Studium pro
budoucnost

na moderní škole
25.11.

Srdíčkové dny

V rámci veřejné sbírky "Srdíčkové dny" , kterou provozuje Obecně prospěšná společnost Život dětem na gymnáziu probíhá prodej sbírkových předmětů. Prodejci jsou studenti ze třídy  C3 - Čeněk Rejšek, Apolena Ponížilová, Kilián Smetánka a Zuzana Müllerová. Zakoupit si můžete plastové klipy- srdíčka, barevné propisovačky, stylusy, přívěsky s baterkou, přívěsky se žetonem do nákupních vozíků, hlavolamy. Ceny se pohybují do 30 do 40 Kč. Zakoupením uvedených předmětů pomůžete nemocným dětem.


21.11.

Exkurze v rámci výuky NEJ (Leipzig / Lipsko, SRN)

Milí žáci,

v rámci výuky NEJ, jako druhého cizího jazyka, organizuje naše škola v úterý 20.12.2022 jednodenní exkurzi do německého Lipska. Exkurze se mohou účastnit všichni němčináři, dokud nebude naplněna kapacita 45 účastníků. Na programu máme jak návštěvu památníku Bitvy národů, vedenou prohlídku centrem města a návštěvu muzea J.S. Bacha, tak samozřejmě i návštěvu vánočních trhů, které nám všem příjemně navodí vánoční atmosféru. Přihlášení a platbu částky 700,-- Kč je nutné uskutečnit nejpozději do středy 30.11.2022 (vše uvedeno v přihlášce). Účastník je závazně přihlášen, pokud odevzdal přihlášku a škola obdržela účastnický poplatek na účet školy - obě tyto podmínky musí být splněny zároveň. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na dvorakova@gyri.cz nebo vetrovska@gyri.cz

 

Mgr. Martina Dvořáková a Mgr. Marta Větrovská 

Závazná přihláška (soubor pdf)

07.11.

Ředitelské volno 18.11.2022

Ředitelka školy vyhlašuje na základě §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (“školský zákon”) v aktuálním znění a §2 odst.5 vyhlášky 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v aktuálním znění na 18. listopadu 2022 (pátek) volný den z organizačních důvodů.

07.11.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás pozvali na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 16.11. od 17.00 hod.
Program:
17:00 - 17:30 informace ředitelky školy v aule
17:30 - schůzky jednotlivých tříd
poté - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími
19:00 - ukončení 

Těšíme se na shledání
Gymnázium Říčany

24.10.

PYTHAGORIÁDA pro 6. - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, OBLAST "JIH"

Organizátor: Gymnázium Říčany, p.o., Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany

 Status: okresní kolo soutěže - oblast "JIH" 

Termín:     6. -9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií: 22. 11. 2022

Místo konání: Gymnázium Říčany, p.o., Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany 

Přesnější údaje zveřejníme podle počtu soutěžících nejpozději týden před konáním soutěže.

Propozice

Účastí v soutěži žák, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s podmínkami organizačního řádu soutěže a zavazuje se jimi řídit a dále souhlasí: 

• pro potřeby organizačního zajištění soutěže s uvedením jména, příjmení, roku narození a emailu žáka, názvu a adresy navštěvované školy, 

• ve zveřejněných výsledkových listinách s uvedením jména, příjmení, umístění žáka, názvu a adresy navštěvované školy.

Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 9 a více bodů. Po skončení školního kola soutěže, nejpozději 4.11. 2022, odešle škola e-mailem (na adresu koukolova@gyri.cz) výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů a úplnou adresou školy. Přihlášky do okresního kola poslané po termínu nebudou akceptovány! 


výsledková listina  


Kritérium postupu:

Do okresního kola postupuje úspěšný řešitel školního kola s největším počtem bodů z každé zapojené školy. O dalších postupujících rozhodne okresní komise dle místních podmínek. Seznam žáků pozvaných do okresního kola bude zveřejněn na webových stránkách školy. 

Povolené pomůcky soutěžících: psací a rýsovací potřeby. Kalkulačky ani tabulky nejsou povoleny. Není třeba brát přezůvky.

Informace k soutěži  www.pythagoriada.cz

Doprava: Soutěžícím ani pedagogickému doprovodu nebude proplaceno jízdné. 

Těšíme se na Vaši účast a děkujeme za spolupráci!

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu