Velmi rád bych touto cestou poděkoval našim studentům za vzornou reprezentaci školy v soutěžích z informatiky. Studenti se zúčastnili soutěže Kraje pro bezpečný internet, Baltie 2020 a Kybersoutěže.

V soutěži  Kraje pro bezpečný internet máme 98% úspěšných řešitelů základního kola


V soutěži Baltie 2020 obsadil 2. místo v mezinárodním kole Vojta Čepička


V Kybersoutěži osadil 2. místo v celostátním kole v kategorii junior Vojta Čepička,

 a 5. místo v celostátním kole v kategorii 15-20 let Jirka Tlamicha

Jiří Maček


V letošním školním roce jsem se zúčastnil mezinárodní soutěže Baltie 2020. Jedná se o soutěž v programování v programovacím jazyku Baltík, který je určen pro výuku programování na základních a středních školách. V tomto programovacím jazyku se zdrojový kód nevytváří pomocí textových příkazů, ale používají se ikonky. Hlavní postavičkou programu Baltík je stejnojmenný kouzelník, kterého se pomocí zdrojového kódu snažíme naprogramovat. Kouzelník pak může vykonávat různé činnosti, např. vyčarovat předmět, udělat krok nebo zjistit jaký předmět je na určitém políčku. Toto prostředí lze využít i pro daleko složitější projekty v nichž se pracuje třeba  s textovými soubory, scénami nebo pokročilými matematickými operacemi. V soutěži se snažíte vyřešit sadu různě náročných úloh, od vyčarování určitých předmětů na určené místo až po nalezení cesty náhodným bludištěm. V letošním ročníku soutěže jsem řešil například úlohy, ve kterých jsem měl vzestupně seřadit čísla, najít nejmenší číslo, najít nejkratší slovo apod.

Soutěž je dělena na domácí, školní, krajské a mezinárodní kolo. Soutěžící jsou rozřazeni do čtyř kategorií.

Do mezinárodního kola postoupilo v mé kategorii(B) 142 soutěžících z Polska, Slovenska a České republiky a 135 soutěžících vyřešilo správně alespoň jednu úlohu.

Pro každou úlohu se sestaví pořadí soutěžících, hlavním kritériem hodnocení je délka zdrojového kódu a počet pokusů o vyřešení.

Výsledné pořadí soutěžících je pak dáno počtem správně řešených úloh a pořadím v jednotlivých úlohách.

V letošním ročníku soutěže jsem se probojoval do mezinárodního kola, kde jsem obsadil druhé místo.

 

Vojtěch Čepička, V2

 

Kybersoutěž původně vznikla na evropské úrovni jakožto European Cyber Security Challenge (ECSC). Dnes je do ní zapojeno přes 20 států Evropy. Každá země, která se této soutěže účastní, musí ale nějak sestavit svůj tým. Proto se zpravidla pořádá v každé zemi nějaká národní soutěž. U nás je to Kybersoutěž vedená českou pobočkou AFCEA a jejími partnery. Soutěž se skládá ze tří kol. V prvním kole účastník musí vyplnit online test s otázkami týkajícími se informatiky. Toto kolo je zároveň bráno jako regionální a výsledkové listiny jsou zveřejněny pro jednotlivé kraje. Účastníci s určitým počtem bodů postupují do druhého kola. Druhé kolo je už o něco delší. Probíhalo od 23. prosince do 22. ledna a tento rok se skládalo z 19 úloh. Od analýzy síťové komunikace a crackování hashů až po hledání zranitelností webové aplikace a řešení šifer. Na postupující z druhého kola potom čeká kolo finálové. To už se koná (obvykle) prezenčně. Letos by to mělo být 20. května. Finálové úlohy by měly být typově podobné těm z druhého kola jen ještě o trochu obtížnější a s menší časovou dotací.

Nejlepší soutěžící v každém kole dostávají drobné odměny hlavně od sponzorů soutěže. (Ale že těch sponzorů je. Tolik propagačních materiálů najednou jsem ještě nikdy nedostal... :-D)

Celá soutěž je určena žákům od 9 do 25 let. Rozděleni jsou do třech kategorií. Junioři (9-15 let), středoškoláci (15-20 let) a vysokoškoláci (20 a více let). Pro vysokoškoláky a středoškoláky je průběh soutěže stejný, jen jsou hodnoceni zvlášť. Ovšem u juniorů si tím nejsem úplně jistý. V rámci druhého kola existovalo pár jednodušších úloh, za které mohli dostat body pouze junioři.

 

Jiří Tlamicha

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu