18.11.

Přerušení dodávky elektřiny

Vážení zákonní zástupci,


v pondělí 22.11.  bude 8:00 - 11:00 na Komenského náměstí přerušena dodávka elektřiny.

https://info.ricany.cz/prilohyarchiv/30363/Oznameni-o-preruseni-dodavky-elektriny-22-11-2021od-08-00-do-11-00-hod-Ricany-Alsova-Blahoslavova-.pdf


V tento den bude výuka probíhat online. Žáci se budou řídit rozvrhem v Google učebně.

Žáci, kteří mají bydliště v této lokalitě, dostanou práci do Classroomů.

Obědy jsou automaticky zrušeny všem, jídelna tento den nevaří.

Pokud si potřebuje Vaše dítě zapůjčit školní chrombook, ať si výpůjčku zajistí v kanceláři školy.

Děkujeme za pochopení.

Gymnázium Říčany
11.11.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 16.11. od 17.00 hodin v kmenových třídách. Prosíme Vás o dodržování protiepidemických opatření po celou dobu pobytu ve škole (ochrana dýchacích cest respirátorem FFP2 a vyšší nebo nanorouškou). Vstup do školy je zakázán osobám s příznaky infekčního onemocnění COVIS-19.
Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, budou se schůzky konat online, o případné změně budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na setkání

S přáním hezkého dne
Gymnázium Říčany
08.11.

PYTHAGORIÁDA pro 6. - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, OBLAST "JIH"

Organizátor: Gymnázium Říčany, p.o., Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany

Status: okresní kolo soutěže - oblast "JIH"

Termín: 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií: 7. 12. 2021

8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií: 8. 12. 2021

Místo konání: Gymnázium Říčany, p.o., Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany


Pozvánka a propozice (docx)

Výsledková listina prázdná, (xlsx)


04.11.

Testování žáků

Vážení zákonní zástupci,

8.11. a 15.11.první vyučovací hodinu proběhne na škole screeningové testování žáků (vyjma žáků, kteří již obdrželi dvě dávky očkování + 14 dní; tzn. při testování 8.11. by druhou dávku obdrželi nejpozději 24.10.; při testování 15.11. nejpozději 31.10. a dále se testování netýká těch, kteří nemoc prodělali a jsou v ochranné 180tidenní lhůtě). Pokud přijde žák v den testování do školy později, půjde se okamžitě otestovat do kanceláře školy. V případě, že žák přijde do školy až některý následující den po dni testování, taktéž se ihned po příchodu do školy půjde otestovat do kanceláře školy.


Prosíme o informaci, zda Vaše dítě bylo od minulého plošného testování, které proběhlo 6.9.2021, očkováno.

Pokud plně očkováno bylo, prosím, tuto informaci pošlete svému třídnímu učiteli. Informace by měla obsahovat datum druhého očkování.

Tito žáci nebudou testováni.

 

Více na: Povinné testování žáků ve školách · Covid Portál (gov.cz)

 

Děkujeme za spolupráci.


S přáním hezkého dne
Mgr. Zuzana Pokorná
ředitelka školyGymnázium Říčany, příspěvková organizace
Komenského nám. 1280/1
Říčany 251 01
01.11.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční 27.1.2022 v čase od 9:00 - 18:00 hodin

12.10.

Volby do školské rady

Vážení rodiče a zletilí žáci,

dovolujeme si oznámit, že v pátek 29. října 2021 proběhnou elektronickou formou přes systém Bakalář volby do školské rady.

Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách školy do 18. 10. 2021. Vaše návrhy vhodných kandidátů, tj. zletilých žáků nebo zákonných zástupců žáků nezletilých, můžete zasílat nejpozději do 11. 10. 2021 na e-mail posoldova@gyri.cz.

Přípravný výbor voleb školské rady

 

Zveřejněno dne 29. 9. 2021

č.j. GKOPV/1800/2021

29.09.

Přednáška a beseda pro žáky 5.10.

Lektorka francouzštiny Eva Benešová nabízí možnost otevření kurzu v naší škole viz. příloha. V případě zájmu se prosím přihlašte na e-mail dvorakova@gyri.cz a to nejpozději do 4.10.2021.
Kurz by začínal v říjnu a trval by do konce měsíce ledna. Garantováno je 14lekcí, v případě nutnosti je garantovaný i přechod do on-line výuky. Učební materiály nejsou zahrnuty v ceně. 

Celý článek

10.09.

Volby do ŠR 2021

07.09.

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022

Gymnázium Říčany pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. ročníků základní školy.

Termíny: úterý 15.30 – 17.10 nebo sobota 9.00 – 10.40 (vždy 45 min ČJ a 45 min MAT + 10 min přestávka mezi jednotlivými bloky)

Cena: 3600,- Kč/pololetí (pololetí = 12 lekcí), 1. pololetí: říjen – prosinec, 2. pololetí: leden – březen

Přihlášení: pripravny_kurz@gyri.cz, specifikujte, o kterou úroveň (5. nebo 9. ročník) a o který kurz (úterý nebo sobota) máte zájem

 

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 15.9.2021

31.08.

Potvrzení v případě, že se žák/yně, student/ka nebude testovat

pokud žák/yně, student/ka spadá do jedné kategorie, která se nebude testovat, prosím, aby si s sebou přinesl/a potvrzení (papírově/v mobilu):
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování
 - 14 dnů po plně dokončeném očkování

- po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)

- doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (platný v den příchodu do školy)

31.08.

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

vítáme Vás ve školním roce 2021/2022.

Co nás čeká první dny ve škole?

1.9.        nástup do školy v 8.15, uvítání třídním učitelem, testování PCR (ve třídách)

               odchod domů po 1. vyučovací hodině, obědy se nevydávají

2.9.        třídnické hodiny, BOZP, seznámení se školním a klasifikačním řádem, výuka (harmonogram dne bude upřesněn třídním učitelem)

               odchod domů po dopoledním bloku výuky, obědy již běží

3.9.        třídnické práce/výuka (harmonogram dne bude upřesněn třídním učitelem)

               odchod domů po dopoledním bloku výuky, obědy již běží

Od 6.9.  výuka dle rozvrhu

28.06.

Změna úředních hodin sekretariátu v době prázdnin

Úřední hodiny sekretariátu v období prázdnin:

Úterý v čase 9:00 - 12:00 hodin
17.06.

Maturitní ples

Vážená paní ředitelko, vážené profesorky, vážení profesoři, rodiče, přátelé školy a v neposlední řadě milí spolužáci,

srdečně Vás zveme na náš maturitní ples, který se bude konat formou zahradní slavnosti na zámku Berchtold v sobotu 26.6.2021 od 16. hodiny.

Přijďte s námi oslavit ukončení letošního školního roku – těšíme se na Vás, dlouho jsme se neviděli.

Lístky si můžete zakoupit buď přímo ve škole v septimě nebo na tel. čísle 774 664 173.

08.06.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest od 8.6.2021

06.06.

ZVONĚNÍ OD 7.6.2021

29.05.

týden 31.5. - 4.6.2021

út 1.6. - čt 3.6. - maturitní zkoušky. Probíhají v učebnách C4 a V8.

Žádáme žáky o zachovávání klidu na chodbách během přestávek.

Některé hodiny budou suplované a spojované - supl je na Bakalářích.

Pondělí 31.5.:
Učí se dle rozvrhu
V6 – 5VH a 6VH – program primární prevence

Úterý 1.6. – čtvrtek 3.6.

Výuka ukončena po 4VH (maturitní zkoušky)

Odchod na obědy:

o   11.30 – V1, V2, V3

o   11.40 – V4, V5, C1

o   11.50 – V6, C2, V7, C3

Středa 2.6.

PCR testování – 1VH

         doneste si ubrousek, na který si odložíte zkumavku.

Pátek 4.6.

výuka dle rozvrhu

 

Níže máte instruktážní video, jak PCR testování probíhá. Video je pro všechny úrovně škol, očekávám, že všechny úkony zvládnete sami :-) bez asistence učitele

AeskuLAB-Skola_FINAL - YouTube


20.05.

Výsledky přijímacího řízení

20.05.

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 24.5. a úterý 25.5. z důvodu konání didaktických testů ředitelské volno.

14.05.

Nástup žáků do školy 17.5. 2021

k prezenčnímu studiu nastoupí V1, V2, V3, V4, ostatní třídy se učí distančně 

 • rozvrh na příští týden v aplikaci Bakaláři

 • příchod do školy do 8.15, žáci se přezují v šatně a odcházejí do třídy (žáci mají zaktivované čipy)

 • žáci jsou vybaveni rouškou nebo respirátorem (alespoň 2 ks)

 • testování antigenními testy proběhne v pondělí 1. vyučovací hodinu. 

 • není nutné dodržovat homogenní skupiny - dělené hodiny, přestávky, obědy, začátky a konce hodin jdou podle rozvrhu

 • tělocvik může probíhat jenom venku. Při nepříznivém počasí bude probíhat náhradní činnost (bude upřesněno)

 • bufet není v provozu

 • V3, V4 - v pondělí probíhá třídnický den, konec 6VH

 • V3 - středa 5. a 6 VH program prevence


07.05.

Rozvrh platný od 10.5.2021 kombinace DisV + Prezenční V1 a V2

Pro zobrazení rozvrhu musíte být přihlášeni ke Google účtu

Rozvrh platný od 10.5.2021 kombinace DisV + Prezenční V1 a V2

12.04.

Prodloužení distanční výuky

Distanční výuka

S účinností od 12.4.2021 do odvolání se omezuje provoz škol a školských zařízení podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Distanční výuka je na naší škole prodloužena do odvolání 

31.03.

TERMÍNY pro jednotné přijímací zkoušky

 • řádné termíny pro čtyřletý obor vzdělání: 3.5.2021 a 4.5.2021 
 • řádné termíny pro osmiletý obor vzdělání: 5.5.2021 a 6.5.2021 
 • náhradní termíny  2.6. a 3.6. 2021
28.02.

Distanční výuka opět prodloužena

Distanční výuka byla prodloužena do 11.4.2021 

14.02.

Distanční výuka opět prodloužena

Distanční výuka byla prodloužena do 28. 2. 2021.

10.02.

Slovo ředitelky školy

1. února 2021 byla do funkce nové ředitelky školy jmenována Mgr. Zuzana Pokorná. Pochází z Říčan, je absolventkou státního gymnázia. Po dvouleté stáži v USA a roční stáži v Německu vystudovala obor anglistika-amerikanistika na Filozofické fakultě UK v Praze. Pedagogické vzdělání a funkční studium pro ředitele škol získala v rámci celoživotního vzdělávání. Před příchodem na Gymnázium Říčany pracovala jako ředitelka střední odborné školy a zástupkyně na základní škole. Svým působením na Gymnáziu Říčany chce přispět k zvyšování úrovně vzdělávání v Říčanech.

Slovo ředitelky školy

Vážení kolegové, milí žáci a studenti, rodiče,

ráda bych všechny přivítala ve druhém pololetí školního roku 2020–2021. Gymnázium Říčany si poslední rok prošlo nelehkým obdobím hledání svého směrování, hledáním osoby, která bude směr udávat. Na tomto místě bych všem profesorům školy chtěla vyjádřit velké uznání za jejich práci během celého složitého období distanční a kombinované výuky. V tomto školním roce navíc ztížené situací, kdy škola od září čekala na jmenování nového ředitele. 

Nejdůležitější však je dívat se vždy dopředu. Svou vizi pro gymnázium bych shrnula do slov: „náročné, kvalitní a moderní vzdělávání“. Určitě je na čem stavět. Gymnázium Říčany dlouhodobě vykazuje vysokou úspěšnost při přijímání na vysoké školy a o studium na gymnáziu je velký zájem. Nicméně, vždy je co zlepšovat a nikdy se nesmí usnout na vavřínech. V žádném oboru, nejméně pak ve školství, bychom se měli se současným stavem spokojovat. My, pedagogové, se musíme neustále snažit hledat nové cesty, jak vzdělávání slaďovat s požadavky rychle se měnícího světa, sledovat, které metody a styly výuky jsou pro žáky a studenty efektivní. Těžiště osvojování si kompetencí již není tolik v memorování informací, neboť jejich vyhledávání za nás obstará internet. Hlavním cílem poznávání (vzdělávání) je práce s informacemi – jejich třídění, validace, jejich použití v širším kontextu a kritické přemýšlení o nich. Naším hlavním cílem by mělo být vypouštět do světa zdravě sebevědomé kriticky myslící mladé lidi s touhou po dalším vzdělávání.

Těším se i na další výzvy související s fungováním školy, na aktivity, které dávají každé škole její přidanou hodnotu. Těším se na projekty, které zvelebí školní budovu nebo oživí výuku, na mimoškolní činnosti, do kterých se budou žáci a studenti moci podle svých zájmů zapojovat. Především se ale těším na spolupráci s kolegyněmi a s kolegy, na práci s žáky a studenty a v neposlední řadě na spolupráci s rodiči a širší veřejností. Přeji nám všem, abychom se v co nejbližší možné době do škol vrátili a mohli jsme vykonávat naši práci nejpřínosnějším a nám nejbližším způsobem.

 

                                                                              Zuzana Pokorná, ředitelka školy

10.02.

Ples zrušen

Vážení rodiče a přátelé školy, milí studenti,

s lítostí Vám musím oznámit, že maturitní a imatrikulační ples gymnázia plánovaný na 4.3.2021 se ruší. Aktuálně nastavená vládní opatření nám neumožňují ples uspořádat, a neočekáváme, že by se v blízké době měla situace změnit. Nicméně věřím, že se ještě podaří zrealizovat alternativní slavnost, až to bude možné.

za plesový výbor

Sebastian Macura

Gymnáziu byl na další pětileté období 2021–2026 opětovně udělen titul Fakultní škola PřF UK. Díky němu je navazována spolupráce s Přf UK, která přispívá k vyšší kvalitě přírodovědného vzdělávání, k vyhledávání talentů a je tak vzájemně přínosná. Jednou z podmínek pro získání statutu “Fakultní škola” je i kvalitní výuka přírodovědných předmětů. Je pro nás příjemným zjištěním, že jsme obstáli a těšíme se na spolupráci!

Celý článek

Velmi rád bych touto cestou poděkoval našim studentům za vzornou reprezentaci školy v soutěžích z informatiky. Studenti se zúčastnili soutěže Kraje pro bezpečný internet, Baltie 2020 a Kybersoutěže.

V soutěži  Kraje pro bezpečný internet máme 98% úspěšných řešitelů základního kola


V soutěži Baltie 2020 obsadil 2. místo v mezinárodním kole Vojta Čepička

V Kybersoutěži osadil 2. místo v celostátním kole v kategorii junior Vojta Čepička,

 a 5. místo v celostátním kole v kategorii 15-20 let Jirka Tlamicha


Jiří Maček

Celý článek

Součástí distanční výuky chemie nebyla jen teorie, ale některé učivo si žáci mohli vyzkoušet i v praxi. Studenti septimy vyráběli domácí mýdlo, ve třídě C1 a sekundě zkoušeli výrobu domácích sirupů a bylinných mastí a v tercii zase vytvořit chladící směs ze soli a ledu, aby mohli připravit zmrzlinu bez mrazáku. 

Hana Porschová, vyučující chemie

Celý článek

O problémech distanční výuky, o jejich pozitivech i negativech toho bylo napsáno již mnoho a učitelé i žáci se snaží s novými způsoby vyrovnat každý po svém. V novém roce bychom si všichni přáli časy lepší i tolik nutný klid. Snad Vás potěší pohled na některé práce žáků nižšího i vyššího gymnázia, které během distanční výuky vytvořili.

Celý článek

04.02.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu přijímáme v pondělí 8:00 - 11:00 a ve středu 13:00 - 16:00 hodin.

04.02.

Twinning Říčany

Twinning Říčany ve spolupráci s partnerským městem Grabow (SRN) organizuje v pátek, dne 5.2.2021 (16-17hod) první neformální videohovor "Kaffeeklatsch" pro mládež.  Žáci a studenti (13-19let), kteří by si rádi procvičili německý jazyk a navázali nová přátelství se mohou připojit přes Skype: https://join.skype.com/p65dmLGvmgpf.  On-line setkání se bude konat každý první pátek v měsíci, další termín tedy bude 5.3.2021.

Twinning Říčany (https://www.facebook.com/twinning.ricany)28.01.

Distanční výuka opět prodloužena

Distanční výuka byla prodloužena do 14. 2. 2021.

22.01.

Distanční výuka

Distanční výuka byla prodloužena do konce ledna.

18.01.

Den otevřených dveří

Z důvodu uzavření škol byl DOD na našem gymnáziu zrušen. O studiu se můžete informovat telefonicky nebo emailem. Děkujeme za pochopení.

08.01.

Prodloužení distanční výuky

Na základě rozhodnutí MŠMT v termínu 11. - 22. 1. 2021 nadále probíhá distanční výuka.

02.01.

Distanční výuka 4. - 10. 1. 2021

Vážení rodiče, milí studenti
Nový rok zahájíme distanční výukou podle rozvrhu 1. 
18.12.

Leden 2021

Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti,
přejeme vám klidné Vánoce a šťastný nový rok a těšíme se, že se v lednu opět uvidíme ve škole.. 
Pokud by pokračovala  rotační výuka,  v týdnu od 4. 1. 2021 by šly do školy třídy V2, V4, V6, V8, C2 a C4.
10.12.

Výuka od pondělí 14.prosince

V týdnu od 14. prosince budou chodit do školy tyto třídy - V1, V3, V5, V7, V8, C1, C3 a C4 - rozvrh 3. Ostatní třídy se budou učit distančně. 

Rozvržení písemného zkoušení

Děkujeme za pochopení.

02.12.

Výuka od pondělí 7. 12. 2020

V týdnu od 7. prosince budou chodit do školy tyto třídy - V2, V4, V6, V8, C2 a C4 - rozvrh 3. Ostatní třídy se budou učit distančně. 

Rozvržení písemného zkoušení

Děkujeme.


26.11.

Výuka od pondělí 30. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí studenti,
od pondělí 30. listopadu 2020 bude na naší škole probíhat jak distanční, tak i prezenční  a prezenční rotační výuka - rozvrh 3
Distanční výuka - V2, V4, V5, V6, V7, C1, C2, C3.
Prezenční výuka - V1, V3, V8, C4 (učí se podle normálního rozvrhu)
Rotační prezenční výuka - budou se střídat třídy nižšího gymnázia - 1. týden (30. 11. - 4. 12.) V1 a V3, 2. týden (7. - 11.12.) budou chodit do školy místo nich třídy V2 a V4
Vyučování bude probíhat podle zvonění platného od tohoto školního roku. Děkujeme za pochopení.

23.11.

Prezenční výuka maturantů

Ve středu 25. 11. 2020 nastoupí prezenční  výuku třídy V8 a C4. Výuka bude nadále probíhat podle rozvrhu pro distanční výuku. 

Výuka bude probíhat v kmenových třídách. Připomínáme povinnost nosit roušky. Děkujeme za pochopení.

09.11.

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 
vzhledem k současné situaci se plánované třídní schůzky (18. 11.) neuskuteční. V případě potřeby kontaktujte, prosím, třídní učitele popřípadě další pedagogy. Děkujeme.
01.11.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

V říjnu se uskutečnilo základní kolo online soutěže Logická olympiáda a naši žáci dosáhli velmi pěkných výsledků.


V kategorii B (žáci nižšího gymnázia) se v rámci kraje účastnilo 1385 soutěžících. V tomto vysokém počtu je v první stovce 7 žáků naší školy. Tři se dokonce stali krajskými semifinalisty. Jedná se o studenty kvarty, v těsném závěsu za nimi jsou primáni.


902 středočeských středoškoláků v kategorii C také změřilo své síly a do první stovky se probojovalo 9 studentů našeho gymnázia, 6 z nich postoupí do krajského kola. Nejúspěšnější byli v této kategorii zástupci všech ročníků vyššího gymnázia.


Všechny naše účastníky Logické olympiády chválíme, úspěšným blahopřejeme a krajským semifinalistům držíme palce v dalším souboji.

23.10.

Ročníkové práce za školní rok 2019/20

Milí studenti,
termín odevzdání ročníkových prací za uplynulý školní rok byl stanoven na 30. 11. 2020. RP odevzdávejte vyučujícím v elektronické podobě ver formátu pdf.
Děkujeme
18.10.

Gympl stále jede!!!!

Když se podivný závěr předchozího školního roku překulil do léta, asi většina z nás doufala, ba i věřila, že na podzim začne škola již normálně tak, jak jsme vždy byli zvyklí. 


Bohužel je realita podzimu obvyklým věcem velmi vzdálená. Opět se na sebe díváme přes roušky či přes monitory našich počítačů. Přesto ale neházíme flintu do žita. Na jaře jsme si za pochodu osvojili postupy, jak pracovat na dálku, takže nyní jsme je jen vytáhli ze šuplíku a vylepšujeme je. Již dvakrát jsme pružně přizpůsobili rozvrh turbulentně se měnící situaci, úplné zavření školy nás určitě nezaskočí a myslím si, že i v situaci provizoria v řízení školy si vůbec nevedeme špatně.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v našem kantorském úsilí podporovali na jaře a podporují nás i dnes. A tak jako na jaře i nyní přeji nám všem, kolegům ve škole i ve městě, rodičům i studentům, hodně zdraví, dobré mysli a klidu na práci.

Gympl stále jede!!! 


Za pedagogický sbor Gymnázia Říčany I. Zarachovská

Psalo se úterý desátého března a celé gymnázium tančilo již od počátku výuky do rytmu nadcházejícího maturitního plesu. Nejvíce jsme tanec prožívali samozřejmě my, maturanti; v aule pilně nacvičoval čtvrtý ročník, který dolaďoval poslední detaily svého předtančení, zatímco v kmenové třídě V8 probíhala frustrující názorová výměna o tom, kdo nás oktavány v nepřítomnosti naší třídní paní profesorky ošerpuje. Veškerá tíha měsíců příprav na nás dopadala v plné míře, ale i přesto jsme ke středečnímu večeru vzhlíželi s nadějí v očích.

Celý článek

Ačkoliv to na začátku tohoto roku nevypadalo vzhledem k pandemii vůbec příznivě, přesto se nám podařilo vyrazit v pondělí 7. září 2020 do nádherných koutů Jižních Čech. Zúčastnili jsme se pětidenního sportovně rekreačního cyklistického kurzu.


Celý článek

13.10.

Přechod na distanční výuku od 14.10.2020

Milí studenti, vážení rodiče.
Na základě rozhodnutí vlády přechází celá škola od středy 14. října 2020 na distanční výuku, která bude probíhat podle tohoto rozvrhu "distanční rozvrh". Účast na výuce je povinná, omlouvání absencí probíhá standardním způsobem v Bakalářích.
09.10.

Kombinovaná výuka do 23. 10. 2020

Vážení rodiče,
podle nařízení vlády bude výuka na vyšším gymnáziu probíhat distančně a na nižším gymnáziu prezenčně. Třídy V1, V2, V3 a V4 budou mít posunuté poslední vyučovací hodiny - 6. VH bude od 13:25 - do 14:10 a 7. VH od 14:15 - 15:00 hodin.

Ostatní třídy mají stejně tak posunuté časy MEETů. 

Distanční rozvrh Děkujeme za pochopení .

09.10.

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny se z rozhodnutí ministra školství prodlužují na celý týden od  26. - 30. 10. 2020.

02.10.

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

V doplňovacích volbách do školské rady, které se konaly ve středu 30. září 2020, byl zvolen

ing. Petr Tecl.

Blahopřejeme.

Přípravný volební výbor

02.10.

Rozvrh MEETů pro V5-V8 a C1-C4 v období od 5. - 16. 10. 2020

Vážení rodiče, milí studenti, zde naleznete odkaz na rozvrh MEETů v období od 5. - 16. 10. 2020.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UWWShtxJM0t5kxr6lhJiRefSlIkEgcjT9tXdNyiJPoo/edit?usp=sharing
01.10.

Kombinovaná výuka 5. - 23. 10. 2020

Vážení rodiče,
podle nařízení vlády bude výuka na vyšším gymnáziu probíhat distančně a na nižším gymnáziu prezenčně. Třídy V1, V2, V3 a V4 budou mít posunuté poslední vyučovací hodiny - 6. VH bude od 13:25 - do 14:10 a 7. VH od 14:15 - 15:00 hodin.

Ostatní třídy mají stejně tak posunuté časy MEETů. 

Distanční rozvrh Děkujeme za pochopení .

30.09.

Zrušení oslav 70. výročí školy

Vzhledem k současné epidemické situaci se oslavy 70. výročí založení naší školy ruší. 

23.09.

Ukončení distanční výuky

Vážení rodiče, milí studenti, v úterý 29. 9. 2020 bude škola opět otevřena. Žáci, kteří byli v karanténě, doloží negativní výsledky testu třídním učitelům. Žáci, kteří byli pozitivně testováni, nebyli v karanténě, ale v izolaci a tudíž se na ně tento požadavek nevztahuje. Dále připomínáme, že je zakázáno chodit do školy s příznaky infekčního onemocnění. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

18.09.

Mimořádný rozvrh v distanční výuce

Vážení rodiče, milí studenti,

v týdnu od 21. -25. 9. 2020 bude výuka probíhat podle mimořádného rozvrhu. V tabulce jsou naplánovány Meety, ostatní výuka bude probíhat podle zadání v Google Classroom. Domácí úkoly odevzdávejte, prosím, v pracovních dnech v době od 8:00 - 16:30 hodin. Děkujeme za pochopení.
Vážení rodiče a zletilí žáci,
dovolujeme si oznámit, že ve středu 30. září 2020 na našem gymnáziu (Komenského náměstí 1280/1) proběhnou doplňovací volby do školské rady ...

Celý článek

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je škola uzavřena do 25. 9. 2020 a distanční výuka se o týden prodlouží. Teambuilding třídy V5 se v daném termínu neuskuteční.

Celý článek

Vážení rodiče, milí studenti.
Z důvodu výskytu coronaviru na škole bude probíhat příští týden 14. - 18. 9. 2020 distanční výuka. Studenti jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání podle rozvrhu a úkolů v Google Classroom. Další kroky podnikneme podle pokynů krajské hygienické stanice. Adaptační kurz prvních ročníků byl zrušen.
Děkujeme za pochopení

Celý článek

Vážení rodiče, milí studenti.
Na základě nařízení ministerstva zdravotnictví jsou od 10. září 2020 roušky povinné i ve škole.
Z důvodu omezení pohybu po budově školy se od zítřka studenti nebudou stěhovat a budou se učit ve svých kmenových třídách. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

V prvním školním týdnu bude výuka probíhat podle mimořádného rozvrhu.

Celý článek

Informace a opatření pro studenty, rodiče, zákonné zástupce, i zaměstnance - září 2020 
Semafor  - ČR
- Evropa
Všechny návštěvy musí mít roušku.

Celý článek

Vážení rodiče, milí studenti,
v důsledku opatření proti covid-19, které se týkají i školní jídelny, jsme nuceni prodloužit obědové pauzy a posunout začátek vyučování po dohodě se žákovskou samosprávou takto: 1. vh 8:15 - 9:00, 2. vh 9:10 - 9:55, 3. vh 10:10 - 10:55, 4. vh 11:05 - 11:50, 5. vh 12:30 - 13:15, 6. vh 13:55 - 14:40, 7. vh 14:45 - 15:30, 8. vh 15:35 - 16:20.
Děkujeme za pochopení.

Celý článek

Vážení rodiče, milí studenti.
V úterý 1. 9. bude výuka probíhat do 10:00 hodin (info o chodu školy v podmínkách covid situace, změny v provozu jídelny, změny zvonění). Pro studenty prvních ročníků výuka končí ve 12:00 hodin, primě budou předávány učebnice.

Celý článek

Volby do školské rady a poděkování (čtěte více).

Celý článek

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 3. září 2020 od 17:00 hodin v učebně 1.A a primy.

Celý článek

Tělocvična bude! A k ní v propojovací části k současné budově gymnázia přibudou také 2 nové učebny pro výuku biologie. V roce 2016 bylo schváleno zařazení výstavby nové tělocvičny do zásobníku investic a o dva roky později bylo vydáno stavební povolení k projektové dokumentaci. Můžeme se nyní těšit na realizaci výstavby v letech 2021 - 22. Poděkování patří především vedení Středočeského kraje, který zajistí financování stavby a samotnou realizaci. 
Ředitelka školy Anna Stočesová Martinková

Celý článek

Vážení rodiče a profesoři, milí spolužáci, drazí přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na společnou oslavu zakončení a započetí studia na Gymnáziu Říčany. Po dlouhém čekání a vyřizování byl stanoven nový termín plesu! Čtěte více o plese v netradičním datu 5.9.2020 od 16:00 hodin na zámku Berchtold v Kunicích.  

Celý článek

Právě jsme zveřejnili výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu pro obor studia:
- osmiletého (79-41-K/81) a čtyřletého (79-41-K/41)


Celý článek

08.01.
Finis coronat opus – konec korunuje dílo

Celý článek

Uzavření škol počátkem března přineslo zásadní změny nejen do výuky, ale také zastavilo vyšší kola mnohých soutěží a olympiád. Byla to velká škoda pro naše úspěšné studenty, kteří v započaté cestě nemohli pokračovat.

Celý článek

Z důvodu epidemie koronaviru se letošní krajské kolo biologické olympiády vůbec nemuselo konat. Organizátoři BIO dlouho řešili, jak v tomto mimořádném období zajistit pokračování soutěže. K jejímu zrealizování se rozhodli zejména z důvodu, ještě jednou naposledy zapojit do soutěže ty žáky, kteří ji díky absolvování středních škol opouštějí. Po zvážení všech možností zvolili distanční on-line test ...

Celý článek

Studentka kvarty Martina Pelantová se v krajském kole Astronomické olympiády na základě elektronického odevzdání řešení domácí části krajského kola umístila na hezkém 8. místě.

Celý článek

Úspěchy našich studentů ve Středoškolské odborné činnosti mají pokračování. 

Celý článek

Právě jsme zveřejnili výsledky pro osmiletý obor studia. Rozhodnutí o nepřijetí lze vyzvednout osobně dne 18.6. od 8:00 - 12:00 h na sekretariátu (průkaz totožnosti s sebou prosím), poté budou poslána poštou zákonným zástupcům uchazečů nebo datovou schránkou, pokud byla uvedena v přihlášce. Dle potřeb zvažte možnost podání žádosti o vydání nového rozhodnutí. 

Celý článek

Vážení rodiče,
pokud máte zájem, můžete si dne 17. 6. 2020 od 10:00 do 14:00 vyzvednout v kanceláři školy rozhodnutí o nepřijetí pro uchazeče o čtyřletý obor studia. A dne 18. 6. 2020 od 8:00 do 12:00 h pro osmiletý obor studia. V opačném případě vám bude doručeno poštou. Současně bude možné podat žádost o vydání nového rozhodnutí (vzor uveden na webu).

Celý článek

Právě jsme v sekci Přijímací řízení zveřejnili výsledky pro čtyřletý obor studia. 

Celý článek

08.01.
Informace  k pokračování distanční výuky a k ředitelskému volnu.

Celý článek

Zde naleznete ke stažení čestné prohlášení (včetně definice osoby s rizikovými faktory) pro vstup do školy v době přijímacího řízení, maturit, výuky maturantů nebo jiné vstupy. Odkaz pdfodkaz dokument G.

Celý článek

15.5.2020 Ředitelka školy oznamuje: Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí školního roku 2019/20 vychází z klasifikace získané ve 2. pololetí do 10. 3. 2020 a z podpůrných podkladů podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 211/2020 Sb. Žák bude na závěrečném vysvědčení hodnocen známkou. Závěrečná klasifikační porada proběhne 19. 6. 2020. V případě nesouhlasu se známkou může žák/zákonný zástupce nezletilého žáka podat žádost o komisionální přezkoušení, a to nejpozději do 3 pracovních dní. (více)

Celý článek

08.01.
Vedení školy se důrazně ohrazuje proti formě komunikace - rozesílání e-mailů žákům a učitelům školy ve dnech 8. a 9. 5. 2020 ve večerních a nočních hodinách obsahující hanobící a pomluvná vyjádření. Tímto se od toho distancujeme. Předmětná záležitost je nadále v šetření. Veškeré úsilí nyní směřujeme na zajištění zdárného průběhu distanční výuky, prezenčních konzultací maturantů a přijímacího řízení. 

Celý článek

Ve středu 6. 5. zveřejníme rozvrh konzultací pro maturanty, žáci při vstupu do budovy podepíší prohlášení o bezinfekčnosti, bude zajištěn oběd ve školní jídelně.
Naše škola vychází z Materiálu MŠMT - dodržování odstupů před školou i ve škole 2 m, nošení roušek, zajištění dezinfekce ve třídách.

Celý článek

Vážení rodiče,
rádi bychom vás upozornili na slovní hodnocení studentů v Bakalářích za uplynulý měsíc (viz odkaz číst více).

Celý článek

Díky aktivnímu využívání služeb G Suite (dříve Apps) ve vzdělávání našimi učiteli od roku 2011, jsem mohla předávat zkušenosti dalším učitelům a ředitelům škol podle příkladů dobré praxe z naší školy. Proto jsem se rozhodla v nouzové situaci při vzdělávání na dálku vytvořit tato VIDEA, která mohou pomoci nejen učitelům, ale i zájemcům používat aplikace G Suite. 

Celý článek

08.01.

Pokračování v týdenních plánech

Milí žáci, týdenní plány již zveřejňujeme automaticky s nástupem nového týdne, na tento týden byl zveřejněn v pondělí brzy ráno. Mnohá témata jsou stejná, učitelé doplňují průběžně po vyhodnocení, že je téma již vhodné vyhlásit. Děkuji za pochopení
Vážení, snažíme se vylepšit naši výuku na dálku pomocí G Suite pro vzdělávání, jehož nástroje používáme již mnoho let a teprve nyní oceníme kompletní sadu aplikací. Nově jsem povolila "nahrávání" k námi používané aplikaci Meet pro videokonference (virtuální schůzky). S tím souvisí informovaný souhlas a také opatření proti i případným jiným nahrávkám obrazovky. Poučení je uvedeno v týdenním plánu včetně odkazu na školní řád v případě nedovoleného publikování. Čtěte prosím více.

Celý článek

Vážení studenti, POKRAČUJEME V TÝDENNÍM PLÁNU pro nový týden, který je schválen ředitelkou školy, souhrn všech témat učiva a požadavků naleznete v přehledu: 

CO (téma) - KDE (materiály) - KAM (odevzdat do sdílených složek na Disk Google /Classroom) - KDY (termíny). Pokračujte ve čtení článku v "číst více".

Celý článek

Jak využít aplikaci Meet pro výuku na dálku a virtuální schůzky = videokonference s možností sdílet obrazovku. A Google formuláře přepnutím na kvíz využívající bodové hodnocení a zpětnou vazbu. VIDEO-NÁVOD. Obě aplikace jsou součástí Google Suite for Education a nyní se nám hodí do výuky na dálku nebo pro vzájemné virtuální schůzky. 

Celý článek

Vážení studenti, zde vám předkládáme TÝDENNÍ PLÁN jako souhrn témat učiva ze všech předmětů a tříd, který přehledně uvádí: CO (téma) - KDE (materiály) - KAM (odevzdat do sdílených složek/Classroom) - KDY (termíny). Vzdělávací materiály naleznete vždy v souhrnu na Moodle (členěno podle předmětů) a také na disku Google/Classrom (členěno podle vyučujících) nebo na webových str. učitelů

Celý článek

Úřední hodiny sekretariátu:
Po 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
St 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00

Kontakty: sekretarka[zavináč]gyri.cz
+420 323 602 046,  +420 739 964 270 : sekretariát
+420 604 526 220: ZŘŠ, +420 737 462 862: ŘŠ 

Celý článek

Vážení studenti,
od včerejšího dne jste zaznamenali oslovení vás vašimi třídními učiteli a vyučujícími dle rozvrhu dne. Komunikace probíhá od 8 do 12 h a zbylý čas je určen k samostudiu. Vzdělávání na dálku bude probíhat prostřednictvím E-learning Moodle a odtud s odkazy na Google Učebnu (Classroom) nebo Disk Google - sdílené dokumenty nebo zadanými úkoly přes e-mail. Denně vás budou oslovovat vyučující a stručný obsah zapisují také do TK. Dočtěte zprávu prosím v "číst více"

Celý článek

Vedoucí odboru školství sděluje následující informaci k mimořádné situaci v dopise zveřejněném na portálu zřizovatele ve 14:50 h. 

Celý článek

08.01.

Ples z 10. 3. 2020 přesunut na nový termín

Vážení, prosím o trpělivost ke sdělení náhradního termínu plesu, který se zajišťuje, lístky prosím nevracejte (viz diskuze), naopak očekáváme po návratu do školy zvýšený zájem o tak atraktivní akci, která bude o to zajímavější a cennější po současných zkušenostech. Sledujte prosím facebook stránky studentů.
Vážení, od zítřejšího dne do odvolání uzavírám školu pro veškeré vzdělávací a sportovní aktivity včetně zájmových či jiných volnočasových aktivit. Žáci byli poučeni opětovně o bezpečném chování k ochraně svého zdraví a okolí. Vzdělávání žáků bude probíhat vzdáleným přístupem do systému E-learning Moodle podle již dříve nastavených pravidel. V každém předmětu na začátku "vzdělávacího kurzu" naleznete původní odkaz Vzdělávání žáků v nařízené karanténě, využijte prosím k samostudiu. 

Celý článek

8.3.2020 Učitelé budou od pondělí 9.3. využívat intenzivněji E-learning Moodle, který umožňuje žákům vzdálený přístup. Učitelé zde budou uvádět informace ke vzdělávání nebo odkaz na dokumenty umístěné v cloudu G Suite (Google disk). Využijte prosím všichni žáci, kteří máte nařízenou karanténu nebo jste se rozhodli (vaši zákonní zástupci) k "dobrovolné karanténě" z různých důvodů. Informujte prosím svého třídního učitele prostřednictvím školní matriky Bakaláři o důvodech nepřítomnosti ve škole.

Celý článek

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu