Zveřejněno 12.3.2020 v 6 h, rs@gyri.cz

Vážení studenti,

od včerejšího dne jste zaznamenali oslovení vás vašimi třídními učiteli a vyučujícími dle rozvrhu dne. Komunikace probíhá od 8 do 12 h a zbylý čas je určen k samostudiu. Vzdělávání na dálku bude probíhat prostřednictvím E-learning Moodlle a odtud s odkazy na Google Učebnu (Classroom) nebo Disk Google - sdílené dokumenty nebo zadanými úkoly přes e-mail. Denně vás budou oslovovat vyučující a stručný obsah zapisují také do TK. Některé vyučovací hodiny budou dle potřeb spojeny do tematických týdenních celků, avšak komunikace bude probíhat podle rozvrhu alespoň v kontrolních otázkách nebo v jiné činnosti, kterou jednotliví učitelé zvolí na daný den. Pokud jste nemocní nebo se potřebujete omluvit z daného dne vzdálené výuky, oznamte důvody své nepřítomnosti v systému Bakaláři a třídnímu učiteli elektronicky v e-mailu a po ukončení nepřítomnosti ve vzdálené výuce doložte omluvenkou. Třídní učitelé oznámí tuto skutečnost ostatním vyučujícím, aby vám zadali práci k samostudiu přizpůsobenou důvodům nepřítomnosti, které uvedete. Prosím o předání této zprávy vašim zákonným zástupcům, pokud jste nezletilí. Hodně zdaru ke vzdálené domácí výuce. 

Ředitelka školy 
- text této zprávy zaslán také v e-mailové komunikaci na žákovské účty

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu