prosince se naše třída V3 spolu s florbalovým týmem Gymnázia vydala do Prahy směr Václavské náměstí do kina Světozor.Šli jsme na přednášku mladého cestovatele Matěje Balgy @icycleas, který na kole objel svět číst více

Kameny zmizelých

Na naší škole právě probíhá výstava Kameny zmizelých. číst více

Koncert na schodech 2018

schody19.jpgV pondělí 10. prosince 2018 proběhne na naší škole od 18:00 hodin tradiční vánoční Koncert na schodech. číst více

Platba členských příspěvků SRPŠ 18/19

Vážení rodiče, Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany by Vás chtěl požádat o platbu členských příspěvků na školní rok 2018/19.   číst více

Den otevřených dveří 30. ledna 2019

Pozvánka na DOD číst více

CYKLISTICKÝ KURZ 2018

Každý rok na začátku září vyráží studenti sexty a druhého ročníku do překrásných koutů Jihočeských nížin na pětidenní sportovně rekreační cyklistický kurz. číst více

Návštěva Ústavu experimentální medicíny

V pátek 9.11.2018 se skupina zájemců o biologii zúčastnila dne otevřených dveří v ústavech AV ČR v rámci Týdne vědy. číst více

Fascinující svět biochemie

Dne 8. listopadu se řada studentů z našeho gymnázia zúčastnila dne otevřených dveří pořádaného Ústavem organické chemie a biochemie v rámci Týdne vědy. číst více

Exkurze v Mořském světě

V pátek 9. listopadu navštívila naše třída (sekunda) Mořský svět na Výstavišti Holešovice. číst více

Volby zástupců z naší školy do žákovského zastupitelstva města Říčany

Dne 26. 10. 2018 se na našem gymnáziu uskutečnily volby do Žákovského zastupitelstva města Říčany. číst více

Zkrácená výuka 21. 11.

Ve středu 21. listopadu 2018 bude výuka končit po 5. vyučovací hodině z důvodu konání pedagogické porady a třídních schůzek. číst více

Třídní schůzky 21. 11.

Ve středu 21. listopadu Vás srdečně zveme na třídní schůzky v 17 h se zahájením v aule školy. číst více

Malebná Francie

"C’était beau”. Právě tato francouzská věta by byla nejvhodnější reakcí na otázku, jak se nám, studentům Gymnázia Říčany, líbil týdenní zájezd do Francie. Ale protože jsme už dávno doma, řekneme raději "bylo to překrásné”.

číst více

Přebor škol v šachu - regionální kolo

Ve středu dne 7.11.2018 se družstvo šachistů naší školy vedené kapitánkou Julií Vilímovou zúčastnilo v Čelákovicích přeboru škol v šachu - regionální kolo. číst více

Sobotní cvičení pro děti 3,5 - 5 let

Od 10. listopadu bude probíhat v tělocvičně gymnázia cvičení pro děti ve věku 3,5 - 5 let vždy v sobotu od 10:15 do 11:15 hod.

číst více

Basketbalový turnaj všech generací

V sobotu 22. září uspořádalo Gymnázium Říčany otevřený basketbalový turnaj pro všechny, kteří měli chuť si přijít zahrát. číst více

Au revoir Provence!

Poslední týden v září se početná výprava Gymnázia Říčany zúčastnila poznávacího zájezdu na jihu Francie. číst více

Zážitky z psího útulku

Dne 18. 9. 2018 byla sekunda na exkurzi v psím útulku. číst více

Omezený provoz výuky na 2. patře budovy školy

Vážení rodiče, 
informujeme vás o tom, že od 1.10. jsme zahájili speciální program výuky vždy pro jednu třídu v náhradním prostoru Městského úřadu na Komenského náměstí. Žáci byli poučeni o BOZP a jsou odváděni ze školy ráno na první hodinu a po skončení výuky zpět do školy do školní jídelny. Tento dočasný provoz jsme zajistili kvůli stále probíhajícím nedokončeným stavebním úpravám na 2. patře budovy školy. 
číst více

Plán exkurzí 17.- 21. 9.

V příští týdnu se uskuteční následující exkurze. číst více

Ředitelské volno 6. a 7. září

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno na dny 6.9.2018 (kromě třídy V2) a 7.9.2018 z organizačních důvodů. číst více

Zahájení školního roku 2018/19

V pondělí 3. 9. 2018 začne výuka v 8:20 hodin a bude ukončena po první vyučovací hodině. V úterý a ve středu se z provozních důvodů uskuteční exkurze všech tříd. Školní jídelna bude pro přihlášené studenty vařit od úterý. Školní bufet nebude celý první týden v provozu. číst více

Prázdninový provoz školy

Ve dnech 2. 7. - 31. 8. 2018 bude provoz sekretariátu školy od 8:00 do 16:00 hodin každé pondělí (kromě 30. 7. z důvodu dovolené). Schůzky si, prosím, předem domluvte na sekretarka@gyri.cz. číst více

Zkrácené vyučování 2018

V úterý 26. 6. 2018 bude výuka ukončena ve 13:15 hodin, ve středu (sportovní den) a ve čtvrtek (školní akademie) ve 12:00 hodin a v pátek po první vyučovací hodině po předání vysvědčení. číst více

Exkurze do Terezína

V úterý 26. června 2018 se kvarta část sekundy (SVP) zúčastní exkurze do Terezína. Jedeme společně autobusem, ráno sraz před školou v 7:15 hodin, předpokládaný návrat kolem 15:00 hodin tamtéž. číst více

Literární exkurze

Dne 27. června 2018 se třídy V7 a C3 zúčastní exkurze do Památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše. Exkurze bude zahájena na nádraží Vršovice v 7:50 hodin, kde bude kolem 15:00 hodin ukončena. číst více

Rozloučení s bývalým kolegou

partekarel kopie.jpg číst více

Pozvánka na třídní schůzku budoucích prváků

srpsgyrifest2018.jpg Vážení rodiče a budoucí žáci prvních ročníků, srdečně vás zveme na informační schůzku, která se bude konat dne 26. 6. 2018 v 17 h v budově gymnázia v aule. číst více

Výlet do země čokolády

Švýcarsko.jpgO půlnoci 30. 5. 2018 jsme se vydali na cestu do Švýcarska. číst více

Exkurze V7

Ve středu 13. 6. 2018 se septima zúčastní exkurze na soudní líčení v rámci projektu Soudci do škol. Exkurze bude zahájena v 9:30 hodin před Justičním areálem Na Míčánkách v Praze, kde bude také kolem 13:00 hodin ukončena.  číst více

Česko-německé setkání na Lipně

Hledáte program na letní prázdniny? Bližší info zde. Přihláška. číst více

Exkurze C3

Dne 30. května 2018 se třída C3 zúčastní exkurze na soudní líčení v rámci projektu Soudci do škol. Exkurze bude zahájena v 9:30 hodin před Justičním areálem Na Míčánkách v Praze, kde bude také kolem 14:00 hodin ukončena. číst více

Exkurze C1 a C3

Bližší info naleznete zde. číst více

Exkurze V3

Ve čtvrtek 24. května 2018 jede tercie na exkurzi do Senátu PČR a do Poslanecké sněmovny PČR. Sraz v 8:30 hodin na nádraží v Říčanech, předpokládaný návrat mezi 13 - 14 hodinou tamtéž.  číst více

VÝSLEDKY PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - G8 osmiletý obor v náhradním termínu

Zde jsou zveřejněny výsledky přijímacího zkoušky konané v náhradním termínu pro osmiletý obor studia.  číst více

Exkurze C2

V úterý 22. května 2018 se třída C2 zúčastní exkurze do Prahy. číst více

Exkurze septimy

V úterý 29. 5. 2018 se třída V7 zúčastní plánované exkurze do Pivovarského muzea a do Pivovaru U Fleků (Křemencova 11, Praha 1). Exkurze pak bude pokračovat procházkou historickou Prahou a prohlídkou Werichovy vily na Kampě. Začátek exkurze v 10:00 hodin. Sraz v 9:50 hodin před pivovarem. Předpokládaný konec exkurze ve 14:00 hodin před Werichovou vilou. číst více

2. kolo přijímacího řízení pro G4 - čtyřletý obor

Ředitelka školy dne 17. 5. 2018 vyhlašuje v souladu s 60f zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 2. kolo přijímacího řízení a zveřejňuje kritéria pro čtyřletý obor vzdělání 79-41-K/41 pro naplnění počtu uchazečů 30 žáků pro 1. ročník. Info +420 323602046 číst více

Zkrácená výuka 21. 5. 2018

V pondělí 21. května 2018 bude z organizačních důvodů vyučování končit ve 12:00 hodin. číst více

Den Země

Den Z.JPGU příležitosti Dne Země se na naší škole konal projektový den. Video z akce naleznete ZDE. číst více

Návštěva VÚŽV

VUZV 1.jpgV pátek 20. dubna 2018 navštívili studenti Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze - Uhříněvsi. číst více

Zkrácená výuka v době MZ

Od středy 16. května do pátku 18. května 2018 bude z důvodu maturitních zkoušek vyučování končit ve 12:00 hodin. číst více

Úspěch v krajském kole SOČ

soč2018.jpgV úterý 24. dubna 2018 se na SPŠS a OA v Kladně konalo krajské kolo jubilejního 40. ročníku SOČ. Naše gymnázium reprezentovala septimánka Kristýna Pěstová, která v oboru Zdravotnictví získal 2. místo. Gratulujeme! číst více

Pedagogické muzeum

JAK.jpgPrima 13. března 2018 navštívila Pedagogické muzeum J. A. Komenského v rámci předmětu výchova k občanství. číst více

Maratonský běh

Maraton.JPGV pondělí 23. 4. 2018 se družstvo našeho gymnázia zúčastnilo juniorského maratonu v pražské Stromovce. Každý člen našeho 10členného týmu běžel 4,2 km a dohromady jsme tedy zdolali celý maraton. S výsledným časem 3:09:24 jsme se umístili na 37. místě z celkového počtu 103 týmů. číst více

Cena Bronislavy Müllerové 2017/18

I v letošním ročníku Ceny Bronislavy Müllerové, kterou vyhlašuje Vzdělávací nadace Jana Husa se sídlem v Brně, uspěli naši studenti. Tentokrát si ocenění převzaly Jana Heřmanová ze čtvrtého ročníku a Amálie Repiská z oktávy. Blahopřejeme. číst více

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Z OBOU ŠKOL

Prosím rodiče, aby při porovnávání výsledků přijímacího řízení z obou škol neporovnávali pouze souhrnné výsledky, protože jsou do nic zařazeny nejen body za písemné přijímací zkoušky z MA a ČJL, které organizuje a vyhodnocuje CERMAT, ale jsou zde i bodová ohodnocení za známky získané na vysvědčení a další kritéria (např. body získané za umístění v soutěžích a olympiádách). Kritéria škol se liší. Kompletní výsledky posíláme spolu s rozhodnutím o nepřijetí poštou. číst více

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Zveřejněním výsledků přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí uchazečů za oznámená dle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (tj. rozhodnutí o přijetí se uchazečům nezasílá poštou). ZL odevzdejte po domluvě v kanceláři nejpozději do 10 pracovních dnů tj. pro G4 (čtyřletý obor) je termín odevzdání ZL nejpozději do 15.5.2018 (přijetí oznámeno 27.4.2018) a pro G8 (osmiletý obor) je termín odevzdání ZL 16.5.2018 (přijetí oznámeno 30.4.2018).  číst více

Vzor odvolání pro nepřijaté uchazeče

Zde vám poskytuji VZOR odvolání pro nepřijaté uchazeče. Je nezbytné dodržet lhůtu pro podání odvolání a to jsou 3 pracovní dny od DORUČENÍ ROZHODNUTÍ o nepřijetí. Rozhodnutí budeme rozesílat poštou nejdříve dnes 30. 4. pro čtyřleté obory vzdělání a ve středu 2.5. pro osmileté obory vzdělání.  
Ředitelka školy
číst více

VÝSLEDKY PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - G8

Zveřejnili jsme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/19:
- osmiletý obor vzdělání - ZDE KE STAŽENÍ *od 30.4.2018 - 8:30 h, Odvolání můžete podat až po přijetí rozhodnutí (nikoliv podle výsledků zde). 
číst více

Zkrácená výuka 30. 4. 2018

V pondělí 30. dubna 2018 bude z organizačních důvodů výuka končit ve 12:00 hodin. číst více

VÝSLEDKY PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - G8

Zveřejníme až v pondělí 30.4.2018 v 8 h nejdříve. Případné odvolání budete moci podat až po přijetí rozhodnutí, které budeme posílat poštou nejdříve 2.5. Vzor odvolání naleznete v sekci "přijímací řízení". číst více

VÝSLEDKY PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - G4

Zveřejnili jsme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/19:
- čtyřletý obor vzdělání - ZDE KE STAŽENÍ od 27.4.2018 - 13 h, doporučuji všem nepřijatým podat odvolání! Odvolání můžete podat až po přijetí rozhodnutí (nikoliv podle výsledků zde) - posílat budeme od 30.4.
číst více

O pohár Josefa Masopusta

Dne 24. dubna 2018 se družstvo chlapců vyššího gymnázia ve složení Balkhausen, Bělina, Dolejší, Horák, Jelínek, Kočí K., Král, Kubašovský, Mergl, Míka, Musil, Plandor a Štrajt zúčastnilo okresního kola v kopané. Družstvo obsadilo druhé místo se stejným počtem bodů jako vítěz turnaje Gymnázium Brandýs n/L, ale horším skóre. Škoda neproměněných šancí v ostatních zápasech. Gratulujeme! číst více

Zlato ze Švédska

Zlato.jpgStudenti Michal Strieženec a Vítězslav Špok z tercie a David Tománek z kvarty se zúčastnili florbalového turnaje ve Švédsku. číst více

Fotovoltaický panel na gymnáziu

Na střeše gymnázia byl opět zprovozněn fotovoltaický panel. Zájemci mohou on-line sledovat množství vyrobené energie, napětí a měřené teploty a vlhkosti vzduchu na http://eportal.merenienergie.cz. Přihlašovací jméno a heslo získáte na adrese hromas@gyri.cz. číst více

Swimming cup

Dne 4. dubna 2018 se družstvo  naší školy ve složení Unruhová, Váňová, Bártová, Lávičková, Pelantová, Hanzal, Tománek, Končický, Brychnáč a Unruh zúčastnilo plavecké soutěže pořádané Open Gate gymnáziem a ZŠ Babice. Družstvo obsadilo 4. místo výkonem 4059 metrů. Gratulujeme. číst více

Úspěchy našich studentů

Informace o úspěších naleznete zde. číst více

Život v Klubu mladého diváka

Již téměř 10 let běží u nás ve škole program Klubu mladého diváka pro studenty vyššího gymnázia.Studenti mají během roku možnost seznámit se s repertoárem mnoha pražských divadel a vychutnat si představení klasická i experimentální. číst více

Daruj krev, zachráníš život

krev.jpgV rámci ročníkové práce se někteří studenti třetího ročníku a jejich rodiče zapojili do programu dárcovství krve. číst více

Bio okresní kolo

DSCN8214.jpgVýsledkovou listinu naleznete zde. číst více

MO okresní kolo

Informace naleznete zde. číst více

Zkrácená výuka 11. 4. 2018

Ve středu 11. dubna 2018 končí výuka ve 14:30 hodin z důvodu konání pedagogické rady. číst více

Projektový Den Země

U příležitosti Dne Země se bude na naší škole konat dne 25. dubna 2018 projektový den i pro veřejnost. Zveme proto žáky i učitele MŠ a ZŠ. Přijďte nás navštívit a vyzkoušet si různé aktivity, které souvisejí s naší planetou Zemí, životním prostředím a znečišťováním vody. Čas návštěvy třídních kolektivů si, prosím, rezervujte na rehakova@gyri.cz. číst více

Škola udržitelného rozvoje

ŠUR 2 (1).JPGVe čtvrtek 15. března 2018 se na krajském úřadu v Praze konalo 10. setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje.  číst více

Na Vinohradech se po roce opět plesalo

ples 4.jpgVe čtvrtek 1. března 2018 se konal v Národním domě na Vinohradech maturitní a imatrikulační ples Gymnázia Říčany. číst více

Ředitelské volno pro vybrané třídy 13.4. a 17.4.2018

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky vybraných tříd C1 až C3 a V1 až V7 na dny 13.4.2018 a 17.4.2018 z organizačních důvodů konání přijímacích zkoušek. Žáci tříd C4 a V8 budou mít v výuku zkrácenou do 12 h.

číst více

Třídní schůzky ve středu 11. 4. 2018 od 17 h

Vážení rodiče, 
zveme vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 11. 4. 2018 od 17 h v kmenových třídách, kde vás třídní učitel seznámí se studijními výsledky žáků, s jejich chováním a s nejdůležitějšími organizačními záležitostmi. Předpokládaný konec bude v 18:30 h. Těšíme se na vaši účast. 
PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph.D., ředitelka školy
číst více

Výsledky 2. kola voleb do školské rady

Ve volbách do školské rady, které se konaly ve čtvrtek 22. března 2018 (2. kolo), nezískal žádný z kandidátů potřebný nadpoloviční počet hlasů. Školský zákon, § 168: Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
Přípravný volební výbor
číst více

Vzdělávací program SVP

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 12:30 do 15:00 hodin se pro žáky SVP ze sekundy a kvarty uskuteční vzdělávací program "Vylučování ze škol aneb Proč nemůžu zůstat na svém místě", který bude realizován lektorkami z Institutu Terezínské iniciativy. číst více

LVVK sekunda

lvvk.JPGTřída sekundy se první březnový víkend zúčastnila lyžařského výcvikového kurzu na Labské u Špindlerova mlýna. Hlavní náplň kurzu tvořil samostatný výcvik sjezdového a běžeckého lyžování, který byl doplněn výletem na Labskou přehradu a závěrečným závodem. číst více

2. kolo voleb do ŠR - výzva

Protože byl ve volbách do školské rady zvolen pouze jeden zástupce (ze dvou potřebných), přípravný výbor vyhlašuje na čtvrtek 22. 3. 2018 druhé kolo voleb. Seznam kandidátů a způsob konání voleb se nemění. číst více

Výsledky voleb do školské rady

Ve volbách do školské rady, které se konaly ve čtvrtek 15. března 2018, byl zvolen nadpoloviční většinou hlasů ing. Václav Steinhaizl.
Blahopřejeme.
Přípravný volební výbor
číst více

Informace ředitelky školy k šíření neověřených zpráv

Pokud si potřebujete ověřit závažné informace týkající se školy, kontaktujte nás prosím na tel. čísle +420 323 602 046, jinak upozorňuji na § 357 zák. 40/2009 Sb.  číst více

Úspěchy našich studentů španělštiny

V úterý 13. 3. 2018 proběhlo v Praze krajské kolo olympiády ze španělštiny. Jakub Melichar z kvinty se v kategorii I umístil na druhém místě. Kristýna Pěstová ze septimy se v kategorii II umístila na prvním místě a postupuje do celostátního kola. Srdečně gratulujeme! číst více

Exkurze v rámci SVP

Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se studenti SVP ze sekundy a kvarty zúčastní pořadu pořádaného Židovským muzeem. Sraz účastníků bude v 8:15 hodin na nádraží v Říčanech, návrat kolem 14:00 hodin tamtéž. S sebou 50,- Kč na vstup, psací potřeby a svačinu. číst více

Exkurze primy

V úterý 13. 3. 2018 se třída prima zúčastní exkurze do Národního pedagogického muzea v Praze. Sraz účastníků je v 8:00 hodin před školou, návrat kolem 14:00 hodin. S sebou 40,- Kč na vstup, psací potřeby a svačinu. číst více

Volby do školské rady

Vážení rodiče, dovolujeme si oznámit, že ve čtvrtek 15. března 2018 na našem gymnáziu (Komenského nám. 1280/1) proběhnou volby do školské rady. 

číst více

Exkurze do moře

Mořský svět 1.jpgVe čtvrtek 8. 2. 2018 naše třída sekunda zavítala do Mořského světa v Praze. číst více

Úspěchy našich studentů

Velmi dobrého výsledku dosáhla studentka kvarty Š. Slámová, která se v okresním kole olympiáda z českého jazyka umístila na 3. místě. číst více

Sportovní den

Sport 1.jpgPo náročných testech a zkoušení před pololetním vysvědčením je třeba si trochu vydechnout a protáhnou tělo. A tak v pololetí zařazujeme sportovní den, kdy se družstva jednotlivých tříd utkají v míčových hrách. číst více

Den otevřených dveří 2018

DOD5.JPGV úterý 30. 1. 2018 se na našem gymnáziu uskutečnil "Den otevřených dveří". číst více

Fond Sidus

Každoročně se účastníme veřejné sbírky Fondu Sidus, z.ú. Certifikát. číst více

Zkrácená výuka dne 1. 3. 2018

Ve čtvrtek dne 1. 3. 2018 třídy prima, 1.A, oktáva a 4.A ukončí výuku ve 12:00 hodin. Ostatní třídy budou končit po 6. vyučovací hodině. číst více

Ředitelské volno dne 2. 3. 2018

Ředitelka školy dne 16. 2. 2018 oznamuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, že vyhlašuje volný den 2. 3. 2018 z důvodů organizačních na Gymnáziu Říčany, příspěvková organizace - se sídlem Komenského nám. 1280/1, Říčany 251 01. číst více

Jarní prázdniny 19. až 23. 2. 2018

Od 19. do 23. 2. 2018 probíhají jarní prázdniny. Chod školy je omezen, avšak bez omezení budou na sekretariátu přebírány přihlášky k přijímacímu řízení i mimo stanovené hodiny pro osobní předání, nyní denně od 7:30 h do 12 h a v úředních dnech  také odpoledne tj. v pondělí do 16 h a ve středu do 17 h.  číst více

Publikování našeho videa na IVK

ivk.pngPublikování našeho videa také na Institutu Václava Klause je milým překvapením. Za zdařilou besedu  se vzácným hostem a jeho týmem na téma ekonomiky a vývoje Evropské unie od Evropského hospodářského sdružení ještě jednou moc děkujeme.  číst více

Úspěch florbalového týmu

Florbal.jpgV úterý 5. 2. 2018 se studenti vyššího gymnázia Varga, Vendl, Pros, Homola, Plzenský, Stejskal, Tománek, Přichystal, Tabášek a Tichý zúčastnili krajského kola florbalového turnaje v Praze. Tým postupně zdolal všechny soupeře (Kolín, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav, Čáslav) a po suverénním výkonu postoupil do národního finále kategorie "západ", který se uskuteční koncem března. Gratulujeme! číst více

Školská rada

Nové volby do školské rady proběhnou 15. 3. 2018, více informací o školské radě čtěte v oznámení a v záložce pro Rodiče.  číst více

A už je to tady - videonahrávka z besedy se vzácnou návštěvou

A už je to tady, přeji vám příjemných 49 minut ze shlédnutí videonahrávky z besedy na našem gymnáziu v Říčanech s panem prezidentem (2003 - 2013) Václavem Klausem. Bylo nám potěšením přivítat našeho vzácného hosta na besedě o obecných tématech ekonomiky, Evropské unie od EHS, historických změn přechodu do nové etapy ekonomického vývoje ČR od roku 1989. Skvělá úroveň dotazů našich studentů velmi potěšila. číst více

Další úspěch Julie Vilímové

Julie V.jpgStudentka prvního ročníku Julie Vilímová obsadila 2. místo v šachu na VIII. zimní olympiádě dětí a mládeže v Litomyšli a zároveň tím přispěla ke zlaté medaili pro družstvo Středočeského kraje. Blahopřejeme! číst více

Vzácná návštěva na gymnáziu

Ve čtvrtek 1. února 2018 se na naší škole uskuteční beseda s Václavem Klausem. Besedy o obecných tématech, která proběhne od 10:20 do 12:00 hodin v aule, se zúčastní žáci vyššího gymnázia a zájemci z řad žáků nižšího gymnázia. číst více

Vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení - kritéria

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) první kolo přijímacího řízení a zveřejňuje dne 29. 1. 2018 ve 12:00 h kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/19, ve kterých jsou rovněž uvedeny termíny přijímacích zkoušek ve formě centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášených MŠMT

číst více

Zkrácená výuka 31. 1. 2018

Ve středu 31. ledna 2018 bude výuka končit ve 12:00 hodin z důvodu vydávání pololetního vysvědčení. číst více

Den otevřených dveří 2018

V úterý 30. ledna 2018 se na naší škole uskuteční den otevřených dveří. Bližší informace zde. číst více

Zkrácená výuka 24. 1. 2018

Ve středu 24. ledna 2018 bude výuka ukončena po 5. vyučovací hodině z důvodu konání pololetní klasifikační porady. číst více

Volby

Volby.jpegDne 12. 12. 2017 se na naší škole konaly "parlamentní" volby, na které jsme se připravovali od začátku září v rámci hodin SVP. číst více

Vánoční dobročinný bazárek

bazárek 2.jpgJiž po několik let se v předvánočním čase na naší škole pořádá bazárek na podporu zvířat v  nouzi. číst více

Člověk v náhradách a Mořský svět

mořský svět 3.jpgPřed vánočními prázdninami se septima a 3. ročník vydali do Národního technického muzea a Mořského světa. číst více

Proč se říká platit.

Platit.jpg9. ledna 2018 navštívili žáci sekundy v rámci předmětů matematika a výchova k občanství výstavu "Příběh peněz" v říčanském muzeu. číst více

Vánoční koncert

koncert 2.jpgVe čtvrtek 14. 12. 2017 se v prostorách našeho gymnázia uskutečnil již každoroční předvánoční koncert na schodech. číst více

OPVVV na gymnáziu

Naše škola se zapojila do Výzvy č. 02_16_035 - Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. číst více

Maturitní ples

plakát ples.jpgSrdečně zveme na maturitní a imatrikulační ples Gymnázia Říčany 1. 3. 2018.  číst více

Novoročenka

Novoro_enka_Kur_r_2018.jpg Úspěšný rok 2018 Vám přejí ředitelka školy, profesorský sbor a žáci!!! číst více

Provoz školy o Vánocích

27. 12. - 29. 12. 2017 bude provoz sekretariátu omezen. Úřední hodiny: 27. 12. 2017 10:00 - 12:00 hodin. číst více

Den latiny

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 na FF UK proběhl Den latiny. číst více

Zájezd do Anglie

Zájezd do Anglie se z důvodu malého zájmu studentů neuskuteční. číst více

Vánoční Německo

Budyšín.jpgVe středu 20. prosince 2017 se uskutečnila vánoční exkurze do Budyšína a Drážďan. číst více

pIšQworkaření

pIšQovky.jpgVe středu 22. 11. 2017 jsme se sešli jako členové tradičního týmu Zelí i nováčci dalších dvou týmů, abychom reprezentovali naši školu v tak jednoduché a přesto náročné hře. číst více

Budoucí architekti?

NTM 2.jpgVe čtvrtek 23. 11. 2017 navštívili studenti C2 a V6 v rámci předmětu deskriptivní geometrie Národní technické muzeum v Praze. číst více

Žákovské zastupitelstvo

V listopadu se konalo v budově MěÚ v Říčanech za přítomnosti pana starosty V. Kořena druhé setkání 21 zástupců říčanských škol Žákovského zastupitelstva města Říčany. číst více

Exkurze C3 a V7

Exkurze do Mořského světa a NTM. Bližší info zdečíst více

Dějepisná olympiáda

V úterý 16. 1. 2018 proběhne na naší škole Dějepisná olympiáda okresu Praha-východ. Pozvánka. číst více

Adventní koncert 2017

Srdečně Vás zveme na tradiční předvánoční koncert na schodech, který se uskuteční v budově gymnázia ve čtvrtek 14. prosince od 18:00 hodin. číst více

Změna údajů školy

Vážení, vezměte prosím na vědomí změnu údajů školy: 
- změna příjmení ředitelky školy: PaedDr. Anna Stočesová Martinková, Ph. D
- změna v názvu školy: "Gymnázium Říčany, příspěvková organizace"
- změna v sídle školy: "se sídlem Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany"
číst více

Studenti v akci

Lavičky.jpgVe středu 23. listopadu 2017 se uskutečnila netradiční akce. Jednalo se o projekt města Říčany "Nahá vesnice a město Říčany", při které byly za pomoci studentů instalovány mobilní umělecké prvky na pozemku školy. Fotogalerie z akce (Vše zde - pouze gyri.cz) číst více

Exkurze latinářů

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se studenti V6 a C2 zúčastní Dne latiny na FF UK Praha. číst více

Posezení před gymnáziem

umeleckeprvky (1).jpgMěsto Říčany připravilo pro studenty gymnázia zajímavou akci, které se mohou zúčastnit ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 10:00 do 18:00 hodin mimo výuku nebo v době velkých přestávek. Jedná se o instalaci prvků k posezení před vchodem gymnázia. Informace o akci a plakátčíst více

Týden vědy AV ČR - chemie

Chemie 2.JPGV pátek 10. listopadu 2017 se vybraní studenti maturitních a předmaturitních ročníků vypravili na zajímavou exkurzi do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. číst více

Týden vědy AV ČR - botanika

Botanika 1.JPGVe středu 8. listopadu se třída V5 vydala podívat na den otevřených dveří Ústavu experimentální botaniky AV ČR. číst více

Zkrácené vyučování 22. 11.

Ve středu 22. listopadu 2017 bude výuka ukončena po 5. vyučovací hodině z důvodu konání pedagogické porady a třídních schůzek. číst více

Exkurze do Národního technického muzea

Ve čtvrtek 23. listopadu se uskuteční exkurze do NTM. číst více

Třídní schůzky

Ve středu 22. listopadu 2017 od 17: 00 hod se budou konat třídní schůzky. číst více

Adapťáci - ekologický program

V pondělí 13. 11. 2017 se žáci kvarty zúčastní programu "Adapťáci". Akce se uskuteční ve třídě V4 od 8:20 do 12:00 hod. Poté bude výuka probíhat dle rozvrhu. číst více

Exkurze na krev

Hematologie 2.jpgVe středu 18. 10. 2017 jsme se v rámci semináře Člověk a zdraví vydali na exkurzi do biochemické laboratoře Nemocnice Říčany, kde se nás ochotně ujala vrchní laborantka paní Marcela Hrdličková. číst více

Přednáška

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se třídy C2, C3, V6 a V7 zúčastní přednášky k výročí 17. listopadu v KC Labuť. Přednáška proběhne 3. a 4. vyučovací hodinu. Po jejím skončení bude od 5. vyučovací hodiny pokračovat výuka. Vstupné 130,-Kč bude vybráno ve třídách před konáním akce. číst více

Divadlo

V pátek 10. 11. 2017 se třídy vyššího gymnázia zúčastní divadelního představení Il Congelatore v KC Labuť. Představení začíná v 9:00 hodin. Vstupné 80,-Kč. Sraz bude v 8:45 hod ve vestibule kulturního centra. číst více

Putování po historických pokladech Itálie

Itálie 2017.jpgV úterý 17. 10. 2017 se část studentů vyššího gymnázia vrátila zpět k prosluněným prázdninovým dnům plných cestování. číst více

Exkurze do planetária

V pondělí 30. 10. 2017 pojedou třídy V1, V5 a C1 do planetária. Budou se učit první tři vyučovací hodiny, v 11:30 hodin půjdou na oběd a v 11:45 hodin půjdou na vlak. Program v planetáriu bude ukončen ve 14:20 hodin. Žáci, kteří budou chtít zůstat v Praze, musí přinést lístek od rodičů, jinak pojedou zpátky do Říčan. číst více

Exkurze do JETE

Temelín, novodobá dominanta jihočeské krajiny, jedna ze dvou jaderných elektráren v České republice - to byl cíl naší exkurze, jež se  pořádá každoročně pro žáky pátého ročníku osmiletého gymnázia. číst více

Volby do žákovského zastupitelstva

ŽZ 1.JPGVe čtvrtek 26. 9. 2017 se uskutečnily volby do žákovského zastupitelstva. číst více

Středočeské kolo EO

EO 7.JPGV pátek 22. 9. 2017 se ve Vlašimi uskutečnilo středočeské kolo Ekologické olympiády. číst více

Exkurze do psího útulku

pú.jpgVe čtvrtek 5. října 2017 se naše třída sekunda vypravila na exkurzi do útulku pro opuštěná zvířata v Praze Troji. číst více

Ředitelské volno 6. 10. 2017

Ředitelka školy dne 4. 10. 2017 oznamuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, že vyhlašuje volný den 6. 10. 2017 z důvodu havárie na kanalizačním potrubí. číst více

Adaptační kurz s agenturou Wenku

IMG_20170920_115447.jpgAdaptační kurz považujeme za jeden ze základních prvků pro "nastartování" dobrého kolektivu. Cílem je, aby se navzájem poznali nejen sami studenti, ale aby také poznali své pedagogy a vytvořili spolupracující kolektiv. Fotogalerie z kurzu. číst více

Exkurze do 5. nejlepší zoo na světě

zoo 3.JPGV roce 2017 největší cestovatelský server TripAdvisor zveřejnil žebříček nejoblíbenějších zoologických zahrad světa, který vznikl na základě hodnocení uživatelů. Pražská zoo se v něm umístila na 5. místě, což potvrdilo její celosvětovou popularitu. číst více

Krása rostlin

Botanka 2.jpgV pátek 8. září se třída 2.A vydala na exkurzi do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Na Slupi. číst více

Sponzorské dary

Vážení rodiče, v případě zájmu je možné přispět sponzorským darem na vzdělávání žáků naší školy. Návrh na sponzorování pošlete nejdříve na adresu mlejnkova@gyri.cz a bude Vám poslán návrh smlouvy o sponzorském daru. číst více

Cyklistický kurz 2017

Cyklo.JPGDruhý týden v září se třídy sexta a 2.A zúčastnili cyklokurzu v jižních Čechách. Fotogalerie. číst více

Projekt Edison

Edison 2.JPGVe spolupráci s AIESEC tento týden probíhá na naší škole Projekt Edison, kterého se účastní zahraniční studenti z 8 zemí celého světa. Z tohoto důvodu se učí podle zvláštního rozvrhu. číst více

Členské příspěvky SRPŠ na 2017/18

Dobrý den vážení rodiče, chtěli bychom Vás požádat, abyste i letos zaplatili členské příspěvky SRPŠ. ČÚ: 7777 4974 33/2010, VS: 201718 Částka: 1000,-Kč (za sourozence může rodič platit pouze jednou) Poznámka: Třída Příjmení Iniciála (vzor: "V4 Pokorná K" - víceleté kvarta Pokorná Kateřina). Všem přispěvatelům děkujeme. Stanislav Pokorný, předseda výboru SRPŠ, pokorny@srpsgyri.cz číst více

Zahájení školního roku 2017-18

Dne 4. září jsme zahájili nový školní rok. Mám radost, že dvě třetiny prostor nové budovy jsou v novém kabátě. Rekonstrukce tříd, kabinetů a v neposlední řadě i auly bude dokončena v příštím roce. číst více

Julie Vilímová reprezentuje

Julie.jpgStudentka 1. ročníku Julie Vilímová odletěla do Rumunska, kde bude reprezentovat naši školu a svůj Klub šachistů Říčany 1925 na mistrovství Evropy. Její zápasy můžete sledovat na http://sachyricany.cz/. Držíme palce. číst více

Burza učebnic

Ve středu 6. 9. 2017 se uskuteční tradiční burza učebnic od 14:30 hodin ve třídě tercie. číst více

Zahájení školního roku 2017/18

V pondělí 4. září bude zahájen nový školní rok v 8:20 hodin v kmenových třídách. Dvě patra naší školy byla vymalována a ve třídách byla položena nová linolea. Žádáme žáky, aby dodržovali školní řád a důsledně se přezouvali. Výuka u maturitních ročníků bude ukončena v 9:00 hodin, ostatní třídy skončí v 10:00 hodin, C1 a V1 ve 12:00 hodin. číst více

Cyklokurz V6 a C2

Součástí cyklistického kurzu je proškolení žáků o bezpečnosti a absolvování cvičných jízd včetně vyjížďky do terénu. Ty se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 v pořadí 1. - 3. vyučovací hodina třída C2, 4. - 6. vyučovací hodina třída V6. Všichni účastníci budou mít vlastní kolo, cyklistické (sportovní) oblečení, cyklistickou přilbu. Absolvování školení je předpoklad pro účast na cyklistickém kurzu. číst více

Prázdninový provoz školy

Ve dnech 3. 7. - 25. 8. 2017 bude provoz sekretariátu školy od 9:00 do 12:00 hodin každé pondělí nebo na telefonním čísle 323 602 046. číst více

Zkrácené vyučování

V týdnu od 27. - 30. 6. 2017 bude zkrácené vyučování. V úterý, ve středu a čtvrtek bude výuka ukončena ve 12:00 hodin. V pátek pak po první vyučovací hodině, kdy bude předáno vysvědčení. číst více

Vítězství v celostátním kole SOČ!

JN.jpgCelostátní přehlídka SOČ se konala 16. - 18. června 2017 v Boskovicích. Práce sextána Jakuba Neuhofera zaujala odbornou porotu natolik, že získal 1. MÍSTO!!! číst více

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

MAT 1.JPG Fotogalerie číst více

Stav a ochrana půd a udržitelný rozvoj

EKO 2.JPGPáteční dopoledne 16. května 2017 bylo pro mnohé žáky vítanou úlevou mezi psaním závěrečných testů v právě probíhajícím zkouškovém období. číst více

Všemi smysly v botanické zahradě

Botanická z. 1.jpgPoslední půlrok života nás kvintánů se z hlediska biologie točí kolem rostlin. Teoreticky už o nich víme skoro vše, i když v praxi to vypadá trochu jinak. Umíte například popsat rodozměnu mechů nebo případně určit, co je vlastně pyrenoid? číst více

Na střeše se třpytila koruna

ND 2.jpgJe 22. květen a druhý ročník gymnázia vyráží do hlavního města na exkurzi do jedné z nejodivovanějších budov v Praze. V poledním slunci se blýská zlatá koruna chlouby českých divadelních scén - Národní divadlo. číst více

Další úspěchy studentů v soutěžích

Výborného výsledku dosáhli v krajském kole olympiády ze španělského jazyka studenti Jakub Melichar z kvarty, který se umístil v kategorii SS I na 3. místě a sextánka Kristýna Pěstová získala v kategorii S II 1. místo. V celostátním kole pak Kristýna vybojovala výborné 3. místo. číst více

Poznávací zájezd do Itálie

Vážení zákonní zástupci žáka a žákyně,
třídy V4, V5, V6, V7, C1, C2 a C3 byly osloveny s nabídkou výjezdu na poznávací zájezd do Itálie s cílem rozšířit si a prohloubit znalosti z historie, umění, kultury významných center Toskánska, Umbrie a Říma. Více čtěte v podrobném programu. K účasti žáka na kurzu je nutné vyplnění a včasné odevzdání závazné přihlášky do 21. června 2017.
číst více

Exkurze 3.A

Dne 26. 6. 2017 se uskuteční exkurze 3.A na soudní líčení v rámci projektu Soudci do škol. Exkurze bude zahájena v 8:30 hodin před Justičním areálem Na Míčánkách v Praze, kde také bude kolem 13:00 hodin ukončena.  číst více

Adrenalinový výlet kvarty

P1040554.JPGV sobotu 28. 5. 2017 kvarta vyrazila na výlet. číst více

Třídní schůzky

Třídní schůzky budoucí primy a 1.A se budou konat v úterý 27. 6. 2017 od 17:00 hodin. Na schůzku jsou srdečně zváni rodiče i naši budoucí studenti. číst více

Výlet do Prachovských skal

IMG_0806.JPGVe čtvrtek 18. května 2017 jsme se my, žáci primy a tercie, shromáždili před školou se sbalenými kufry, dobrou náladou a především s tím, že za 2 hodny budeme v Prachovských skalách. číst více

Exkurze ke Flekům

V úterý 6. 6. 2017 se 3.A zúčastní exkurze do pivovaru U Fleků a na výstavu "13 komnat první republiky". Sraz účastníků bude v 9:50 hodin před pivovarem (Křemencova 11) a skončí v cca 13:00 hodin před Tančícím domem. Vstupné 140,-Kč. číst více

Ve stínu španělského slunce

Španělsko  letovisko Lloret de Mar.jpgGymnázium na cestách číst více

Septima na Přírodovědecké fakultě UK

UK DSCN9883.JPGAspirin a cukr jako nejrychlejší pomoc číst více

Reprezentace školy

Úspěchy studentů ve 2. pololetí 2016/17 číst více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/18 V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení, zde jsou výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu: číst více

Anglie 2017

IMG_20170511_111128.jpgMinulý týden se uskutečnil jazykový pobyt nižšího gymnázia v Paigntonu
Fotogalerie číst více

Mimořádný rozvrh v době ústních MZ

Mimořádný rozvrh zde (mohou nastat změny). Žáci byli poučeni o BOZP v době mimořádného rozvrhu v době maturit. V době 22. 5. - 25. 5. 2017 bude výuka ukončena po 4. vyučovací hodině. číst více

ODVOLÁNÍ, ZÁPISOVÉ LÍSTKY A ÚŘEDNÍ HODINY

Vyplněný VZOR odvolání (odkaz) nebo zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy osobně Po - Pá od 8:00 do 15:30 h nebo po dohodě určete datum a čas na e-mailu sekretarka@gyri.cz nebo pošlete poštou na adresu: K rukám ředitelky školy, Komenského nám. 1/1280, Říčany 251 01. Platná jsou pouze odvolání a zápisové lístky v listinné podobě s vlastnoručními podpisy.  číst více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/18

V sekci Přijímací řízení již naleznete ODKAZY na výsledky pro:  číst více

Úspěch v krajském kole SOČ

KK SOČ 2017.JPGKrajské kolo Středoškolské odborné činnosti se konalo 27. 4. 2017 v Kladně. číst více

Přístup do zadání testových úloh v přijímacím řízení

PŘÍSTUP pro uchazeče, kteří konali test, do zadání testových úloh a v závěru je uveden klíč ke správnému řešení, odkaz: https://vpz.cermat.cz/testy/ 

číst více

Zprávy ze Španělska

skola2.JPGProgram zájezdu je opravdu nabitý. Studenti španělštiny se účastní intenzivní jazykové výuky a se žáky zdejší školy si na pláži zahráli frisbee. Navštívili jsme slavný klášter Montserrat a někteří automobiloví nadšenci okruh F1 Montmeló u Barcelony. číst více

Poslední zvonění 28. 5. 2017

V pátek bude vyučování probíhat první 3 vyučovací hodiny, poté se žáci naobědvají a od 12:00 hodin bude program posledních ročníků v aule (cca 2 hodiny). Po jeho skončení se žáci odeberou domů. číst více

Informace k zájezdu do Anglie

Odjezd v neděli 7. 5. 2017 ve 14:30 od budovy školy, sraz účastníků ve 14:00 hodin. Návrat v neděli 14. 5. 2017 kolem 16:00 hodin ke škole. Prosíme rodiče, aby vyplnili a poslali po dětech následující dokumenty, ke stažení zde. Odevzdejte, prosím, do 2. 5. 2017. Bezinfekčnost bude vybírána před odjezdem. Program zájezdu naleznete zde. číst více

Úspěch v ekonomické olympiádě

Eva Gettingová, Monika Churá, Adéla Gazdová, David Přichystal a Petr Švadlenka obsadili prvních pět míst v okresním kole ekonomické olympiády. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. číst více

Španělsko

Ašpanělsko.JPGVšichni účastníci výukového zájezdu do Španělska šťastně dorazili do letoviska Lloret de Mar. Čeká nás návštěva Barcelony a dalších krásných míst Katalánska a studenty španělštiny výuka na zdejší škole. číst více

Okresní kolo biologické olympiády 2017

Dne 20. 4. 2017 se konalo na naší škole okresní kolo biologické olympiády v kategorii C. I přes to, že se v tento den konaly přijímací zkoušky na gymnázia, zúčastnilo se soutěže 13 žáků. Potěšilo nás výborné umístění našich děvčat. Maruška Šebková z kvarty obsadila 1. místo, kvartánka Katka Podlucká 2. místo a benjamínek soutěže terciánka Bára Herdová výborné 4. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole! 
číst více

Basketbalový turnaj všech generací

Basket5.jpgGymnázium Říčany v březnu uspořádalo otevřený turnaj pro všechny, kteří měli chuť si přijít zahrát. Fotogalerie číst více

Okresní kolo biologické olympiády

Biologická olympiáda kategorie C - pozvánka a propozice. číst více

Přijímací zkoušky - den první

Dnes 12. dubna 2017 proběhl první den přijímacích zkoušek. Výsledky budou k dipozici až po skončení celého přijímacího řízení a budou zveřejněny na nástěnce před školou nejdříve 3. 5. 2017. Děkujeme za pochopení. číst více

Cena Bronislavy Müllerové 2016/17

cena 2.jpgCenu za letošní rok obdrželi hned tři naši studenti z oktávy: Kristina Kupková - Víme vše, totiž že nevíme (skoro) nic (aneb hledání pravdy o 21. století), Jan Provazník - Jak se stát člověkem aneb slepá ulička Condorcetova přístupu ke vzdělání a Jáchym Svoboda - Pojetí vzdělání v současné a budoucí společnosti. číst více

Informace pro rodiče uchazečů o studium

Vážení rodiče,
v případě, že jste neobdrželi písemnou pozvánku k přijímacím zkouškám, kontaktujte neprodleně paní zástupkyni Beránkovou na e-mailové adrese berankova@gyri.cz.
číst více

Třídní schůzky 19. 4. 2017

Pozvánka (odkaz) na třídní schůzky. číst více

Poděkování maturantů

Ples 994.jpgDne 2. 3. 2017 se v Národním domě na Vinohradech konal maturitní ples Gymnázia Říčany. číst více

Školní přehlídka SOČ

DSC_0085.JPGDne 23. března se konala školní přehlídka prací SOČ. Jako nejlepší byla porotou vyhodnocena práce Šárky Melicharové (V8), která rozebírala novelu Nícení Ivany Myškové. O druhé a třetí místo se dělí práce Evy Havlíčkové (V7) - Dentální hygiena u dětí a Jakuba Neuhofera (V6) - Vliv arbuskulární mykorhizy na invaznost nepůvodních taxonů rodu Solidago L. číst více

Lyžák sekundy

V sobotu ráno konečně nastal velký den našeho odjezdu. číst více

Mimořádný rozvrh 12. a 19. 4. 2017

Z důvodů přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium konaných ve dnech 12. a 19. 4. 2017 bude upraven rozvrh. Třídy prima až kvarta se zúčastní promítání v aule a Na Fialce. Studenti vyššího gymnázia se budou učit podle změněného rozvrhu. číst více

Ředitelské volno 18. a 20. 4. 2017

Ředitelka školy dne 28. 3. 2017 oznamuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, že vyhlašuje volné dny 18. a 20. 4. 2017 z důvodů organizace přijímacích zkoušek na Gymnáziu, Říčany, Komenského nám. 1/1280. číst více

Upozornění pro rodiče

Vzhledem k tomu, že se po Říčanech a okolí pohybují neznámé osoby, které lákají děti do automobilů, žádáme rodiče, aby poučili děti, jak se v takovém případě zachovat. Bude-li to situace umožňovat, ať volají linku 158 - Policii ČR nebo Městskou policii na číslo 725 022 765. Žáky poučí také třídní učitelé. číst více

Zase ji zabil

Divadlo.jpgByl pátek večer. Slunce už pomalu zapadalo a my, žáci kvinty, jsme nastrojení ve slavnostním oblečení a celí natěšení vyrazili do divadla. číst více

Jazykový pobyt v Anglii

Žádáme studenty nižšího gymnázia, kteří se přihlásili na květnový zájezd do Anglie, o uhrazení doplatku do plné ceny zájezdu 10 680,- Kč. Peníze odešlete do 20. 3. 2017 na účet školy 107-1212240297/0100. číst více

LVVK sekunda

V sobotu 11. 3. 2017 bude sraz v 8:00 hodin před budovou gymnázia. Studenti přinesou potvrzení o bezinfekčnosti a o bezpečnosti vázání. Příjezd na ubytovnu bude kolem 12:00 hodin a ve 13:00 hodin bude oběd. číst více

Úspěchy studentů v 1. pololetí 2016/17

Výborného výsledku dosáhli v 1. pololetí školního roku 2016/17 v celostátním kole soutěže "O klobouk kouzelníka Pokustóna" žáci tercie Šimon David a Lukáš Rejnek, kteří obsadili 1. místo a Anna Ruszová, která se umístila na 2. místě. číst více

Florbalový turnaj G2 challenge

Florbal 2017.jpgSedmý únorový den se v Praze uskutečnilo krajské kolo florbalového turnaje G2 challenge, kam postoupilo i družstvo hájící barvy Gyri. číst více

Turnaj ve volejbale a přehazované

Volejbal 2017.jpg31. leden - den předávání pololetního vysvědčení - jsme si na naší škole zpestřili sportovním turnajem mezi družstvy jednotlivých tříd. číst více

Den otevřených dveří leden 2017

DOD 16.JPGV pondělí 30. 1. 2017 se na našem gymnáziu uskutečnil tradiční "Den otevřených dveří". číst více

Exkurze V6

V úterý 7. 3. 2017 se sexta zúčastní promítání filmu Kyberdžihád. Sraz třídy v 8:15 hodin před Bio Oko, Františka Křižíka 15, Praha 7. Předpokládaný konec bude kolem 12:30 hodin.  číst více

Jeden svět na školách

V úterý 7. 3. 2017 se žáci kvarty zúčastní promítání filmu a následné besedy v rámci projektu Jeden svět na školách (kino Atlas, Praha). Sraz je na nádraží v Říčanech v 7:40 hodin, návrat do Říčany kolem 13:30 hodin.  číst více

Zkrácená výuka 2. 3. 2017

Ve čtvrtek 2. 3. 2017 třídy prima, 1.A, oktáva a 4.A ukončí výuku ve 12:00 hodin. Ostatní třídy budou končit po 6. vyučovací hodině. číst více

Pozvánka na basketbalový turnaj

Gymnázium Říčany pořádá v sobotu 4. 3. 2017 od 9:30 hodin otevřený basketbalový turnaj v tělocvičně gymnázia, Komenského nám. 1280 (vstup zadním vchodem). číst více

Ředitelské volno 3. 3. 2017

Ředitelka školy dne 22. 2. 2017 oznamuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, že vyhlašuje volný den 3. 3. 2017 z důvodů organizačních na Gymnáziu, Říčany, Komenského nám. 1/1280. číst více

Upozornění

Gymnázium Říčany se zcela distancuje od formy propagované akce pořádané organizací SG v blízkosti našeho gymnázia. číst více

Maturitní a imatrikulační ples Gymnázia Říčany

Mp.jpgSrdečně Vás zveme na maturitní a imatrikulační ples Gymnázia Říčany, který se bude konat 2. března 2017 v Národním domě na Vinohradech od 19:00 hodin. Vstupenky je možné zakoupit ve škole u studentů oktávy či on-line: http://bit.do/ples2017gyri. číst více

Lyžařský kurz 2017

Hory.jpg Lyže, běžky, helma, rukavice... číst více

Den otevřených dveří

DOD 2017.jpgV pondělí 30. 1. 2017 proběhne na naší škole tradiční Den otevřených dveří. Srdečně zveme. číst více

Bruslení v Ice aréně

V pátek 27. 1. 2017 budou třídy V1 až V4 bruslit v rámci výuky od 11:00 do 12:30 hodin. Vyšší ročníky mohou jít bruslit od 14:45 do 16:15 hodin. číst více

Exkurze na Gaudeamus

Dne 26. 1. 2017 se třídy septima a 3.A zúčastní exkurze na veletrh pomaturitního studia - Gaudeamus. Exkurze bude zahájena v 9:00 hodin před výstavním areálem v Letňanech a zde bude také kolem 13:00 hodin ukončena. Mgr. Petra Janovská číst více

Koncert Na schodech

A3.JPGV prosinci se na naší škole uskutečnil tradiční předvánoční koncert Na schodech, za jehož přípravu děkujeme PaedDr. Ivaně Remkové a Vojtovi Nejedlému. číst více

Dějepisná olympiáda

V úterý 17. 1. 2017 proběhne na naší škole Dějepisná olympiáda okresu Praha-východ. Pozvánka. číst více

Fond Sidus

Opět jsme získali certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus. číst více

Zkrácená výuka 25. 1. 2017

Ve středu 25. 1. 2017 bude z důvodu konání pedagogické rady ukončeno vyučování ve 12:00 hod. Žáci byli poučeni o BOZP v době zkrácení výuky.
číst více

Lyžařský kurz V5 a C1

Sraz účastníků LVVK na Lesní boudě ve Špindlerově Mlýně bude v neděli 8. 1. 2017 v 8:45 hodin před školou, kde odevzdáte informaci o zdravotní situaci žáka a potvrzení o seřízení vázání. Návrat v neděli 15. 1. 2017 mezi 13:00 a 14:00 hodinou před budovu školy. číst více

Den latiny

V úterý 22. 11. 2016 se žáci V6 a C2 zúčastnili Dne latiny na Filozofické fakultě UK. číst více

Tradiční exkurze do Něměcka

10.JPGDne 21. 12. 2016 se na našem gymnáziu uskutečnily tradičníexkurzedoŘezna a Norimberka. Fotogalerie. číst více

Novoroční přání

Novoročenka 2016-17.jpgNavzdory tomu, že naše republika nemá moře, přelévá se přes ni s přibližujícím se koncem roku jedna vlna milosti, radosti a zdobnosti za druhou. číst více

Exkurze do Technického a Zemědělského muzea

Exkurze.jpegChtěli jste někdy usednout za volant mohutné ocelové bestie, sešlápnout pedál a za hřmění motoru brázdit zablácenými poli? číst více

Co vydrží vejce aneb obrovský úspěch v Pokustónovi

Pokuston 2016.jpgVěděli jste, že 4 vejce udrží 12 kg? S tímto netradičním pokusem se povedlo získat žákům Gymnázia Říčany z tercie Šimonu Davidovi a Lukáši Rejnkovi 1. místo v 19. ročníku celostátní soutěže "O klobouk kouzelníka Pokustóna". číst více

Florbalový turnaj vítězně

15435759_10207918797711673_1572149973_n.jpgDne 7. 12. 2016 se studenti prvních a druhých ročníků zúčastnili okresního kola florbalového turnaje G2 Chalenge. V konkurenci 4  škol se jim podařilo vyhrát všechna utkání a postupují do krajského kola. Gratulujeme. číst více

Adventní koncert

koncertnaschodech16.jpgSrdečně Vás zveme na tradiční předvánoční Koncert na schodech. číst více

Jazykový zájezd do jižní Anglie

Torquay.jpgV termínu 7. - 14. května 2017 se uskuteční každoroční jazykový pobyt pro studenty nižšího gymnázia prima až kvarta. Letos navštívíme oblast Torbay. číst více

Vítězství v Pokustónovi

Naši studenti obsadili první dvě místa ve finále soutěže "O klobouk kouzelníka Pokustóna". číst více

Týden vědy AV ČR

AVČR  DŘ (3).JPGTýden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší akademický festival v České republice, do kterého se zapojují všechna vědecká pracoviště Akademie a přes padesát dalších spolupracujících institucí. číst více

Exkurze do Temelína

JE Temelín.jpgExkurze do JE Temelín. číst více

Adaptační kurz prvních ročníků

AK 2016 DŘ (3).JPGAdaptační kurz očima účastníků. číst více

Exkurze do NTM a NZM

Dne 22. 11. 2016 se třídy V6 a C2 (skupiny DEG) zúčastní exkurze do Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea. Sraz žáků je v 9:30 hodin před bodovou NTM. Předpokládaný konec je ve 13:00 hodin před bodovou NZM. Vstupné 50,- Kč. Pedagogický doprovod D Koukolová, D. Řeháková číst více

Zkrácená výuka 23. 11. 2016

Ve středu 23. 11. 2016 bude z důvodu konání pedagogické rady ukončeno vyučování ve 13:45 hodin. Žáci byli poučeni o BOZP v době zkrácení výuky. číst více

Třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 23. 11. 2016 v 17:00 hodin. číst více

Ředitelské volno 18. 11. 2016

Ředitelka školy oznamuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, že vyhlašuje volný den 18. 11. 2016 z důvodů organizačních a technických na Gymnáziu, Říčany, Komenského nám. 1/1280. V tomto dni bude prováděno další testování nové kotelny. 
číst více

Exkurze C1

Exkurze do Muzea hlavního města Prahy a Keplerova muzea. číst více

Ústav experimentální botaniky

V úterý 8. 11. 2016 navštíví vybraní studenti sexty a 2.A v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR Ústav experimentální botaniky v Praze. Exkurze začíná v 9:00 hodin v areálu ústavu - Rozvojová 313, Praha 6, kde bude kolem 13:00 hodin i ukončena. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v Říčanech v 7:30 hodin.           D. Řeháková číst více

Planetárium Praha

Dne 3. 11. 2016 proběhne exkurze do Planetária v Praze. Sraz je na vlakovém nádraží Říčany v 7:15 hodin, předpokládaný návrat kolem 12:00 hodin. Výuka bude pokračovat 5. vyučovací hodinu.    P. Hromas číst více

Exkurze do JE Temelín

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se koná exkurze kvinty do JE Temelín včetně návštěvy strojovny hlavního bloku (střežený prostor).  Odjezd od školy v 8:30 hodin, sraz před školou v 8:25 hodin. Návrat ke škole kolem 16:00 hodin. Pedagogický dozor - M. Beránková, J. Uhlíková. číst více

Týden vědy a techniky AV ČR

V pátek 4. 11. 2016 navštíví studenti oktávy v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR Ústav experimentální medicíny v Praze. Exkurze bude zahájena v 9:15 hodin před areálem výzkumných pracovišť - Vídeňská 1083, Praha 4, kde bude kolem 13 hodin i ukončena.               D. Řeháková číst více

Zájezd do Španělska

Gymnázium připravuje na duben 2017 desetidenní zájezd do Katalánska. Pro studenty španělštiny (V4 -V6, C1 - C3) bude zajištěna výuka ve školách, pro ostatní ze tříd (V4 - V7, C1 - C3) exkurze zaměřené na vzdělávací oblast geografie, dějepisu a výtvarné výchovy. číst více

Volby do žákovského zastupitelstva

ŽZ I..JPGV Pátek 30. 9. 2016 byli ve volbách do Žákovského zastupitelstva zvoleni tři studenti, kteří budou reprezentovat naše gymnázium a podílet se na realizaci úkolů a cílů Žákovského zastupitelstva města Říčany. číst více

Návštěva Ústavu hematologie a krevní transfuze

Ústav He II..jpgVe čtvrtek 22. 9. 2016 se třída 4.A jela podívat do Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, kde probíhal Den otevřených dveří. číst více

Středočeské kolo Ekologické olympiády

EO 2016.jpgV pátek 23. září se tříčlenné družstvo ve složení A. Tichá, B. Vyhnálková a J. Neuhofer vydalo za podpory paní profesorky Řehákové hájit barvy GyRi do Vlašimi, kde se konalo krajské kolo již 22. ročníku ekologické olympiády. číst více

Šachový turnaj ve Stříbrné Skalici

IMG_20161021_122124.jpg21. 10. 2016 se Magdalena Kořenová, Martin Mačok, Václav Bartoš a Kryštof Mandát zúčastnili regionálního kola šachového turnaje ve Stříbrné Skalici, které vyhráli a postupují do kola krajského. Gratulujeme k vítězství. číst více

Soudci do škol

V pondělí 17. 10. 2016 se v rámci projektu Soudci do škol uskuteční exkurze oktávy na soudní líčení. Exkurze bude zahájena v 8:30 hodin před Justičním areálem na Míčánkách, kde bude kolem 13 hodin i ukončena.           P. Janovská číst více

Vodní elektrárna Štěchovice

15. 9. 2016 se kvarta zúčastnila exkurze do vodní elektrárny. číst více

Turnaj v kopané

Ve středu 5. 10. 2016 se uskuteční 1. kolo turnaje v kopané na hřišti S. Škvorec. Sraz hráčů je v 7:45 hod na autobusové zastávce Říčany, Štefánikova (u tenisových kurtů).  číst více

Adaptační kurz Zbraslavice 2016

Studenti primy a prvního ročníků se ve dnech 3. - 5. 10. 2016 zúčastní adaptačního kurzu. Sraz účastníků je v 9:00 hod před budovou školy. Odjezd na kurz je v 9:30 hod a návrat 5. 10. 2016 cca v 15:00 hod ke škole. číst více

AFS na naší škole

Gymnázium dlouhodobě spolupracuje s organizací AFS, která zajišťuje studijní pobyty našich studentů v zahraničí a zahraničních studentů v Česku. Minulý školní rok zde studovala Lea Fischer z Německa a letos na naší škole studují studenti z Francie, Belgie a Thajska. číst více

Cyklistický kurz 2016

Cyklist. Kurz VI. 2016.jpegPočátkem nového školního roku se již tradičně mohou žáci druhého ročníku a sexty zúčastnit cyklistického výcvikového kurzu. Neponechává se nic náhodě, a tak jsou účastníci kurzu informováni o pravidlech bezpečnosti jak silničního provozu, tak i bezpečnosti jízdy na kolech. číst více

Nový kroužek německého jazyka

Kroužek NJ nabízíme mimořádně zdarma náhradou za neotevřený dvouletý seminář pro studenty V7 a C3. Povede jej p. Větrovská a náplň bude shodná s náplní semináře NJ podle ŠVP. číst více

Nová verze Moodle

Moodle - prostředí pro tvorbu elektronických výukových kurzů na internetu - prošel aktualizací na nejnovější verzi a s tím souvisí změna grafického prostředí a vyšší bezpečnost. číst více

Zahájení školního roku 2016/17

Ve čtvrtek 1. 9. 2016  bude vyučování zahájeno v 8:20 hodin a ukončeno v 9:45 hodin. Studenti primy a 1. A skončí ve 12:00 hodin. V pátek 2. 9. 2016 bude vyučování ukončeno ve 12:00 hodin z důvodu havárie ve školní jídelně. Školní bufet bude v provozu již od pátku, školní jídelna až od pondělí 5. 9. 2016. číst více

Cyklokurz 2016

V termínu 5. - 10. 9. 2016 se uskuteční tradiční cyklistický poznávací kurz. Detaily kurzu a přihlášku naleznete zde. Potřebné vybavení na cyklokurz naleznete zde. číst více

Projekt: Společně objevovat nové břehy

CrewRegi.JPGV sobotu 13. 8. 2016 se 12 žáků našeho gymnázia v doprovodu paní profesorky Mgr. Šárky Motlové a Ing. arch. Jany Beránkové vydalo na devítidenní česko-německo-polský projekt, který nese název Společně objevovat nové břehy - Gemensam neue Ufer entdecken. Článek od studentky zde. číst více

Vodácký kurz 2016

DSC01756.jpgNa konci června vyjely třídy septima a 3.A na tradiční vodácký kurz na řeku Lužnici.  číst více

Letní bazárek

DSC_0413.jpgI před letošními prázdninami studenti nezapomněli podpořit zvířecí útulky formou školního bazárku. číst více

Soutěžní přehlídka ročníkových prací

Bývá již tradicí, že v posledním červnovém týdnu, kdy jsou žáci "jednou nohou" na prázdninách, probíhá v aule školy soutěžní přehlídka nejlepších ročníkových prací z přírodovědných i humanitárních oborů studentů sext, septimy, druhého a třetího ročníku. číst více

Poznávací zájezd Chester a severní Wales

Studentům vyššího osmiletého a čtyřletého gymnázia nabízíme ve dnech 5. - 13. 11. 2016 poznávací 9-ti denní zájezd. Cena je 11 650,- Kč pro studenty do 18 let a 11 950,- Kč pro studenty nad 18 let. Program zájezdu naleznete zde.  číst více

Třídní schůzky budoucích prvních ročníků

Bližší informace naleznete zde. číst více

Mimořádný rozvrh před vysvědčením

V týdnu před vysvědčením bude na naší škole mimořádný rozvrh.
V pondělí 27. 6. 2016 bude výuka na nižším gymnáziu ukončena ve 12:00 hodin po výměně učebnic. Vyšší gymnázium se zúčastní přehlídky ročníkových prací a výuka bude ukončena ve 12:15 hodin.
číst více

Gratias Tibi

Gratias Tibi 6.jpgUž zase žijeme v době temna. Vy mladí jste naše největší naděje, zaznělo na cenách Gratias Tibi neboli Děkuji Tobě. číst více

Úspěšní matematici

Výborného výsledku dosáhla Barbora Hálová z tercie v krajském kole soutěže "Matematický klokan". V kategorii Kadet obsadila 2. místo. číst více

Němčina naživo

V pondělí 30. dubna 2016 jsme měli možnost na semináři z německého jazyka přivítat Freyu, původem z Hamburku, nyní studující v rámci programu Erasmus v Praze. číst více

Informace o vodáckém výcvikovém kurzu

Informace naleznete zde číst více

Úspěch v krajském kole biologické olympiády

DSC01247.jpgKrajské kolo biologické olympiády kategorie D se konalo 26. 5. 2016 v DDM Mělník. Mezi nejúspěšnějšími řešiteli okresních kol Středočeského kraje se umístili žáci primy Jakub Sůsa na 2. místě a Šimon Vašut na 3. místě. Ema Dorňáková ze sekundy se umístila na 6. místě. Blahopřejeme. číst více

Ragbyové centrum při gymnáziu

Ve čtvrtek 19. 5. 2016 bylo otevřeno Ragbyové centrum mládeže při Gymnáziu Říčany. číst více

Společně objevovat nové břehy

Česko-německo-polské setkání mládeže o letních prázdninách v Německu. číst více

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení

- přijímáme průběžně uchazeče do čtyřletého oboru vzdělání, kteří splní následující kritérium  ZDE a to do naplnění počtu žáků 32. Přijímací řízení ukončíme dne 30. 8. 2016. V současné době máme volná 3 místa, v případě naplnění požadovaného počtu žáků bude 2. kolo přijímacího řízení ukončeno.
číst více

Úspěch studentů ve 3. čtvrtletí 2015/16

V celostátním kole španělské olympiády nás reprezentovala Kristýna Pěstová z kvinty, která se umístila na 4. místě. číst více

Úspěch našich studentek v SOČ

SOČ II (2).JPGV letošním kole Středoškolské odborné činnosti se našim studentkám opět dařilo. číst více

Mimořádný rozvrh v době maturit

Ve dnech 16. až 19. 5. 2016 bude výuka ukončena po 4. vyučovací hodině. Žáci byli poučeni  o BOZP v době mimořádného rozvrhu během maturit. číst více

Přechod planety Merkur přes sluneční kotouč

Merkur5.jpgV pondělí 9. 5. 2016 jsme pozorovali přechod planety Merkur přes sluneční kotouč. číst více

Recitační soutěž v německém jazyce

V pondělí 25. 4. 2016 se Marie Anna Hanzalová zúčastnila finále recitační soutěže v německém jazyce. číst více

Žákovský turnaj v ragby

Rugby.jpgVe čtvrtek 19. 5. 2016 proběhne od 9:00 hodin na ragbyovém Stadionu Josefa Kohouta turnaj v sedmičkovém ragby a školním tagovém ragby. číst více

Úspěch Kristýny Pěstové

Kristýna Pěstová z kvinty uspěla v celostátním kole španělského olympiády, kde v náročné konkurenci obsadila 4. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. číst více

Hodiny TV venku

Od 2. 5. 2016 budou hodiny tělesné výchovy probíhat venku. Studenti proto musí volit vhodné sportovní oblečení včetně obuvi pro pobyt venku. V případě špatného počasí je nutná čistá sálová obuv do tělocvičny.
Kačírek, Trmal - vyučující TV
číst více

Cena pro Šárku Melicharovou

Cena Bronislavy Muellerové, kterou každoročně uděluje Vzdělávací nadace Jana Husa, byla letos udělena Šárce Melicharové ze septimy. Její práce o svobodě slova byla vybrána jako jedna ze tří nejlepších prací, které zaslali do soutěže studenti středních škol z celé republiky. Pořadí oceněných se neurčuje. číst více

Změna rozvrhu 3. 5. 2016

V úterý 3. 5. 2016 budou na našem gymnáziu probíhat písemné maturity. Z kapacitních důvodů je pro žáky nižšího gymnázia (prima až kvarta) připraven náhradní vzdělávací program s promítáním dokumentárního filmu v kulturním a sportovním centru Na Fialce. Žáci jmenovaných tříd se tento den shromáždí v 9:55 hod. před areálem centra. Výuka bude ukončena tamtéž po skončení programu. číst více

Výsledky přijímacího řízení - seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

Výsledky pro školní rok 2016/17:
- do prvního ročníku osmiletého oboru vzdělání - naleznete ZDE
- do prvního ročníku čtyřletého oboru vzdělání - naleznete ZDE
číst více

Poslední zvonění - úprava rozvrhu

V pátek 29. 4. 2016 bude výuka probíhat první 4 vyučovací hodiny. Ve 12:30 hod. začne vystoupení studentů maturitních ročníků v aule. Po jeho skončení půjdou žáci domů. číst více

Okresní kola biologické olympády

DSC_0312.jpg Ve středu 13. 4. 2016 se na naší škole konalo okresní kolo biologické olympiáda kategorie C a ve čtvrtek 21. 4. 2016 proběhlo okresní kolo kategorie D. číst více

Přednáška "Odpad kolem nás"

odpad 5..jpg Jak probíhá proces recyklace tříděného odpadu, na co je možné odpad recyklovat a co se děje s netříděným odpadem? číst více

Třídní schůzky 20. 4. 2016

Pozvánka na třídní schůzky číst více

Ředitelské volno 18. 4. 2016

Ředitelka školy oznamuje na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/20005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno dne 18. 4. 2016 a to z důvodu organizace přijímacích zkoušek. číst více

Úspěch v krajském kole španělské olympiády

Kristýna Pěstová z kvinty vyhrála krajské kolo olympiády ve španělském jazyce a postupuje do celostátního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve finále.  číst více

Plavání v Babicích

Studenti sekundy se 29. 3. 2016 zúčastnili plaveckého závodu na Open Gate v Babicích. Štafeta ve složení Herdová, Riegelová, Ruszová, Končická, Kolací, Tománek, Rožek, Pavlíček, Pačes, Kriške a Jirků uplavala 3627 metrů a získala 3. místo. Gratulujeme. číst více

Úspěch v krajském kole anglické olympiády

Studentka kvarty Natálie Najdenova zvítězila v krajském kole olympiády v anglickém jazyce a postupuje do ústředního kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve finále. číst více

Recitační soutěž v německém jazyce

Pražský literární dům autorů německého jazyka vyhlásil již 6. ročník celostátní recitační soutěže v německém jazyce pro žáky a studenty základních a středních škol. číst více

Důležité informace k jazykovému pobytu

Vážení rodiče,
z důvodu nedostatečného zájmu ze strany studentů (25 přihlášených)  jsme nuceni zrušit připravovaný zájezd do Skotska. V současné době jednáme s cestovní kanceláří o náhradním programu, který by ještě bylo možné do konce školního roku uskutečnit. V nejbližších dnech Vás budeme dále informovat. Pokud by Vás alternativní nabídka nezaujala, vrátíme Vám obratem zaplacené peníze. Děkujeme za trpělivost.
číst více

Omezení provozu školní jídelny v pondělí 14.3.2016

V pondělí 14.3.2016 bude z důvodů dokončování oprav havárie omezen provoz školní jídelny. Paní hospodářka všem strávníkům ruší objednaný oběd a bude nahrazen balíčkem, pokud si ho objednáte v pondělí ráno do 8:30 h osobně ve školním bufetu nebo mailem na sjk@jj.cz. Balíček bude obsahovat obloženou bagetu, jogurt (přesnídávku) a ovoce, pití bude zajištěno. Vyzvednutí balíčku bude ve školním bufetu možné od 12:00 do 13:00 h.  číst více

Ředitelské volno 11. 3. 2016

Ředitelka školy oznamuje na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/20005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno dne 11. 3. 2016 a to z důvodu havárie kanalizační jednotky, která zasahuje pravé křídlo budovy (wc dívky) a do části školní jídelny. číst více

Plán testů a písemek

Čtěte prosím plán testů a písemek, který se právě vytváří v části Pro studenty / Plánované testy a písemky. Jsou zde uvedeny na aktuálním listu termíny testů pro maturitní ročníky.  číst více

Zkrácená výuka v den plesu

Ve čtvrtek 3. 3. 2016 mají třídy V1, C1, V8 a C4 a jejich třídní učitelé výuku do 12:00 hodin. Ostatním třídám výuka končí ve 14:30 hodin (po 6. vyučovací hodině). číst více

Volná místa do Skotska

Nabízíme ještě několik volných míst na jazykový zájezd do Skotska. Mohou se přihlásit i studenti vyššího gymnázia. Bližší informace u vyučujících AJ. číst více

Ředitelské volno 4. 3. 2016

Ředitelka školy oznamuje na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/20005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno dne 4. 3. 2016 a to z organizačních důvodů. číst více

Fond Sidus 2016

Získali jsme certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus. číst více

Den otevřených dveří 2016

DSC_0082.jpg Ve středu dne 27. 1. 2016 se na našem gymnáziu uskutečnil již tradiční "Den otevřených dveří". číst více

Žáci devátých tříd, těšíme se na vás!

Blíží se termín odevzdání přihlášek na střední školy. Gymnázium Říčany se těší na nové žáky. číst více

Úspěchy studentů v 1. pololetí 2015/16

Výborného úspěchu dosáhla v okresním kole olympiády z českého jazyka v kategorii I žákyně kvarty Laura Píryová, která obsadila 1. místo. číst více

První krok

P2012882.jpg O jarních prázdninách proběhlo česko - německé setkání mládeže města Říčany a města Grabow (SRN) číst více

Pozdrav z LVK

20160211_122127.jpg Fotogalerie číst více

Volejbalový turnaj

DSC_0284.jpgV úterý 26. 1. 2016 proběhl ve sportovní hale turnaj tříd vyššího gymnázia ve volejbale. číst více

Maturitní ples 2016

maturitní ples plakát final.jpg číst více

Lyžařský kurz

Třídy C1 a V5 se zúčastní LVK v termínu od 14. - 20. 2. 2016. Sraz před budovou gymnázia v neděli v 8:45 hod a návrat v sobotu mezi 14:00 a 15:00 hod. číst více

Jazykový zájezd do Skotska

edinburgh.jpgV termínu 15. - 23. dubna 2016 se uskuteční každoroční jazykový pobyt pro studenty nižšího gymnázia prima až kvarta. Letos navštívíme hlavní město Skotska Edinburgh. číst více

Kritéria příjímacího řízení

Oznamujeme zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2016/17. Souhrnné informace naleznete zde (viz nabídka vlevo Přijímací řízení).   číst více

Den otevřených dveří

Den 2016.jpgZveme zájemce o studium a jejich rodiče na DOD, který se uskuteční ve středu 27. 1. 2016 v době od 8:20 h do 17:00 h. Prezentacečíst více

Rodilý mluvčí na hodinách angličtiny

Od druhého pololetí se nám podařilo získat rodilého mluvčího z Velké Británie, který bude vyučujícím pomáhat při výuce anglického jazyka. číst více

Novoročenka

ny2016.jpg číst více

Publikujeme v Kurýru

Čertění DSC_1254.jpg Články o naší škole v Kurýru. číst více

Koncert na schodech

26.jpg Ve středu 16. 12. 2015 proběhl na naší škole tradiční vánoční Koncert na schodech. číst více

Ředitelské volno ve dnech 21. a 22. 12. 2015

Ředitelka školy oznamuje na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/20005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno ve dnech 21. a 22. 12. 2015 a to z důvodů provozních a organizačních při zajištění chodu školy při školních akcích. číst více

Česko-německé setkání mládeže v Říčanech

Nemáte žádný program na jarní prázdniny? Jste ve věku 12 - 18 let? Učíte se alespoň druhý rok v jedné z říčanských škol německý jazyk a umíte anglicky? Více informací naleznete zde. číst více

Informace o možnosti vyhlášení ředitelského volna

Informujeme vás, že dne 14. 12. 2015 bude Rada kraje schvalovat naši žádost o výmalbu všech částí chodeb školy. Pokud bude žádost schválena, ředitelka školy vyhlásí ředitelské volno ve dnech 21. - 22.12.2015 z provozních důvodů k zajištění výmalby zejména problematické části chodeb s původní olejovou výmalbou. Děkujeme za pochopení a žádáme o sledování aktuálních zpráv.  číst více

Uprchlická vlna v současné Evropě: mýty, fakta, souvislosti

diskuze.jpgZveme všechny rodiče, studenty a přátele na diskuzi na téma současná uprchlická krize v Evropě, která se uskuteční ve čtvrtek 17. 12. 2015 od 17:00 hodin v aule školy. Pořadatelem diskuze je Studentské hnutí za solidaritu (FF UK) číst více

Předvánoční koncert

Srdečně Vás zveme na tradiční předvánoční Koncert na schodech, který se uskuteční ve středu 16. 12. 2015 od 18:00 hodin v budově gymnázia. Společně vystoupí dramatický kroužek a pěvecký sbor. Nastudování řídí V. Nejedlý a I. Remková. číst více

O klobouk kouzelníka Pokustóna

Dne 4. 12. 2015 proběhl  na naší škole již 18. ročník Pokustóna. číst více

Publikujeme v Kurýru

španělsko 3.jpg Články o naší škole v Kurýru. číst více

Exkurze C4

Dne 25. 11. 2015 se třída 4.A zúčastní v dopoledních hodinách exkurze na soudní líčení v rámci projektu Soudci do škol. Exkurze bude zahájena před justičním areálem na Míčánkách v 8:30 hodin. Po skončení soudního líčení se studenti přesunou zpět do školy na odpolední výuku. Mgr. Petra Janovská číst více

Jarní lyžování

Joker.jpgJokers Club a Mraveniště, centrum volného času při ZŠ Bezručova, si vás s podporou Gymnázia Říčany dovolují pozvat na tradiční dětskou lyžařskou expedici Lechtal 2016. číst více

Zkrácená výuka 18. 11. 2015

Ve středu 18. 11. 2015 bude z důvodu konání pedagogické rady ukončeno vyučování ve 14:30 hod. Žáci byli poučeni o BOZP v době zkrácení výuky. číst více

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 18. listopadu 2015 od 17:00 hodin.
číst více

Pozvánka na besedu

Zveme všechny rodiče a přátele školy na besedu o zájezdu našich studentů do Skotska a na Orknejské ostrovy. číst více

Získání titulu Fakultní škola

Ředitelka školy převzala na slavnostním ceremoniálu titul: Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tímto slavnostním aktem může škola užívat nově Kartu fakultní školy. Čtěte podrobnosti.   číst více

Skotsko 2015

Skotsko DSC_0096.jpg Začátek školního roku byl zpestřen jazykově poznávacím zájezdem do Skotska a na Orkneje. číst více

Hola amigos

Barcelona.jpg Les enviamos saludos de Barcelona číst více

Týden exkurzí

P9181839.jpg Důležitou součástí výuky na našem gymnáziu jsou pravidelné čtvrtletní exkurze. číst více

Upozornění BOZP pro návštěvníky školy

Upozorňujeme návštěvníky školy na mimořádný režim provozu školy po dobu stavebních úprav podle zjednodušeného manuálu, který je k dispozici rovněž na webových stránkách  školy v části Dokumenty ke stažení / Organizace školního roku / číst více

Nástup žáků do budovy školy 21. 9. 2015 a zkrácení výuky

Oznamujeme, že žáci budou moci vstoupit do školy dne 21. 9. 2015 se zahájením třídnických hodin od 8:20 h do 10:00 h pouze 2 vyučovací hodiny. V tomto dni zkrácené výuky budou žáci poučeni o BOZP, seznámeni se školním řádem a proběhnou třídnické práce a poté objednávání školních obědů na následný den. Výuka dle rozvrhu začne v úterý 22. 9. 2015. Sledujte prosím nadále aktuality, zda nedojde ke změně zejména po pátku 18. 9. 2015 číst více

Dnes 14. 9. 2015 zahájen školní rok


Upozorňujeme studenty, že mají povinnost každý den sledovat školní e-mail a plnit úkoly zadané vyučujícími. Čtěte rovněž aktuální informace k průběhu rekonstrukce školy (číst více). číst více

Harmonogram exkurzí od 15. 9. 2015

Oznamujeme, že aktuální informace k harmonogramu exkurzí sdělíme žákům na prvním uvítacím dni 14. 9. a podrobnosti sdělí třídní učitelé prostřednictvím školních e-mailů v doméně gyri.cz. Exkurze jsou součástí plnění Školní vzdělávacího programu Gymnázia Říčany a z organizačních důvodů byly přesunuty na začátek školního roku od 14. 9. 2015.  číst více

Aktuální informace k zahájení školního roku

Oznamujeme rodičům a žákům, že nedochází ke změně zahájení školního roku v pondělí 14. 9. 2015. Sraz žáků je tohoto dne před školou v 8:20 hodin a poté se žáci přesunou do kulturního centra Labuť. Zde budou žáci seznámeni s průběhem exkurzí během týdne od úterý 15. 9. do pátku 18. 9. 2015. V 9:05 hodin bude první školní den ukončen před KC Labuť. Průběh náhradního termínu maturit zůstává pro žáky nezměněn, učitelé si vyzvednou žáky před školou dne 14. 9. podle stanoveného harmonogramu.  číst více

Potvrzování průkazek

Od středy 9. 9. 2015 je možno si nechat potvrdit průkazky v kanceláři školy. Pokud nemůžete vyčkat do 14. 9. 2015, domluvte se s třídním učitelem na dni a hodině, kdy průkazky přinesete před školu a učitel je nechá potvrdit.  číst více

Učebnice pro školní rok 2015/16

Aktuální informace naleznete na webových stránkách školy v sekci Pro studenty / Seznam učebnic
Požadavky pro případné pořízení pracovních sešitů řeší třídní učitelé, sledujte e-mailovou komunikaci. 
číst více

Pracovní sešity pro primu

Vážení rodiče,
zde naleznete seznam pracovních sešitů, které je třeba zakoupit pro školní rok 2015/16.
číst více

Aktualizace v rozvrhu a v překlopení tříd v elektr. systémech do vyšších ročníků

Informujeme vás, že jsme právě aktualizovali rozvrh (oprava v tercii) a zároveň jsou aktualizovány e-mailové účty žáků do vyšších ročníků v původních skupinách v1@gyri.cz, v2@gyri.cz... c1@gyri.cz... atd. na nové skupiny 1v@gyri.cz, 2v@gyri... 1c@gyri.cz... atd. v elektronickém systému GAFE (Google Apps for Education), který využíváme spolu se sdíleným diskem a dalšími službami.  číst více

Harmonogram školního roku 2015/16

Ke dni 31. 8. 2015 zveřejňujeme organizaci školního roku 2015/16 - harmonogram k nahlédnutí zde. Tento harmonogram může být v průběhu školního roku upravován.  číst více

Koncert 1.9.2015 Vypsaná fixa

Město Říčany připravilo pro žáky a studenty našeho města na 1.září dárek v podobě koncertu, který se uskuteční ve sportovní hale. Koncert je pro všechny žáky zdarma, vstupenka je ve formě pásky na ruku. 
číst více

Rozvrh pro školní rok 2015/16

V sekci Rozvrh najdete rozvrh tříd pro školní rok 2015/16.
ZŘŠ
číst více

Dne 2. 9. 2015 se uskuteční informační schůzka k cyklistickému kurzu

Dne 2. 9. 2015 v 9:00 hodin se uskuteční informační schůzka s žáky - místo srazu je shodné s místem, ze kterého se bude na cyklistický kurz následně odjíždět. Informace o kurzu zde.  číst více

Schválená změna v organizaci školního roku 2015/16 - zahájení od 14. 9. 2015

V souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) oznamujeme změnu v organizaci školního roku 2015/16, který bude zahájen 14. 9. 2015 z důvodů dokončení rozsáhlé rekonstrukce budovy gymnázia.  číst více

Harmonogram nového školního roku 2015/16

Harmonogram nového školního roku zveřejníme do 31. 8. a bude s ohledem na předpokládané změny aktualizován, jakmile bude k dispozici odpověď MŠMT na žádost o změnu v organizaci školního roku 2015/16 a to posunutím jeho zahájení na 14. 9. 2015 - dosud nepotvrzeno písemně, z důvodů nedokončených stavebních úprav na gymnáziu.   číst více

Informace k rozvrhu a aktualizacím tříd v systémech

Informujeme vás, že rozvrh pro nový školní rok 2015/16 bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději do 31. 8. 2015. Aktualizace tříd - překlápění do nového školního roku proběhne v používaných systémech naší školy: E-learning Moodle, E-mailové skupiny žáků v Google Apps pro Education, Školní matrika Bakaláři: od 27. 8. do 31. 8. 2015. (čtěte více) 

číst více

Žádost o změnu v organizaci školního roku 2015/16

Vážení rodiče a žáci, oznamujeme vám, že dne 21. 8. 2015 byla podána žádost o změnu v organizaci šk. roku 2015/16 a to od 14. 9. 2015. Tato žádost není schválena MŠMT a jedná se pouze o oznámení zahájení jednání o odlišnosti organizace školního roku 2015/16. Očekávejte zde další zprávy. Organizace šk. r. 2014/15, který končí 31. 8. 2015, není změněna a platí komisionální přezkušování v 1. patře budovy gymnázia, která bude v provozu od 24. 8. 2015 v omezeném režimu. Děkujeme za pochopení číst více

Poděkováni AFS za spolupráci

Poděkování číst více

Přednáška o bezpečí na internetu

E bezpečí zmenš..jpgSnad každé dítě školou povinné má zkušenosti s internetem. číst více

Kvarta ve Sloupu

Sloup 2 zm..jpgKomu by nepadla do oka banda poutníků mířících kamsi na sever do Sloupu? číst více

Vodácký kurz septimy a 3.A

vodácký kurz zm..jpgŠkolní rok zakončily třídy septima a 3. A "na vodě". číst více

Mimořádné zkrácení výuky dne 16. 6.

Z důvodů klasifikační porady je dne 16. 6. zkrácená výuka na 5 vyučovacích hodin. Žáci byli poučeni o BOZP před dnem tohoto zkrácení výuky.  číst více

Budoucí prváci školního roku 2015/16

Čtěte prosím výzvu v části více.  číst více

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro čtyřletý obor vzdělání

V souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro šk. r. 2015/16 pro naplnění počtu uchazečů 30 žáků pro 1. roč. čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/4 - kritéria. V současné době je volný počet míst 5. Přihlášky posílejte průběžně, nejpozději do 31. 8. 2015.  číst více

Cyklistický poznávací kurz 2015/16

Cyklokurz je určen pro žáky 2.A a sexty. Do 16. 6. 2015 je nutno zaplatit zálohu 2500,- Kč. Bez včasného zaplacení nákladů na kurz není možné se kurzu zúčastnit i přes včasně podanou přihlášku. Na pozdní platby nebude brán zřetel a přihláška bude považována za neplatnou. číst více

Vodácký výcvikový kurz

Vodácký kurz tříd 3.A a septimy se koná ve dnech 14. 6. - 19. 6. 2015 na řece Lužnici.
Odjezd v neděli 14. 6. 2015 v 9:00 hodin od Gymnázia, Říčany. Návrat v pátek 19. 6. 2015 kolem 13:00 hodin. Barely, lodě, pádla a záchranné vesty budou zapůjčeny v kempu.
číst více

Exkurze do Mořského světa

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 se žáci 2.A zúčastní exkurze do pražského Mořského světa. Sraz: 9:00 hodin na Hlavním nádraží před Burger King. S sebou: 135,- Kč na vstup, jízdenky na MHD, tužku a blok. Konec exkurze na stejném místě jako sraz. číst více

Třídní schůzky budoucí primy a 1.A

Pozvánka na třídní schůzku budoucích prvních ročníků čtyřletého i osmiletého oboru vzdělávání našeho gymnázia. číst více

Exkurze do ČNB

Dne 26. 5. 2015 se uskuteční exkurze tercie do ČNB, Praha 1, Na Příkopě 28. Exkurze bude zahájena v Praze na Hlavním nádraží před "Burger King" v 10:00 hodin, vlak ze Říčan odjíždí v 9:29 hodin. Ukončena bude po prohlídce před budovou ČNB. Žáci si zajistí lístky na dopravu vlakem, z Hlavního nádraží půjdeme pěšky. Dozor: RNDr. M. Beránková, PaedDr. I. Remková. číst více

Změna termínu vodáckého kurzu

Z důvodu rekonstrukce budovy gymnázia od 22. 6. 2015 se posunuje termín vodáckého kurzu.
Nový termín: 14. 6. - 19. 6. 2015 (neděle až pátek).
V pátek po příjezdu obdrží žáci vysvědčení.
číst více

Zpráva z pobytu v Anglii

Oko do Londýna okno.jpg3. května jsme se my, žáci nižšího gymnázia, vypravili na týdenní jazykový pobyt do Anglie. číst více

Exkurze septimy na soudní líčení

Dne 22. 5. 2015 se uskuteční exkurze septimy na soudní líčení v rámci projektu Soudci do škol. Exkurze bude zahájena v 8:15 hodin před Justičním areálem na Míčánkách, kde bude mezi 12:00 a 13:00 hod ukončena. Mgr. Petra Janovská číst více

Rekonstrukce budovy gymnázia od 22. června 2015

Vážení přátelé našeho gymnázia, 
ráda bych vás informovala o rozsáhlé rekonstrukci budovy gymnázia, která započne koncem června 2015. Budou vyměněna všechna okna a budova  bude (včetně půdních prostor) také zateplena podle současných norem. Rekonstrukcí projdou i vstupy do školy, především z nádvoří si zchátralý vstup zaslouží opravu. Jedná se o významnou událost, a stojí tedy za to si připomenout, jak vše začalo…
číst více

Mimořádný rozvrh během maturit

Ve dnech 18. a 19. května bude výuka ukončena po 4. vyučovací hodině, 20. a 21. května po 5. vyučovací hodině. Žáci byli poučeni o BOZP v době mimořádného rozvrhu během maturit. číst více

Změna v organizaci školního roku 2014/15 ke dni 19. června 2015

V souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) oznamujeme změnu v organizaci školního roku 2014/15, který bude ukončen ke dni 19. 6. 2015 z důvodů rozsáhlé rekonstrukce budovy gymnázia. V tomto dni bude rozdáno vysvědčení. Žáci byli rovněž poučeni o BOZP. číst více

Organizace výuky ve dnech 15.4. a 16.4, 22.4. a 23.4. 2015

Připomínáme změny v rozvrhu výuky z důvodů organizace přijímacího řízení:
15. 4. - odložení zahájení rozvrhu na 10:20 h (filmové představení), předpokládané ukončení ve 12:30 h 
16. 4. - ředitelské volno
22. a 23. 4. - odložení zahájení rozvrhu na 10:20 h a dále podle rozvrhu
číst více

Úspěchy našich studentů

Koncem dubna se konaly další okresní a krajské soutěže, ve kterých byli naši studenti úspěšní. číst více

Okresní kolo biologické olympiády

Bio. ol. OK.jpgVážené kolegyně, vážení kolegové,
číst více

Exkurze kvarty do geoparku a podzemí

Geopark - DSCN6240.jpgDíky paní profesorce Řehákové, která vyučuje biologii, a naší třídní profesorce paní Zarachovské jsme měli možnost navštívit geopark. číst více

Kvinta na exkurzi v Temelíně

V pondělí 27. 4. navštívila kvinta jadernou elektrárnu Temelín.  číst více

Částečné zatmění

zatmění Slunce DSC_0042.jpgZe zhasnutí té obří nebeské žárovky si snad v dětství dělal srandu každý. Že zhasnout nejde? 
číst více

Informace o jazykovém pobytu v Anglii

flickr-4168168267-o_details_view.jpgV termínu 3. - 10. května 2015 se uskuteční každoroční jazykový pobyt pro studenty nižšího gymnázia - prima až kvarta. Letos navštívíme jazykovou školu v městečku Ilfracombe na západním pobřeží Anglie. číst více

Úspěchy našich studentů ve 3. čtvrtletí 2014/15

Velmi dobrých výsledků dosáhli naši studenti v okresních i krajských kolech různých předmětových olympiád. číst více

Nejsme lhostejní k týrání zvířat

Nedávno několik televizních stanic přineslo záběry z českých kožešinových farem, kde jsou zvířata chována v otřesných podmínkách. Mnoho pedagogů i žáků naší školy zasáhla tato situace natolik, že podepsali otevřený dopis ministru zemědělství. Více informací o této aktivitě získáte na dandova@gyri.cz. číst více

Turnaj ve volejbalu a přehazované

DSC_0185.jpgLetos jsme náš tradiční pololetní sportovní turnaj ve volejbale a přehazované posunuli kvůli rekonstrukci sportovní haly až na 1. duben. číst více

Exkurze do pivovaru a Klementina

Informace pro účastníky exkurze ze septimy a 3.A číst více

Třídní schůzky 15. 4. 2015

Informace o třídních schůzkách číst více

Úspěchy našich studentů v 1. pol. 2014/15

Šárka IMG_0425.jpg Úspěchy našich studentů v soutěžích. číst více

Částečné zatmění slunce

Dne 20. 3. 2015 se část 1. A a kvinty zúčastní exkurze na hvězdárnu Ondřejov za účelem pozorování částečného zatmění slunce. Odjezd je v 8:38 hodin ze zastávky autobusu "K železniční stanici" v Říčanech. Návrat je tamtéž, předpokládaný čas v 13:21 nebo 14:16. Vedoucí exkurze Pavel Hromas číst více

Klokan

Po prostudování pokynů k soutěži Matematický klokan proběhne soutěž v pátek 20. 3. 2015 dle následujícího harmonogramu: vyšší G - od 7:00 do 8:30 hodin a nižší G - 1.a 2. vyučovací hodinu. Žáci vyššího G se přihlásí u vyučujících matematiky, žáci nižšího G budou soutěžit všichni. číst více

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o výsledcích voleb do školské rady. Při volební účasti téměř 68 % oprávněných voličů byli jako zástupci zvolení Ing. Václav Steinhaizl (79,39 % hlasů) a Ing. Jiří Jančík (74,56 % hlasů). Děkujeme Vám za Váš zájem a účast!
Přípravný výbor voleb školské rady
číst více

Info pro rodiče našich budoucích studentů

Dovolujeme si připomenout, že v pátek 6. 3. 2015 bude škola uzavřena z důvodu ředitelského volna, a proto nebude možné doručit v tento den přihlášky ke studiu osobně. Během jarních prázdnin provoz školy omezen nebude. číst více

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
dovolujeme si připomenout, že v úterý 3. 3. 2015 na našem gymnáziu proběhnou volby do školské rady
V pondělí 2. 3. 2015 Vaše děti obdrží hlasovací lístek spolu s orazítkovanou obálkou,
číst více

Ředitelské volno 6. 3. a 16. 4. 2015

Ředitelka školy oznamuje na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/20005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno ve dnech 6. 3. a 16. 4. 2015 a to z důvodů provozních a organizačních při zajištění chodu školy při školních akcích.

číst více

Nabídka seminářů na školní rok 2015/16

Nabídka seminářů číst více

Žáci devátých tříd, nebojte se testů!

Informace o přihláškách na Gymnázium, Říčany. číst více

LVK 2015

V5 a C1 - 15. - 21. 2. 2015 (neděle až sobota)
Odjezd v neděli 15. 2. 2015 v 9:00 hod od gymnázia, sraz účastníků v 8:45 hod. Návrat 21. 2. 2015 mezi 15:00 a 16:00 hod.

V2 - 21. - 27. 2. 2015 (sobota až pátek)
Odjezd v sobotu 21. 2. 2015 v 10:00 hod od gymnázia, sraz účastníků v 9:45 hod. Návrat 27. 2. 2015 mezi 13:00 a 14:00 hod.
číst více

Maturitní ples 2015

Leták číst více

Výměnný pobyt Mainz 8. 2. - 13. 2. 2015

odjezd: neděle 8.2.2015 23:00 ÚAN Praha Florenc, sraz účastníků je ve 22:30 hod na Florenci v nové vstupní hale

návrat: pátek 13.2.2015 6:30 ÚAN Praha Florenc
číst více

Fond Sidus

Získali jsme certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus číst více

Bazárek aneb studenti pomáhají

Bazárek DSC_0811.jpgStává se již tradicí, že v předvánočním čase pořádají naši studenti pod vedením pí prof. D. Dandové dobročinný "Bazárek", jehož celý výtěžek je určen na podporu vybraných psích útulků. číst více

Akademie věd ČR na našem gymnáziu

AV ČR n.jpgI poslední den ve škole byl mimořádný! Naše gymnázium totiž uvítalo mladé vědce z Astronomického ústavu AV ČR, kteří formou popularizačních přednášek seznámili žáky maturitních a předmaturitních ročníků s taji vesmíru, číst více

Koncert Na schodech

„Vánoční koncert“ DSCN5895.jpgV závěru roku jsme se mohli potěšit s uměleckými dovednostmi našich žáků, Byl to opět zážitek, na který se nezapomíná. číst více

Konec 1. pololetí školního roku 2014/15

Ve čtvrtek 29.1.2015 bude probíhat výuka dle rozvrhu 1. - 4. vyučovací hodinu, následující hodinu bude rozdáno vysvědčení za 1. pololetí. Výuka bude končit po 5. vyučovací hodině.

ZŘŠ
číst více

Zkrácená výuka 27. 1. 2015

V úterý 27. 1. 2015 je z důvodu konání pedagogické rady zkrácena výuka do 13:15 hod. číst více

Změny v rozvrhu

Od středy 14. 1. 2014 je z personálních důvodů změněn rozvrh hodin. Začátek a konec výuky zůstává ve všech třídách stejný. Nový rozvrh naleznete v levém sloupci. číst více

Den otevřených dveří

Ve středu 11. 12. 2014 se na našem gymnáziu již tradičně uskutečnil "Den otevřených dveří". Gymnázium bylo přístupné veřejnosti, budoucím uchazečům o studium i jejich rodičům. Další den otevřených dveří se uskuteční 28. 1. 2015, přijďte se podívat na dopolední výuku nebo na stanoviště zajímavých vzdělávacích aktivit žáků - POZVÁNKA 28.1.2015.  číst více

Vánoční Norimberk

DSCN4593.jpgV úterý 16. 12. 2014 se studenti sexty a druhého ročníku zúčastnili již tradiční předvánoční exkurze do Německa. V letošním školním roce byl na programu Norimberk, jehož návštěva je zdokumentována ve fotogalerii. číst více

Novoroční přání

novorocenka.jpgNovoročenka číst více

Čertovský rej kvintánů

čertii (2).jpgČert a Mikuláš. Jedna z nejkrásnějších českých tradic, jíž se každoročně obává spousta malých a mnohdy i dospělých. číst více

Exkurze primy do NTM v Praze

Informace o exkurzi naleznete zde. číst více

Vánoční exkurze - Norimberk

Informace o exkurzi naleznete zde. číst více

Termíny pololetních testů

Zde jsou uvedeny termíny plánovaných pololetních testů v měsíci lednu 2015 před klasifikací za 1. pololetí školního roku 2014/15.  číst více

17. ročník soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“

025.jpgDne 5. 12. 2014 se studentky našeho gymnázia zúčastnily finále 17. ročníku Pokustóna. číst více

Národní technické muzeum v Praze

Exkurze do Národního technického muzea v Praze se koná ve středu 10. 12. 2014. Začátek exkurze je v Praze na Hlavním nádraží v 9:15 hodin u Burger King, konec tamtéž odpoledne kolem 14:00 hod. Vezměte si s sebou peníze na vstup - 50,-Kč, doklad o studiu (ISIC), svačinu a jízdní doklady, příp. jízdenky zakoupené předem a platné na cestu tam a zpět.
Pedagogický doprovod - Pavel Hromas, Eva Vláčilová
číst více

Provoz školy

Provozní řád školy byl zveřejněn na našem webu v sekcích "Kontakty", "O škole/Současnost" a "Dokumenty". číst více

Exkurze do Ústavu experimentální medicíny AV ČR

Foto ÚEM dř DSCN5386.jpgV jedné z budov rozlehlého areálu různých vědeckých ústavů v Ústavu experimentální medicíny se uskutečnila, námi se smíšenými pocity očekávaná, exkurze. číst více

Exkurze V4 a V6

Studenti kvarty a sexty v rámci výuky ČJL navštíví 27. 11. 2014 veřejnou generální zkoušku nově připravovaného představení Divadla v Dlouhé. Představení s názvem 407 gramů z Bohumila Hrabala bude mít premiéru tentýž den večer. Pedagogický doprovod zajistí PhDr. Zarachovská, RNDr. Beránková a Mgr. Řeháková. číst více

Vánoční výlet sekundy

Výlet se uskuteční 3. 12. 2014. Sraz v 9:15 hodin na Hlavním nádraží v Praze. Na programu je návštěva Benediktini v srdci Evropy ve Valdštejnské jízdárně, procházka vánoční Prahou se zaměřením na architekturu a zastávka u vánočních trhů. S sebou 20,- Kč na vstupné, Opencard (případně drobné na jízdenky), svačinu, pití a přiměřené kapesné. Předpokládaným konec akce mezi 13.00 a 14:00 hod. na hlavním nádraží. číst více

Langweilův model

Exkurze číst více

Den latiny

V úterý 25.11. 2014 se uskuteční exkurze studentů latiny V6 a C2. Sraz bude na Hlavním nádraží v Praze v 9:30 hodin. Poté se přesuneme na hlavní budovu FF UK na Palachově náměstí, kde se zúčastníme vybraných přednášek v rámci akce Den latiny. Následně se vydáme na Karlův most za studiem latinských nápisů. Exkurze bude ukončena na hlavním nádraží mezi 13:30 - 14:00 hod. číst více

Dokládání důvodů nepřítomnosti žáka ve vyučování

Žádáme zákonné zástupce žáků nebo zletilé žáky, aby důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování podle odstavce 3.2.1 Školního řádu bylo uskutečňováno výhradně emailovou komunikací v doméně gyri.cz např.: prijmeniucitele@gyri.cz nebo telefonicky na sekretariátu školy +420 323 60 20 46. číst více

Turnaj 17. listopadu

2.jpgBasketbalový turnaj 17. listopadu číst více

pIšQworkaření v Říčanech

Turnaj v piškvorkách číst více

Exkurze v Ústavu experimentální medicíny

V pátek 14. 11. 2014 se žáci, kteří navštěvují seminář biologie, zúčastní exkurze v rámci dnů AV ČR v Ústavu experimentální medicíny v Praze. Sraz žáků a začátek exkurze je v 10:00 hodin ve stanici metra C Budějovická. Ukončení exkurze a rozchod bude mezi 12 - 13 hod. před budovou ÚEM. číst více

Exkurze do botanické zahrady

Ve středu 12. 11. 2014 se žáci sexty zúčastní exkurze do botanické zahrady v Tróji. Sraz žáků je v 9.10 hod. na konečné autobusu 112. Začátek exkurze je v 9:30 hod. ve skleníku Fata Morgana. Vstupné 70,-Kč. Ukončení exkurze a rozchod bude opět na konečné autobusu u ZOO mezi 12 - 13 hod. číst více

Třídní schůzky 12. 11. 2014

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 12. 11. 2014 od 17:00 hodin. Program začne v aule informacemi ředitelky školy o novinkách a průběhu školního roku 2014/15.
číst více

Dny otevřených dveří

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
ředitelka školy a pedagogický sbor ve spolupráci s žáky vás srdečně zvou na Dny otevřených dveří, které se budou konat 11. 12. 2014 a 28. 1. 2015 v době od 8:20 do 17:00 hodin.
číst více

Vyšlo v Kurýru

EO 4772.jpgČlánky v Kurýru číst více

Fotbalový Coca-Cola Cup

Tým Gymnázia Říčany se zúčastnil 13. ročníku celonárodní fotbalové soutěže Coca-Cola Cupu a postupuje do dalšího kola. Gratulujeme. 
V dalším kole se tým našeho gymnázia umístil na druhém místě a dále nepostupuje.
číst více

Turnaj Coca-cola Školský pohár - kopaná 1. kolo

Termín konání: úterý 4. 11. 2014
Místo: MFK Dobříš, stadión V Lipkách
Sraz hráčů je v 6:15 hod. v Říčanech na železniční zastávce. Návrat do Říčan kolem 17:00 hodin.

číst více

Exkurze do Anatomického ústavu a Hrdličkova muzea

V pátek 31. 10. 2014 se studenti 4.A zúčastní exkurze do Anatomického ústavu a Hrdličkova muzea v Praze. Sraz žáků a začátek exkurze je v 8:50 hodin před vchodem do Anatomického ústavu na Karlově náměstí. Od žáků bude vybírán poplatek 100,- Kč, který bude hradit vstupné a komentované prohlídky. číst více

Exkurze do VE Štěchovice

Kvarta se ve středu 22. 10. 2014 zúčastní exkurze do vodní elektrárny Štěchovice. Odjezd od školy je v 8:30 hod a předpokládaný návrat ke škole je ve 13:00. Exkurze bude ukončena před školou. Pedagogický dozor: RNDr. Marcela Beránková a Mgr. Pavel Hromas číst více

Zkrácená výuka v pondělí 13. 10. 2014

V pondělí 13. 10. 2014 bude vyučování končit po 5. vyučovací hodině z důvodu školení. Třídy V5, V6, C1 a C2 se 5. vyučovací hodinu zúčastní přednášky v aule, která může trvat i část 6. vyučovací hodiny. číst více

Adaptační kurz 2014

IMG_7906.jpgVe dnech 24. - 26. 9. 2014 jsme se zúčastnili adaptačního kurzu ve Zbraslavicích. Po příjezdu na nás ihned čekaly aktivity, díky kterým jsme se seznámili s instruktory a postupně i s novými spolužáky. číst více

Exkurze 4. A

6. 10. 2014 se uskuteční exkurze 4. A na soudní líčení. Exkurze bude zahájena v 8.30 hodin před Justičním areálem Na Míčánkách, kde bude kolem 13. hodiny ukončena. 

 Mgr. Petra Janovská.
číst více

Zkrácená výuka v úterý 30. 9. 2014

V úterý 30. 9. 2014 bude z důvodu školení výuka ukončena po 5. vyučovací hodině. číst více

Exkurze do zoo

V pondělí 29. 9. 2014 se žáci septimy a 3. A zúčastní exkurze do pražské zoologické zahrady. číst více

Poznávací exkurze v Bavorsku

B 0.jpgV týdnu od 15.9. se studenti našeho gymnázia zúčastnili poznávací exkurze do Bavorska. Během pěti dní navštívili postupně Bamberk, Mnichov a Füssen. číst více

Třídní schůzky primy a 1.A

V úterý 16. 9. 2014 se budou konat v aule od 16:30 hod třídní schůzky pro rodiče žáků primy a 1.A. číst více

Informace o exkurzi do Bavorska

Informace číst více

Poznávací cyklistický kurz

Ve čtvrtek 4. 9. 2014 se uskuteční cvičné jízdy. Každý účastník bude mít kolo, helmu a patřičné sportovní oblečení a vybavení. číst více

Rozvr hodin na školní rok 2014/15

Rozvrh ke stažení číst více

Burza učebnic

Burza proběhne ve středu dne 3. 9. 2014 od 14:30 hod ve třídě 3.A v přízemí školy. číst více

Změna zvonění od školního roku 2014/15

Pedagogická rada rozhodla o změnách v časovém rozvrhu hodin.
První zvonění bude v 8:15 min.
1. hodina 8:20 -  9:05
2. hodina 9:15 - 10:00
3. hodina 10:20 - 11:05
4. hodina 11:15 - 12:00
číst více

Návštěva studentů z Mainzu

Fotografie-0038.jpgV červnu navštívila naše gymnázium skupina německých žáků z partnerského gymnázia v Mainzu. číst více

Učebnice pro vyšší gymnázium na školní rok 2014/15

Kvinta a 1. ročník číst více

Vodácký kurz

Sraz účastníků v pondělí 16. 6 . 2014 v 8:30 h před školou; odjezd autobusem v 9:00 h. Před odjezdem je nutné odevzdat lékařské potvrzení a bezinfekčnost, bez těchto dokladů není účast na vodáckém kurzu možná. Návrat v sobotu 21. 6. 2014 ke gymnáziu mezi 13:00 h a 14:00 h. číst více

Pozvánka pro budoucí 1. ročníky

Vážení rodiče a budoucí žáci prvních ročníků čtyřletého i osmiletého studia,
zveme Vás na společnou informační schůzku, která se bude konat dne 24. 6. 2014 od 16:00 hodin v aule gymnázia a poté ve třídách s třídními učiteli.
číst více

Třicetiletá válka na Gymnáziu, Říčany

V pátek 20. 6. 2014, v pondělí 23. 6. a úterý 24. 6. od 9:00 do 15:00 hodin se školy i veřejnost mohou seznámit s dobovými vojenskými událostmi, zbraněmi, způsoby i nezpůsoby z období třicetileté války na školní zahradě Gymnázia, Říčany. číst více

Rozpis pololetních testů

Rozpis číst více

Mimořádný úspěch našich studentek v SOČ

SOČ_1260.jpgV úterý 24. dubna se na SPŠS a OA konal 36. ročník Krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ).  číst více

Divadlo

Divadlo_0234.jpg(5x + 5y) Co si pod tím představíte? Většině z vás se pravděpodobně vybaví děsivá matematická úloha. Ale v tomto případě jde a vystoupení dramatického kroužku a pěveckého sboru Gymnázia, Říčany. číst více

Natáčení Zázraků přírody

Zázraky přírody.jpgV sobotu 26. 4. 2014 byli studenti a profesoři Gymnázia, Říčany pozváni na natáčení pořadu České televize Zázraky přírody, jehož protagonistou je starosta města Říčany Vladimír Kořen. číst více

Návštěva muzea – výstava „Obojživelníci“

Obojživelníci s primou_1405.jpgVítaným zpestřením každodenní výuky jsou pro žáky návštěvy různých výstav, muzeí či jiných předmětových exkurzí. číst více

Exkurze do pivovaru

Pivovar.jpgPočátkem dubna navštívily třídy 3.A a septima Pivovar U Fleků, který v letošním roce slaví již 515 let od svého založení, a národní knihovnu Klementinum. číst více

Výsledky přijímacího řízení

Vážení zákonní zástupci a uchazeči o přijetí ke vzdělávání na našem gymnáziu, čtěte prosím v sekci Přijímací řízení podrobnosti o nahlížení do spisu a vydání rozhodnutí včetně zveřejněných výsledků přijímacího řízení.  číst více

Exkurze do JE Temelín (třída V5 a část třídy V6) – 16. dubna 2014

Ve středu dne 16. dubna 2014 se koná exkurze do JE Temelín.
Odjezd od školy: v 845 hodin
Návrat ke škole: kolem 1700 hodin
Pedagogický dozor: Marcela Beránková, Jana Uhlíková

číst více

Školní kolo SOČ 25. 3. 2014

Výsledková listina  číst více

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 9. 4. 2014 od 16:30 hodin. Program začne přímo ve kmenových učebnách, kde Vás třídní učitel seznámí se studijními výsledky žáků a jejich chováním, s nejdůležitějšími organizačními záležitostmi a se změnou školního řádu. Předpokládaný konec bude v 18:00 hodin. U třídního učitele bude též možno zaplatit příspěvek 1000,-Kč do Rady rodičů při škole.
číst více

Okresní kola biologické olympiády kategorie C a D

DSC_1364.jpg26. 3. 2014 proběhlo na naší škole okresní kolo biologické olympiády kategorie C.
číst více

Změna školního řádu s platností od 20.3.2014

Upozorňujeme žáky a jejich rodiče/zákonné zástupce na změnu školního řádu schválenou Školskou radou a platnou od 20.3.2014. Změny zvýrazněny zdečíst více

LVK Sekunda

Odjezd od školy v neděli 16. 3. 2014 v 9:00 hod, sraz účastníků v 8:45 hod. Návrat v sobotu 22. 3. 2014 mezi 13:00 a 14:00 hod. číst více

Aktuální informace k LVK od 10.3.2014

M20140310_151905.jpgFOTKY z 1. až 4. dne lyžařského výcviku.  číst více

Rekonstrukce ulice Štefánikova - Rýdlova v Říčanech

image002.png Vážení rodiče, vedení města Říčany by Vás chtělo informovat o kompletní rekonstrukci ulic Štefánikova a Rýdlova, která bude probíhat od 3. března až do září tohoto roku. číst více

Volejbalový turnaj 26. 2. 2014 - omezení výuky

Z důvodu konání sportovního dne bude na naší škole omezena výuka. Nižší gymnázium skončí po 12:00 hodině a vyšší a 4-leté po 13:00 hodině.
Pozvánka číst více

Oznamujeme plánovaná ředitelská volna

Ředitelka školy oznamuje na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů  ředitelská volna v následujících dnech: 28. 2., 22. 4. a 23. 4. 2014 z těchto důvodů:
dne 28. 2. z důvodů organizačních a plánované opravy kotelny s nezbytnou odstávkou vody a ve dnech 22. - 23.4. z důvodů organizačního zvládnutí přijímacího řízení. 
číst více

Sbírka na Fond Sidus

Sidus.jpgFond Sidus uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus, o.p.s.
číst více

Nabídka seminářů pro školní rok 2014/15

Semináře číst více

Maturitní a imatrikulační ples 2014

Maturitní a imatrikulační ples letošních maturantů a prvních ročníků se bude konat 27. 02. 2014 v Národním domě na Vinohradech. Srdečně zveme. číst více

Den otevřených dveří 29.1.2014

DSC_0127.jpgVe středu proběhl na naší škole den otevřených dveří. Zájemci z řad rodičů i žáků ZŠ si prohlédli školu, navštívili vyučovací hodiny a zúčastnili se aktivit, které si pro ně připravili studenti i pedagogové.
číst více

Lyžařský kurz


Co si vzít na LVK?  číst více

Doručování přihlášek na přijímací řízení

Žádáme o doručování přihlášek na přijímací řízení do 15.3.2014 poštou na adresu: 

Gymnázium, Říčany
Komenského nám. 1/1280
Říčany 251 01

V případě osobního doručení dodržte prosím následující úřední hodiny: každý všední den mimo dny ředitelského volna (28.2.) a jiná mimořádná volna: od 7:30 do 8:30 h nebo 15:00 - 16::00 h. V pondělí a ve středu je doba prodloužena do 18 h. 
číst více

APDT parkour - mimoškolní spolupráce

17144_1_1.jpg
http://kulturistika.ronnie.cz/c-17144-iva-mrackova-ant-parkour-deadly-team-ricany.html číst více

Exkurze septimy a 3. A

Dne 29. 1. 2014 se třídy septima a 3. A zúčastní exkurze na Gaudeamus (veletrh pomaturitního vzdělávání) na Výstavišti v Praze Holešovicích. Sraz je v 9.00 hodin před hlavním vchodem, zde také bude exkurze ve 12.30 hodin ukončena.  Mgr. Petra Janovská

číst více

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 30. 1. 2014 bude vyučování pouze do 13:15 hod z důvodu rozdávání vysvědčení. číst více

Oznamujeme změnu čísla bankovního účtu

pro platby žáků nebo jejich zákonných zástupců na účet školy: 
107-1212240297/0100 Komerční banka
Zpráva pro příjemce (povinné pro identifikaci platby!): Příjmení_jméno_ZKRATKA akce
Zkratku akce zprávy pro příjemce sdělí vyučující, který platbu zadal, např.: LVK_V2, Anglie_C4 apod.
číst více

Lyžařské kurzy 2013/14

Změny v termínech jsou uvedeny v harmonogramu školy.
číst více

Veselé Vánoce

Novoroční a vánoční přání 2013.jpg
číst více

Vánoční koncert na schodech


Rádi bychom Vás pozvali na tradiční "Vánoční koncert na schodech" který se bude konat ve středu 18. 12. 2013 od 17:30 hodin v budově Gymnázia, Říčany. číst více

Síla lidskosti

Čtvrtek 21. listopadu 2013 nabídl větší části studentů gymnázia značně emocionální zážitek. Do Říčan zavítal dramaturg Zdeněk Tulis s dokumentárním filmem slovenského režiséra Matěje Mináče Síla lidskosti, číst více

RRPŠ


Vážení rodiče,
v sekci "Pro rodiče" naleznete odkazy na zápis z jednání Rady rodičů a na příjmy a výdaje Rady rodičů za školní rok 2012/13.
číst více

Řezno a Vídeň


Odjezd do Řezna 17.12. 2013 v 6:30 hodin, sraz v 6.15 a do Vídně v 6:00, sraz v 5.45 hodin.
číst více

O klobouk kouzelníka Pokustóna

Dne 6.12.2013 se soutěžící Magdaléna Kořenová a Kateřina Podlucká z primy, Kryštof Dorňák ze sekundy a Daniel Tichý z tercie zúčastnili finále 16. ročníku soutěže  „O klobouk kouzelníka Pokustóna“, číst více

Exkurze 4.A

Dne 9. 12. 2013 se třída 4. A zúčastní exkurze na soudní líčení v rámci projektu Soudci do škol. Sraz je v 8.30 hodin před vchodem do Justičního areálu Na Míčánkách, zde také bude exkurze kolem 13. hodiny ukončena.          Mgr. Petra Janovská

číst více

Pozvánka na Den otevřených dveří

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
ředitelka školy a pedagogický sbor ve spolupráci s žáky vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se uskuteční 4.12.2013.
číst více

Exkurze oktávy

Dne 2. 12. 2013 se třída oktáva zúčastní exkurze na soudní líčení v rámci projektu Soudci do škol. Sraz je v 8:30 hodin před vchodem Justičního areálu Na Mičánkách. Zde také bude exkurze kolem 13. hodiny ukončena. Mgr. Petra Janovská číst více

Informace z třídních schůzek

Vážení rodiče a žáci, 
po konání třídních schůzek dne 13. 11. 2013 vám poskytujeme v příloze informace prezentované v aule, zejména zde uvádíme kontakty, které si nejčastěji žádáte. 
číst více

První schůze Žákovského zastupitelstva města Říčany a volba starosty

Anežka Kabátová DSC_0546.jpg
Ve čtvrtek 7. 11. 2013 se konala v budově MěÚ v Říčanech za přítomnosti pana starosty V. Kořena první ustavující schůze Žákovského zastupitelstva města Říčany.
číst více

Basketbalový „Turnaj 17.listopadu“

holky basket.jpg
Již přes 50 let každoročně pořádáme k výročí 17. listopadu turnaj v basketbalu. číst více

Středočeské kolo Ekologické olympiády

256B9E63.jpg
Družstvo studentů ve složení Z. Gašparínová, p. Porschová (oktáva) a M. Barták (kvarta) reprezentovalo naši školu 20. -21. 9. 2013 ve středočeském kole Ekologické olympiády,
číst více

Projekt Ekostopa školy

V květnu 2013 se naše škola zapojila do projektu “Ekostopa školy”, projektu podporovaného MŠMT, vedeného Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj o.s., TIMURem. číst více

Projekt Comenius oceněn

Turecká část našeho projektového týmu Comenius Regional Treasure Hunt in Europe 2011-2013 převzala ocenění od Turecké národní agentury pro evropské programy. Z mnoha projektů COMENIUS, kterých se turecké školy účastnily, byly vybrány dva nejlepší. číst více

Suplování uvedené v systému Bakaláři

Aktuální informace k suplování naleznete v systému Bakaláři. Výpisy jsou následně uváděny pro přehled také na webových stránkách školy v části Suplování, tyto výpisy však mohou být z organizačních důvodů při změnách v rámci daného dne změněny či opožděny, proto jsou žáci povinni sledovat změny v suplování především v systému Bakaláři a na nástěnce školy u sborovny.  číst více

Mimořádné přerušení výuky dne 11.11.2013 ve 12 h

Informujeme o mimořádném přerušení výuky z důvodů odstavení dodávky elektrického proudu. Žáci byli poučeni o své bezpečnosti (BOZP) a povinnosti informovat neprodleně rodiče o vzniklé situaci. 

Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D.
číst více

Exkurze do zoo 11. 11. 2013

V pondělí se žáci septimy a 3. A zúčastní exkurze do pražské zoo. Sraz žáků a začátek exkurze je v 9:00 hod před hlavním vchodem do zahrady. 
číst více

Třídní schůzky 13. 11. 2013

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 13. listopadu 2013 od 16:45 hod. Program začne v aule informacemi ředitelky školy o novinkách a průběhu školního roku 2013/14. Těšíme se na Vaši účast.

Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. 
číst více

Expedice Silvretta 2014

Tak jako každý rok se s námi můžete o jarních prázdninách od 1.3 do 8.3.2014 vypravit na hory.
číst více

Bezlepková dieta ve školní jídelně

Ředitelka školy také touto cestou děkuje vedení školní jídelny J+J s.r.o, která vyhověla požadavku pro bezlepkovou dietu dvěma žákům naší školy.  číst více

Havárie vody 15. 10. 2013

Z důvodu havárie vody byla dnes ukončena výuka ve 14:20 hod. 

Zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Marcela Beránková
číst více

Vážení rodiče a studenti,

Vážení rodiče a studenti,

z důvodu dalšího zvýšení komfortu a rychlosti našich WWW stránek pro Vás a Vaše děti, budeme provádět během podzimních prázdnin úpravy webu.

číst více

Adaptační kurz primy a 1.A září 2013

DSCN2778.JPGŽáci primy a prvního ročníku se zúčastnili třídenního adaptačního kurzu ve Zbraslavicích.

číst více

Parkour Freerun Jam na Gymnáziu

V sobotu 21.září 2013 proběhl již IV. ročník P&F Jam Říčany 2013. 
Článek v tisku: http://praha.idnes.cz
číst více

Třídní schůzky pro rodiče studentů Primy a 1.A

Ve úterý 17. 9. 2013 se od 17:00 hod. konají v aule třídní schůzky rodičů žáků Primy a 1.A. Poté schůzky pokračují ve třídách. číst více

Čipový systém a nahrání kreditu

Prosíme všechny žáky, kteří tak ještě neučinili, aby si co nejdříve u vedoucí školní jídelny aktivovali svůj čip určený nejen pro vstup do školy, ale i pro nákup obědů ve školní jídelně či občerstvení ve školním bufetu.  číst více

E-mailové adresy pro žáky

V rámci využívání služeb Google Apps, jsme od letošního školního roku 2013/14 přiřadili e-mailové adresy s doménou GYRI.CZ také žákům. Po dobu svého studia budou žáci mít možnost snáze komunikovat se školou.  číst více

Školní jídelna

Z provozních důvodů bude školní jídelna vařit od pondělí 9.9.2013. V týdnu od 2. do 6.9.2013 bude v provozu školní bufet. Děkujeme za pochopení. 

Zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Marcela Beránková
číst více

Začátek školního roku

Vážení rodiče a studenti,
vítám vás srdečně v novém školním roce 2013/14 a přeji studentům úspěšné studium. 
Omlouváme se za nefunkčnost webových stránek školy v období prázdnin a konce šk. r. 2012/13, více čtěte v novinkách níže. 

Novinky pro školní rok 2013/14:
číst více

Rozvrh 2013/14

Zde naleznete rozvrh všech tříd na školní rok 2013/14 číst více

Seznam učebnic pro školní rok 2013/14 pro vyšší gymnázium

Kvinta a 1. ročník číst více

Informace pro rodiče o páteční exkurzi 2.A a 3.A

V pátek 10.5.2013 jedou třídy 2.A a 3.A na Den otevřených dveří na observatoř Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Začátek exkurze a sraz účastníků je v 9:30 na náměstí v Ondřejově. Ukončení exkurze a rozchod je tamtéž v cca 12 hodin. Žáci se na místo srazu a z místa rozchodu dopraví sami. Pavel Hromas číst více

Informace pro kvartu "Angličtina v zoo" - ZRUŠENO!

V pondělí 10. 6. 2013 se studenti kvarty zúčastní akce "Angličtina v zoo". Sraz na nádraží v Říčanech v 8:10. Odjezd bude v 8:26. Návrat domů předpokládáme kolem 15:00. Studenti do 15 let si zakoupí dvě 20,-Kč PID jízdenky a starší za 40,-Kč. číst více

Pozvánka na informační schůzku

Vážení rodiče a budoucí žáci 1. ročníků, zveme Vás na společnou informační schůzku, která se bude konat 25. června 2013 od 16.00 hodin v aule gymnázia a poté ve třídách s třídními učiteli. číst více

Rozpis pololetních písemných prací červen 2013

číst více

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku 8letého gymnázia

v náhradním termínu konání zkoušky ze dne 6.5.2013. Podrobnější informace zde -> číst více

Maturitní vysvědčení

Maturitní vysvědčení bude slavnostně předáno ve čtvrtek 6. 6. 2013 ve 14:00 v aule naší školy. Srdečně zveme i rodinné příslušníky maturantů. číst více

Informace o vodáckém kurzu 2013

Vážení rodiče, Z důvodu povodní se ruší vodácký kurz v termínu 17. – 22. 6. 2013. Žákům byly nabídnuty 2 možnosti náhrady – kurz pobytu v přírodě ve stejném termínu nebo náhradní termín vodáckého kurzu 2.9. -6.9.2013. Většina žáků se přiklonila k náhradnímu termínu v září. číst více

Mimořádné ředitelské volno od 3. 6. do 5. 6. 2013

Nástup do školy pro žáky a pedagogy platí dne 6. 6. 2013. Ostatní zaměstnanci v omezeném provozu nastupují dne 5. 6. a zajistí ve zkráceném režimu pracovní doby nezbytnou přípravu na chod školy dne 6. 6. 2013. číst více

Přednáška Peru - Bolívie

V úterý 15. listopadu v 19 hodin se na naší škole uskutečnila přednáška Mgr. Martiny Buriánkové. číst více

První společná akce 1. A aneb „Spaní ve škole“

Pro většinu z nás bylo přijetí do gymnázia vytouženým snem, ale první den jsme vstupovali do školy s obavami, co nás vlastně čeká. číst více

Smutná zpráva a poslední rozloučení

číst více

Dny otevřených dveří na observatoři Ondřejov 10.5.2013

Dovolujeme si Vás a Vaše žáky srdečně pozvat na Dny otevřených dveří na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, které se konají tento víkend, od pátku 10. do neděle 12. května, vždy od 9 do 17 hodin. V pátek a v sobotu navíc večer doprovodný program. Vše zdarma. číst více

Úřední deska

E-maily

Vstup pro žáky a učitele do domény GYRI.CZ, admin kontakt: help[zavináč]gyri.cz

E-learning Moodle

Digitální učební materiály pro žáky, admin kontakt: moodle[zavináč]gyri.cz

Dokumenty

Školní vzdělávací program, harmonogram šk. roku...

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti školy a hospodaření

Spolupracujeme


Události

září23
Teambuilding V5
září16
Adaptační kurz 1. ročníků
září01
Zahájení školního roku
srpen27
Komisionální zkoušky