26.3. rs@gyri.cz v 14:30 h

Vážení, snažíme se vylepšit naši výuku na dálku pomocí G Suite pro vzdělávání, jehož nástroje používáme již mnoho let a teprve nyní oceníme kompletní sadu aplikací. Nově jsem povolila "nahrávání" k námi používané aplikaci Meet pro videokonference (virtuální schůzky). S tím souvisí informovaný souhlas a také opatření proti i případným jiným nahrávkám obrazovky. Poučení je uvedeno v týdenním plánu včetně odkazu na školní řád v případě nedovoleného publikování. 

Tato poučení budou provádět opakovaně také vyučující a třídní učitelé. Věřím v pozitivní přístup a přeji úspěšné zvládnutí náročné situace při výuce na dálku a zejména zdraví a psychickou pohodu. Těším se na další setkávání s vámi a vzájemnou podporu.  

Ředitelka školy

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu