Život motýlů a motýlí louky

Zpestřením květnových praktických cvičení z biologie pro žáky primy byla návštěva bývalého studenta gymnázia Michala Bartáka. V průběhu čtyř vyučovacích hodin žáky zahrnul množstvím informací o chovu motýlů, které byly doplněny zajímavými ukázkami, např. různých druhů kokonů a kukel, ukázkou živých housenek i živého samečka Attacuse atlase. Žáci měli možnost pozorovat vajíčka, housenky i kukly, naučili se rozeznávat motýlí samičku od samečka a podívali se na strukturu jejich křídel pod mikroskopem. Řeč byla i o úbytku motýlů, jejich příčinách, ochraně a o motýlích loukách.

A proč název “motýlí”louka”?

Druhová pestrost výskytu hmyzu, z nichž nejviditelnější jsou motýli, je vázána na potravní nabídku, zpravidla porosty s výskytem květů. Květnaté louky v centrech obcí jsou dnes již běžný trend, který je možné pozorovat v řadě větších, ale i menších měst a začínají se objevovat i v Říčanech. Pomáhají zachovat a rozšířit stav motýlů a kontrastují tak “zeleným pouštím”, nakrátko sekaným a na život chudým trávníkům kolem domů. Sečení jedenkrát ročně na podzim zajišťuje, že se květiny budou množit a v dalších letech budou louky pestřejší. Široká paleta květin tak láká k životu stále více motýlů. Pozdním sečením luk také nejsou ničena vajíčka motýlů a úkryty pro housenky, což přispívá též ke zvýšení počtu motýlů.

Pokud chcete udělat něco prospěšného pro přírodu, zkuste založit motýlí loučku nebo alespoň záhon. Věřte, že oproti motýlí louce je anglický trávník opravdu nudný.

Aktualita vložena 28.6. (Mč)

19_motyli.jpg 19_motyli2.jpg

19_motyli1.jpg

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu