Návštěva Institutu Cervantes

Ve středu 5. 6. 2019 vybraní studenti V5, V6 a C3 navštívili španělský Institut Cervantes v Praze a zúčastnili se komentované prohlídky celého areálu. Institut Cervantes je nejvýznamnější světovou institucí zabývající se výukou španělštiny a současně přispívá k šíření kultury španělsky mluvících zemí.

Aktualita vložena 28.6 (Mč)


This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu