Termín: neděle 17. – sobota 23. března 2024    (* alternativa viz níže)
 Program: 

 1. den odjezd od gymnázia před půlnocí, noční tranzit se zastávkami směr Ulm.
 2. den po snídani v autobuse navštívíme Bavorské a zároveň Bádensko – Württenberské město Ulm. Einsteinovo rodiště nám nabídne centrum, jeho rodný dům, sochu učence, krátké volno v centru města. Pokračujeme do Švýcarska, kde nás dle časových možností
   a doby odjezdu z Ulmu čeká prohlídka nejmocnějších evropských vodopádů Schaffhausen, při dostatku času můžeme využít plavbu lodí pod peřeje vodopádů. Delší přejezd na ubytování, večeře, nocleh. 
 3. den se po snídani vypravíme za příznivého počasí do horského městečka Täsch (1.450 m), odtud se dostaneme místními minibusy
  do známého sportovního střediska Zermatt (1.616 m), kde jezdí pouze speciální elektromobily. Stoupání po úbočích naproti Matterhornu (4.478 m) na vrchol Gornergrat (3.089 m) nad obrovským ledovcem Gornergletscher si usnadníme využitím zubačky. Bude-li dobré počasí, čekají nás opravdu překrásné výhledy na nejtypičtější panorama Švýcarska Matterhorn, individuální prohlídka Zermattu. Večeře, nocleh.
  V případě horšího počasí je alternativou programu malá „biochemická exkurze“ 😊, při které navštívíme nejvýše položené vinařství  v Evropě, kde se vyrábí unikátní
   víno Heida z nejvýše položené vinice Evropy přímo na svazích, kde dozrává lze nakoupit zcela unikátní dárky. Osobní volno v městečku Visp. 
 4. den Vám po snídani nabídneme možnost zajet do městečka Mörel, odkud se vyvezeme dvěma lanovkami do oblasti Riederalp s výhledem na nejdelší údolní ledovec Evropy – Aletsch, jenž je pro svou jedinečnost zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Navštívíme výrobnu švýcarského sýra s ochutnávkou a možností nákupu.
  Alternativou pro horší počasí (dle volby vedení exkurze a okolností) je cesta do největších termálních lázní Evropy Leukerbad (vezměte plavky, cena vstupu cca 24 CHF není započítána
  do částky na vstupy + 3 CHF za bus mimo plán).
  Večeře, nocleh.
   
 5. den po snídani důkladně uklidíme ubytovnu vlastními silami a vydáme se do oblasti Ženevy, tedy na úplný západ země k francouzským hranicím. Přes Sion, hlavní město kantonu Wallis, kolem Ženevského jezera krajem vinic, přes Montreux dojedeme do Ženevy. Mimořádným zážitkem bude odborná exkurze v největším vědeckém centru Evropy CERN v Ženevě, nahlédneme do historie
   i současných trendů a výzkumu obřího urychlovače částic. Přejezd na ubytování, nocleh. 
 6. den po snídani odjedeme do Bernu – muzeum Einsteina, pověstní medvědi... Krátce navštívíme expozici Technorama ve Winterthur (vyšší vstupné). V případě zájmu je alternativou k tomuto bodu návštěva jediné „soukromé“ země světa - knížectví Lichtenštejnského. Zastavíme se v hlavním městě Vaduzu pod knížecím zámkem, kde dostaneme skvělou možnost nákupu švýcarských i lichtenštejnských suvenýrů (platit lze ve všech měnách či kartou).
 7. den návrat ve velmi brzkých ranních hodinách (dle času odjezdu ze Švýcarska) 

  Cena 11.990 Kč zahrnuje
 

 • dopravu zahraničním busem
 • průvodce během celého programu
 • platbu obratové daně v Německu
 • platbu vjezdu busu do Švýcarska
 • 4x ubytování 
               (vícelůžkové pokoje, společná sociální zařízení – pečlivý vlastní úklid na závěr pobytu či platba za závěrečný úklid)
 • 3x plnou penzi ve společné ubytovně (česká kuchařka)
 • 1x snídani ve druhé ubytovně po 4. noclehu
 • informační materiály
 • komplexní pojištění pro cesty do zahraničí
                  (vč. zrušení účasti na zájezdu ze zdravotních důvodů)

   Cena neobsahuje
   
  místní transfery lanovkami, zubačkami, minibusy, vstupné (sýr, čokoláda, muzeum...), závěrečný úklid v ubytování, neuvedenou stravu.
   Na vstupné vezměte 170 CHF a 30 EUR. Kapesné dle Vaší individuální náročnosti 😊.


   * Alternativním termínem pro tuto exkurzi je perioda 19. – 25. března 2024 (optimalizujeme místo ubytování).

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu