Studium pro
budoucnost

na moderní škole
25.09.

Časopisy Hardware & Software

Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři. Před vámi leží, resp. spíš visí, exkluzivní završení práce žáků a žákyň “sexty” a “druháku” ročníku 2022/2023. Všechny články publikované v časopise Hardware & Software made by příslušná třída a skupina vznikly v rámci předmětu IKT – Informační a komunikační technologie. Žáci a žákyně časopis realizovali ve škole během druhého pololetí loňského školního roku. Výchozím bodem celého projektu bylo detailně popisné zadání. Rámcem byly konzultace s vyučující předmětu a vzájemné žákovské sdílení zkušeností. Trénink pro finální podobu výstupu byl završen prezentováním průběžné verze výsledků a zpětnou vazbou včetně sumativního hodnocení. S komplexním zadáním se vy, milí čtenáři a milé čtenářky, můžete seznámit hned na následujících stránkách. Ve stručnosti lze zadání popsat jako protnutí obsahové znalosti předložené v kvalitní a přehledné formě s atraktivně podaným a zároveň adekvátním žánrem.časopis Hardware a Software V6_22_23.pdf
časopis Hardware a Software C2 skupina 1_22_23.pdf
časopis Hardware a Software C2 skupina 2_22_23 .pdf
20.09.

Ředitelské volno 29.9.2023

Ředitelka školy vyhlašuje na základě §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (“školský zákon”) v aktuálním znění a §2 odst.5 vyhlášky 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v aktuálním znění na 29.9.2023 (pátek) volný den z organizačních důvodů.

31.08.

Školní rok 2023/24

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

vítáme Vás ve školním roce 2023/2024.

Co nás čeká první dny ve škole?

4.9. nástup do školy v 8.15, uvítání třídním učitelem

        odchod domů po 1. vyučovací hodině, obědy se nevydávají

5.9. třídnické hodiny, BOZP, seznámení se školním a klasifikačním řádem
       odchod domů po 4. vyučovací hodině, obědy zajištěny

Od 6.9. výuka dle rozvrhu

09.08.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2024

Gymnázium Říčany pořádá ve šk. roce 2023/2024 přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro

žáky 5. a 9. ročníků základní školy.

Termíny: úterý 15:30 – 17:40 nebo sobota 8:30 – 10:40 (vždy 60 min ČJ a 60 min MAT + 10 min

přestávka mezi jednotlivými bloky).

Cena: 4000,- Kč/pololetí (pololetí = 12 lekcí). 1. pololetí: září – prosinec, 2. pololetí: leden – březen

Přihlášení: pripravny_kurz@gyri.cz, specifikujte jméno a příjmení  uchazeče, o kterou úroveň (5. nebo 9. ročník) a o který kurz (úterý nebo sobota) máte zájem.

15.06.

Drážďany 2023

Informace k odjezdu do Drážďan:


začátek akce:    20.6.2023 v 6:30 sraz před budovou školy

odjezd:         6:45

konec akce:     20.6.2023 v cca 19:00 - 20:00 (bude upřesněno)


Nezbytné doklady:

  1. Cestovní doklad (platný OP nebo platný cestovní pas min. do 21.6.2023)

  2. Evropský průkaz pojištění (zdravotní karta pojištěnce - originál)


Nezapomeňte pravidelně užívané léky a léky užívané při akutních zdravotních potížích!


Dále s sebou:

jídlo a pití na celý den, kapesné dle uvážení (cca 20 eur), 4,5 euro (pokud možno přesně 🙏) na vstupné do Zwingeru, pohodlnou obuv

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu