Profesor Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd České republiky a nynější senátor, je od své prezidentské kandidatury v roce 2018 výraznou osobností české politiky. V rámci své veřejné činnosti se věnuje mimo jiné návštěvám středních škol, na kterých diskutuje s tamějšími studenty a profesory o nejrůznějších tématech, jako jsou školství, migrace, exekuce, ekologie, ale i dezinformace. I naše škola měla tu čest v pátek 11. října tohoto vzácného hosta spolu se dvěma jeho kolegy ze spolku Společně pro Česko přivítat.

Před samotnou besedou na gymnáziu probíhaly velké přípravy. Vše muselo být perfektní; z řad studentů byli vybráni dva odvážlivci, kteří celou debatu povedou, ostatní studenti se zabývali přípravou podkladů a otázek... 

Kolem páteční desáté hodiny napětí vyvrcholilo. Studenti dvou posledních ročníků vyššího gymnázia se začali pomalu přesouvat do auly, kam se za chvíli dostavil i samotný host doprovázený paní ředitelkou a písní Gaudeamus igitur , kterou zazpíval školní sbor. Po krátkém úvodu se již moderátoři zhostili své role a beseda mohla začít.

Na otázky moderátorů a publika odpovídal profesor Drahoš ochotně a s vtipem, čímž si dokázal udržet pozornost všech posluchačů. Každý z nás si z dvouhodinového posezení v aule odnesl mnoho nových poznatků - jak o životě samotného hosta (o jeho studiu, vědecké kariéře, patentech...), tak o aktuálních problémech, jimiž se spolek Společně pro Česko zabývá.

Tímto bychom chtěli jménem studentů Gymnázia Říčany poděkovat profesoru Drahošovi a jeho týmu za návštěvu.

L. Píryová a N. D. Najdenova, oktáva


Aktualita vložena 20.10.2019 Mč
19-20-drahos1.JPG
19-20-drahos2.JPG
19-20-drahos3.JPG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu